Богословие в багри
Иконите на Пресвета Богородица
Пресвета Богородица Пътеводителка
Одигитрия. Οδηγήτρια.
Theotokos Hodеgеtria "The Wayshower"

 

Св. Богородица Одигитрия (The Virgin Hodegetria). Икона от втората половина на 12 век. Източник: culture.gr

 

"Пътеводителка" (Одигитрия) е един от най-древните и най-разпространените начини на изобразяване на Пресвета Богородица с Младенеца в християнския свят, и особено на Балканите и в Русия. Някои от най-почитаните икони от този тип се приписват на четката на св. ап. Лука.

По-горе: Мозаечна икона от втората половина на XII век в Хилендарския манастир. Източник: culture.gr

По-долу:

Изображения на Божията Майка с Младенеца Одигитрия:


Св. евангелист Лука рисува икона на св. Богородица с Младенеца  ("Одигитрия") (Христо Димитров?).
Стенопис от 1799 г. в църквата "Св. Лука" в Рилския монастир.
Източник: bentchev.tripod.com

 

 

За изображенията на Божията Майка от типа Одигитрия

Прорис на Охридската икона Психосострия от началото на XIV в. Източник: nesusvet.narod.ruИзображенията от типа Одигитрия (Пътеводителка, Пътеводителница) са едни от най-разпространените иконографски типове на Богородица с Младенеца.

Богородица ни гледа фронтално или с леко наклонена глава сочи с ръка към Детето Иисус, като с това насочва вниманието ни към Христа, защото Той е "Пътят, Истината и Животът" (Иоан 14:6), Източникът на спасението на човечеството. Изражението Й е вглъбено, твърдо, на иконата тя сякаш отново изрича думите в Кана "каквото ви каже, сторете" (Иоан 2:1-11). Покривалото на Богородица има три звезди – една на челото, и по една на раменете.

Седнал като на престол в ръцете на Пресветата, Младенецът Христос  е изобразен малък на ръст, но същевременно като зряла личност. Той благославя с ръка Майка Си, а в Нейно лице - и нас самите (жестът на благословение понякога е отправен директно към молещия се). В другата Си ръка държи свитък (или скиптър, или книга - подобно на изображенията от иконографския тип Христос Вседържител (Пантократор).

Над лика на Пресветата дева обикновено са изписани думите "Мария, Богородица", което затвърждава вярата ни в Нея именно като носила в утробата Си и родила Самия Господ Иисус Христос.

 

По всяка вероятност най-ранните изображения от този тип са представяли Божията майка както права, така и седнала, но впоследствие допоясното изображение станало по-често използвано.

Названието "Пътеводителка" се използва в източниците не по-рано от IX век, но самите изображения са от VI век и с поради това едни от най-древните. За техния произход има различни предположения.

Според църковното предание първото изображение от този тип е било създадено от св. апостол и евангелист Лука. Около средата на V век жената на император Теодосий II (408-50), Евдокия, пренесла иконата от Света Земя. Според някои източници, тя положила светинята в храма във Влахерна край Константинопол, а според други – в храма на манастира Одигон, откъдето вероятно е дошло и названието Одигитрия. Оригиналната икона, обаче, била изгубена след падането на Константинопол през 1453 година. На основата на това предание изследователите смятат, че типът Богородични икони Одигитрия е създаден в християнския Изток, и оттам е пренесен във Византия.

Други изследователи предполагат, че изображението на Богородица Пътеводителница е било отделено от композицията "Поклонение на влъхвите", което било широко разпространено в раннохристиянското изкуство. Основания за това предположение дават както типологичната близост, така и сходният смисъл на двете изображения.

 

"Севера, бъди жива в Господа" - паметна плоча от IV в. от катакомбата Присцила в Рим с изображение на поклонението на влъхвите и Пресвета Богородица с Младенеца. Източник: bib-arch.org.
"Севера, бъди жива в Господа" - паметна плоча от IV в. от катакомбата Присцила в Рим с изображение на поклонението на влъхвите и Пресвета Богородица с Младенеца. Източник: bib-arch.org.

Поклонение на влъхвите. Стенопис от IV в. в катакомбата Маркус и Марцелинус в Рим. Photo by Pontificia Commissione di Archeologia Sacra  Източник: bib-arch.org.
Поклонение на влъхвите.
Стенопис от IV в. в катакомбата Маркус и Марцелинус в Рим.
Photo by Pontificia Commissione di Archeologia Sacra  Източник: bib-arch.org.

Изображенията на Богородица Пътеводителница са изключително почитани във древна Византия. Богородица Одигитрия била смятана за символ на Константинопол, и, редом с други изображения, икони на Пътеводителката били тържествено носена в процесии при молебени и на празници. На Балканите и в Русия Одигитрия започнали да рисуват още в ранните години на християнизация на славянския свят.

 

Богородица Одигитрия с пророци. Икона от XVI век от гр. Несебър. Днес в музейната сбирка на криптата на храм-паметник "Св. Александър Невски", филиал на Националната художествена галерия (Старо българско изкуство) Снимка © Мартин Митов, gallery.slovar.org.uk
Богородица Одигитрия с пророци.
Икона от XVI век от гр. Несебър.
Днес в музейната сбирка на криптата на храм-паметник "Св. Александър Невски",
филиал на Националната художествена галерия (Старо българско изкуство).
Снимка © Мартин Митов, gallery.slovar.org.uk

 

 

Богородица с Младенеца. Българска икона от XVII век. Днес в Художествената галерия на гр. Стара Загора. Източник: art.domino.bg
Богородица с Младенеца.
Българска икона от XVII век.
Днес в Художествената галерия на гр. Стара Загора. Източник: art.domino.bg

Иконите от типа Пътеводителка имат малки иконографски разлики в детайлите, породени от различния произход на конкретния образ. Към най-почитаните изображения са иконата Богородица Троеручица, Йерусалимската икона, Иверската икона, наричана също "Вратарница", Грузинската, Кипърската, Ченстоховската, Кипърската, Смоленската, Тихвинската и Влахернската икони (виж тук).

Pravoslavieto.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете