Св. апостол и евангелист Лука.  Икона от ок. 1360 г.  от композицията Деисис, първоначално от иконостаса на католикона в Хилендарския манастир в Света Гора Атон.  St. evangelist Luke. Icon painted c. 1360 from the developed Deisis composition formerly on the iconostasis of the main church in Hilandar Monastery   

 

 

 

 

Св. апостол и евангелист Лука

The Holy Apostle and Evangelist Luke

18 октомври

 

В същия ден празнуваме паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска, както и на светия мъченик Марин и на св. преподобни Юлиан Пустинник.

Св. евангелист Лука. Гръцка икона от Хилендарския манастир, рисувана ок. 1360 г. Част от композицията Deisis, първоначално от иконостаса на главната манастирска църква. St. evangelist Luke. Icon painted c. 1360 from the developed Deisis composition formerly on the iconostasis of the main church in Hilandar Monastery

По-долу:

Виж също:

 

 

Тропар, глас 5

Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла списателя,
Луку препетаго, славна суща Христове Церкви,
песньми священными святаго апостола похвалим,
яко врача суща, человеческия немощи,
естества недуги и язи душ исцеляюща
и молящася непрестанно за души наша.

На Апостолските деяния повествувателя и на Евангелието Христово светлия писател,
Лука, всевъзпетия на неописуемата Христова Църква,
с песни свещени да възхвалим светия апостол
като лекар на недъзите на немощното човешко естество
и изцеряващ язвите на душите
и молещ се непрестанно за нашите души.

Кондак, глас 2, подобен: Твердия

Истиннаго благочестия проповедника, и таин неизреченных ритора,
звезду церковную, Луку божественнаго восхвалим:
Слово бо его избра, с Павлом мудрым языков учителя,
Един ведый сердечная.

Да възхвалим божествения Лука, проповедника на истинското благочестие,
ритора на неизречените тайни, звезда църковна,
защото Словото, Единият Сърцеведец, го избра с мъдрия Павел, учител на народите.

Св. ев. Лука. Детайл от стенопис от XVIII в. в Хилендарския манастир в Света Гора Атон
Св. ев. Лука.
Фрагмент от стенопис от XVIII в. в Хилендарския манастир в Света Гора Атон

 

 

Кратко животоописание

Свети евангелист Лука, написал евангелие под ръководството на свети апостол Павел, който споменава за него в посланието до колосяни: "Поздравява ви Лука, многообичният лекар" (Кол.4:14). Той е написал също и книгата "Деяния апостолски" и много проповядвал за Христа, най-вече ­ в Беотия. Умрял мъченически в Ахаия. (Св. Димитрий Ростовски)

Св. постол и евангелист Лука. Стенопис от иконостаса на Хилендарския манастир в Света Гора Атон.
Св. постол и евангелист Лука. Стенопис от иконостаса на Хилендарския манастир в Света Гора Атон.

 

 

Житие на св. апостол и евангелист Лука

Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следвали своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал още седемдесет ученици и ги пратил да проповядват Неговото учение по градове и села.

Преди да ги изпрати на проповед, Той ги наставлявал как да учат народа. Дал им власт да изцеряват всяка болест.

При изпращането им казал:

- Жетвата голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. Вървете! Ето, аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща ... И в която къща влезете, първом казвайте: мир на тая къща!... В който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: приближи се до вас царството Божие! [Лук. 10:1-16].

Под жетва Спасителят разбирал сърцата на хората, които били готови да приемат в себе си истините на словото Божие. Под работници или жетвари разбирал проповадниците на словото Божие. Господарят на жетвата е Сам Бог.

След като благовествували по много градове и села, седемдесетте ученици се върнали с радост и казали:

- Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам.

А Той им отвърнал:

- Не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са написани на небесата! [Лук. 10:17-20].

 

В числото на седемдесетте ученици бил и св. Лука.

Той бил родом от Антиохия, където на младини изучавал медицина и живопис.

След време дошъл в Йерусалим. Слушал проповедта на Спасителя. Поразен бил от силата на Христовите думи и чудеса. Станал Христов ученик.

На него и на Клеопа Христос се явил след възкресението Си. Били на път за Емаус. Те вече били чули за възкресението на Господа и разговаряли по пътя за него. Ненадейно Христос се приближил до тях като обикновен пътник. Те не го познали. Той ги заговорил:

- Какви са тия думи, които разменяте помежду си, и защо сте тъжни?

Клеопа му отговорил:

- Ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което стана в него през тия дни?

Попитал ги:

- Кое?

Те му казали:

- Което стана с Иисуса Назорееца, Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ; как нашите първосвещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха; а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля; но при всичко това днес вече трети ден, откак стана това; па и някои жени от нашите ни слисаха; те ходили рано на гроба, и не намерили тялото Му; и като дойдоха, разправяха, че им се явили и ангели, които казвали, че Той е жив; и някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както и жените казаха; но Него не видели.

Тогава Богочовекът им рекъл:

- О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всико, що са казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?

И като наченал от Мойсей и от всички пророци, обяснявал им казаното за него в цялото Писание.

Пътниците се приближили до селото, в което отивали. А Христос показвал вид, че иска да върви по-нататък. Но те Го задържали:

- Остани с нас, понеже е привечер и денят превали.

Господ влязъл с тях в дома, където отивали Лука и Клеопа. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благословил го, преломил го и им подал по късове.

Тогава им се отворили очите. И те Го познали. Но Той станал невидим за тях.

Изумени и възрадвани, те си казали:

- Не гореше ли в нас сърцето, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието? [Лук. 24:13-32].

 

Св. апостол Лука бил спътник на св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия.

От Рим апостолът на народите, Павел, пратил послания дo християни от различни места. В тях той нарича апостор Лука "лекар, многообичан и брат, когото възхваля цялата Църква".

От Рим св. апостол и евангелист Лука се отправил за Египет, където в град Тива устроил християнска църква, известна по-късно със своята многочисленост и светост. Той основал и много други църковни общини в Египет, като лекувал не само телесни, но и душевни страдания.

Освен книгата "Деяния на светите апостоли", св. Лука написал и Евангелие, поради което се нарича и евангелист.

 

Св. апостол Лука рисуващ икона на Пресвета Богородица. Детайл от икона от сръбския Moraca Monastery. Източник: byzantinesacredart.com
Св. апостол и евангелист Лука рисува икона на Пресвета Богородица.
Детайл от икона от сръбския Moraca Monastery. Източник: byzantinesacredart.com

 

Св. апостол и евангелист Лука се счита и за пръв християнски иконописец.

Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони: на св. Дева Мария с Божествения младенец на ръце (виж Богородица Одигитрия, Pravoslavieto.com) и на светите първовърховни апостoли Петър и Павел. По тоя начин той сложил началото на църковната иконопис за слава на Божията Майка и на всички светии.

Св. Лука бил толкова привързан към св. апостол Павел, че не го остaвил и във времето, когато Павел бил окован във вериги в Рим. Не го оставил и при първите, и при вторите окови.

От Египет евангелистът дошъл вече твърде стар в грyцката страна Ахаия, където умрял мъченически на 80-годишна възраст.

Император Констанций, син на Константин Велики, като чул за чудесата, които ставали при гроба на св. Лука, наредил да се пренесат мощите му в цариградската църква "Св. Апостоли", където почивали мощите и на апостолите Андрей и Тимотей.

При тържественото пренасяне на тия свети мощи един болен царедворец бил чудно излекуван. След това се заредили в храма множество други чудеса.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Друго житие на св. апостол и евангелист Лука

Миниатюра, изобразяваща св.евангелист Лука (evangelist Luke), 10 в., Stavronikita Monastery, Mount Athos.Св. евангелист Лука се роди в сирийския град Антиохия и от ранна възраст изучи елинската мъдрост и лекарското изкуство. Той стана много опитен лекар, а заедно с това и добър иконописец. Владееше отлично египетски и гръцки език, и след като се образова достатъчно в еврейския закон, дойде в Иерусалим.

По това време нашият Спасител и Господ Иисус Христос живееше на земята сред хората и сееше семената на Божието слово. Сърцето на Лука се оказа доброплодна земя и с радост прие благодатното семе - в него то израсна и не след дълго принесе изобилни плодове. Когато чу от Спасителя Неговото Божествено учение, св. Лука дълбоко се впечатли - видя, че разликата между него и елинските плътски мъдрувания е колкото от небето до земята. Тогава той се научи да познава и да вярва в истинския Бог, а и другите да учи на тази вяра. Заради ревността си в Божието дело св. Лука бе избран в числото на седемдесетте апостоли, за които сам споменава в Евангелието: "След това - пише той - Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде" (Лук.10:1). Също и св. Лука, който беше един от тези апостоли, вървеше пред лицето на Господа и приготвяше за Него път в душите на хората. Той проповядваше Царството Божие (10:9) и известяваше на хората, че вече е дошъл в света очакваният Месия.

По времето на спасителните Христови страдания, когато след поразяването на Пастира духовните овци се разпръснаха (Марк. 14:27), св. Лука ходеше скръбен и плачеше за своя Господ, благоволил да пострада заради нашето спасение.

Но скръбта и сълзите му скоро бяха сменени от радостта на Христовото възкресение. Св. Лука отиваше заедно с Клеопа в селото Емаус, и двамата с прискърбие разговаряха помежду си за страданията на своя възлюбен Учител и Господ. Тогава Сам Христос със Своето явяване ги утеши и отри всяка сълза от очите им: както вървяха и беседваха, Той се приближи до тях и им рече:

- Какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си, и защо сте тъжни?

Удивителна и неповторима беше за блажения Лука последвалата беседа! Той вървеше заедно с Онзи, Който е казал: "Аз съм пътят и истината и животът" (Иоан.14:6), и от Неговите думи узна дълбините на Божествената премъдрост. С каква радост в душата си той слушаше поученията от пречистите уста на Спасителя, Който започна от Моисей и от всички пророци, и им обясняваше казаното за Него в цялото Писание. Оттук св. Лука научи много за Божиите тайни.

Щом пристигнаха в Емаус, Иисус Христос остана заедно с тях на вечерята и когато взе хляба, преломи и им го подаваше, те познаха, че е Господ, Когото Юда на Тайната вечеря не искаше да знае. В този момент пламъкът на любовта към Бога, горящ в сърцето на св. Лука, стана явен от думите му:

- Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?

Евангелист Лука. Руска икона от втората половина на XVвек, тверска живопис. За да не остане в забрава всичко онова, което Господ Иисус извърши заради нашето спасение по време на Своя земен живот, 15 години след Неговото възнесение на Небесата св. Лука написа Евангелие за живота и учението на Спасителя. В него той разказа не само това, което сам беше видял и чул, но и което бяха видели и чули първите Христови последователи и очевидци на Неговите дела и чудеса, а също и онова, което научи от разказите на преките свидетели на Христовите страдания. Самият той пише в началото на Евангелието: "Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото..." (Лук.1:1).

По време на своите апостолски трудове, св. Лука стана причастен и на скърбите и трудностите, които претърпя св. апостол Павел заради Христовото благовестие. Той последва великия апостол и проповядваше Христа не само на юдеи, но и на езичници, заедно с него отиде в Рим и му беше възлюбен сътрудник в Господа, както свидетелства написаната от самия св. Лука книга за апостолските деяния. За последното и апостол Павел пише в посланието си до колосяните: "Поздравява ви Лука, многообичаният лекар" (4:14). А в посланието до коринтяните го похваля със следните думи: "Изпратихме и един брат, похваляван по всички църкви за благовестието, и не само похваляван, но и избран от църквите за да ни придружава в това добро дело, на което служим за слава на Самаго Господа и за ваше усърдие" (2Кор.8:18-19). Тук, според бл. Иероним, апостолът говори за св. Лука.

След двегодишен затвор в римските тъмници св. апостол Павел беше освободен и напусна Рим за да посети някои от поместните Църкви, които по-рано беше основал. Св. Лука и в това време го съпътстваше неотлъчно. Но в скоро време император Нерон подигна в Рим жестоко гонение срещу християните. Апостол Павел отново отиде там за да ободрява и укрепява онези, които страдаха заради Христа, и ако бъде угодно на Бога, заедно с тях и той да приеме венеца на мъченичеството. Тогава езичниците отново го хванаха и го затвориха окован. И тук св. Лука не изостави своя духовен учител - единствен от всичките му сътрудници той остана при него в това изключително трудно време - толкова тежко, че апостолът сравни себе си с жертва, обречена на заколение и написа на своя ученик Тимотей: "Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи... Побързай да дойдеш при мене скоро. Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент - в Галатия, Тит - в Далмация. Само Лука е с мене" (2Тим.4:6,9-10).

По всяка вероятност св. Лука е станал свидетел и на мъченическата кончина на св. апостол Павел в Рим.

След това, както разказва църковното предание, той проповядваше Христа в Италия, Далмация, Галия и особено много в Македония, в която и преди се беше трудил няколко години, а също и в съседната на нея област Ахаия.

Вече в дълбока старост, св. Лука отиде да благовести Христа на Изток и претърпя големи скърби и трудности заради Неговото свето име. Първоначално той обходи цяла Либия, а по-късно дойде и в Египет - там, в Тиваида, просвети много хора със светлината на благовестието и ги обърна към Христа. В град Александрия той ръкоположи за епископ един човек на име Авилий на мястото на Аниан, поставен от св. евангелист Марк и преминал вече своето 22-годишно служение. После св. Лука се върна в Гърция и там устрои (най-вече в областта Беотия) църкви, постави свещеници и дякони, и се грижеше да лекува онези, които боледуваха по душа и тяло.

В тази страна св. Лука много пострада и завърши живота си на 84-годишна възраст с мъченическа кончина заради Христа, а именно: окачен (понеже наблизо нямало кръст) на едно маслинено дърво. Неговото св. тяло беше погребано в главния град на Беотия - Тива. В него светите му мощи, станали благодатен източник на изцеления, се намираха до втората половина на IV в., (а след това бяха пренесени в Константинопол).

Мястото, където бе положено неговото свето тяло, стана известно в IV век по множеството изцеления, които Бог извършваше там заради молитвите на св. евангелист Лука. Най-много се лекуваха страдащите от очна болест - за да прослави Своя угодник, Бог направи чудо: сякаш в знак на лекарското му изкуство Той изпрати на мястото, където беше погребан светецът, дъжд от целебно "колирие" (особено лекарствено вещество), чрез което се лекуват очните болести.

Щом узна за неговите целебни св. мощи, император Констанций, синът на св. цар Константин Велики, изпрати дукса Артемий (който беше египтянин по произход и по-късно пострада за Христа при Юлиан Отстъпник) и той пренесе с голяма почит мощите на св. апостол и евангелист Лука в столицата на империята. При пристигането им в града, съпровождани от псалмопение и духовни песни, започна да се проявява и тяхната чудотворна сила. В царския дворец имаше един евнух от царските постелници на име Анатолий - той от дълго време лежеше болен и изразходва много средства по лекари, но без полза. Скоро Анатолий разбра, че внасят в града мощите на св. Лука, и от все сърце се помоли на светеца, стана от одъра си, доколкото му бе възможно, и заповяда да го занесат при целебния ковчег на апостола. С трепет в душата си той пристъпи към него, поклони се на светите мощи и с вяра се допря до тях - и веднага усети в себе си, че е излекуван от болестта. Изправи се съвсем здрав, и в прилив на сили понесе на раменете си заедно с останалите хора ковчега с тялото на светеца към църквата "Св. Апостоли". Там мощите на св. Лука бяха положени под светата Трапеза, където бяха и мощите на св. апостол Андрей Първозвани и на св. апостол Тимотей.

Св. апостол Лука рисуващ икона на Пресвета Богородица. Детайл от икона от сръбския Moraca Monastery. Източник: byzantinesacredart.comДревните църковни писатели съобщават, че св. Лука, в отговор на благочестивото желание на някои от християните, пръв нарисува с бои образа на Пресвета Богородица, държаща в ръцете Си Предвечния Младенец - Господ Иисус Христос, а след това нарисува и други две икони на Пресвета Богородица. После той взе иконите и ги занесе на Божията Майка за да разбере дали това Й е угодно. А Тя, щом видя тези Свои образи, каза:

- Благодатта на Родилия се от Мен и Моята да бъде с тези икони!

Св. Лука нарисува на дъска също и образите на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, и така положи началото на иконописта - това добро и богоугодно дело, извършвано за прослава на Бога, на Пречистата Божия Майка и на всички Светии, за украсяване на църквите и за спасение на християните, които благочестно почитат светите икони, амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

(Със съкращения)

 

 

Изображения на св. апостол Лука

Миниатюра, изобразяваща св.евангелист Лука (evangelist Luke), 10 в., Stavronikita Monastery, Mount Athos.
Миниатюра от X век, изобразяваща св.евангелист Лука.
Ставроникита манастир, Св. Гора Атон.

 

 


Св. Лука чете Евангелието.
Ръкопис върху пергамент от X век. Днес в Византийския британски музей в Лондон.

 

 

Св. апостол Лука. Миниатюра от 1056–1057 г. в Остромировското евангелие. Днес в Российская Национальная библиотека, Санкт-Петербург.
Св. евангелист Лука.
Миниатюра от 1056–1057 г. в Остромировското евангелие. Днес в Российская Национальная библиотека, Санкт-Петербург.

 

 

 

Св. апостол и евангелист Лука.  Икона от ок. 1360 г.  от композицията Деисис, първоначално от иконостаса на католикона в Хилендарския манастир в Света Гора Атон.  St. evangelist Luke. Icon painted c. 1360 from the developed Deisis composition formerly on the iconostasis of the main church in Hilandar Monastery   
Св. евангелист Лука.
Гръцка икона от Хилендарския манастир, рисувана ок. 1360 г.
Част от композицията Deisis, първоначално от иконостаса на главната манастирска църква.
St. evangelist Luke. Icon painted c. 1360 from the developed Deisis composition formerly on the iconostasis of the main church in Hilandar Monastery

 

 

св.ап. евангелист Лука
Св. апостол и евангелист Лука.
Стенопис от XIII в. от Мануил Панселинос в Църквата Протата в Карея (Атон)

 

 

Св. ев. Лука. Детайл от стенопис от XVIII в. в Хилендарския манастир в Света Гора Атон
Св. ев. Лука.
Фрагмент от стенопис от XVIII в. в Хилендарския манастир в Света Гора Атон

 

 

 

Евангелист Лука. Руска икона от втората половина на XV век, тверска живопис.
Свети апостол и евангелист Лука.
Руска икона от втората половина на XV век, тверска живопис.

 

Св. Апостол и евангелист Лука, детайл от стенопис в сръбския манастир Грачаница в Косово
Св. Апостол и евангелист Лука.
Д
етайл от стенопис в сръбския манастир Грачаница в Косово
 

 

 

Св. апостол Лука рисуващ икона на Пресвета Богородица. Детайл от икона от сръбския Moraca Monastery. Източник: byzantinesacredart.com
Св. апостол и евангелист Лука рисува Пресвета Богородица.
Детайл от икона от от XVII век от сръбския Moraca Monastery. Днес в Националния музей в Белград, Сърбия/ Източник: byzantinesacredart.com

 

 

Св. постол и евангелист Лука. Стенопис от иконостаса на Хилендарския манастир в Света Гора Атон.
Св. постол и евангелист Лука.
Стенопис от иконостаса на Хилендарския манастир в Света Гора Атон.

 

 

Св. евангелист Лука рисува св. Богородица. Стенопис от XVIII в., параклиса "Св. Иван Рилски" в Хилендарския манастир в Света Гора
Св. евангелист Лука рисува св. Богородица с Младенеца  ("Одигитрия").
Стенопис от XVIII в., параклиса "Св. Иван Рилски" в Хилендарския манастир в Света Гора.
Източник: bentchev.tripod.com

 

 


Св. евангелист Лука рисува икона на св. Богородица с Младенеца  ("Одигитрия") (Христо Димитров?).
Стенопис от 1799 г. в църквата "Св. Лука" в Рилския монастир.
Източник: bentchev.tripod.com

 

 

Св. евангелист Лука рисува Пресвета Богородица с Младенеца ("Одигитрия"). Икона от неизвестен автор от XVIII век. Днес в Църковния историко-археологически музей (ЦИАМ) в София.
Св. евангелист Лука рисува Пресвета Богородица с Младенеца ("Одигитрия").
Икона от неизвестен тревненски автор от XVIII век.
Днес в Църковния историко-археологически музей (ЦИАМ) в София.
Източник: bentchev.tripod.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете