Църква и общество

 

:: Дом, семейство и деца

:: Сексуалност и хомосексуализъм

:: Религиозно образование

:: Държава, монархия, национализъм

:: Вяра и война

:: Глобализация

 

Дом, семейство, деца

Църквата и Правата на човека

 > За човешките права и задължения Ангел Величков
 > Декларация за правата и достойнството на човека Десети Всемирен Руски Народен Събор, 2006
Човекът, като образ Божий, притежава особена ценност, която не може да бъде отнета. Тя трябва да бъде уважавана от всеки от нас, от обществото и държавата. Извършвайки добро, личността придобива достойнство. Тоест, ние различаваме ценността и достойнството на личността. Ценността е това, което е дадено, достойнството е това, което се придобива. >>>

:: Declaration on Human Rights and Dignity The Tenth World Russian People’s Council, 2006
Each person as image of God has singular unalienable worth, which must be respected by every one of us, the society and state. It is by doing good that the human being gains dignity. Thus we distinguish between human worth and dignity. Worth is given, while dignity is acquired. >>>

:: Църквата и Правата на човека архиеп. Христодул Атински, 1982
Повече от петдесет години изминаха от забележителната Световна декларация за правата на човека, обявена от Обединените нации през 1948 год., която бе едно от най-важните действия на ООН.
Тя бе предхождана от Великата харта на свободите (Магна харта, 1215 г.) и Декларацията за правата на човека и гражданина (1789 г.), след което последва Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950 г.), позната и като Европейското съглашение от Рим, влязло в сила на 3 септември 1953 година.

Брак и семейство

  > За отношенията между мъжа и жената И. М. Андреев
За отношенията между мъжа и жената ап. Павел казва: "Жени, покорявайте се на своите мъже като на Господа. Защото както мъжът е глава на жената, така и Христос е глава на Църквата". В християнския брак мъжът трябва да бъде глава, а жената негов (допълващ го) помощник. Мъжът е длъжен да обича своята жена, както Христос, Църквата, т.е. повече от себе си, и да бъде готов да отдаде живота си за своята жена. Жената в отговор на тази самоотвержена любов трябва да се покорява на любимия. Либералната мисъл не може да се съгласи с това. >>>
  > Мисли за мъжа и жената от о. Александър Брянчанинов и о. Александър Елчанинов
  > Какво е сексът? - свещеник Николай Петков
Преди да отговорим на този въпрос е добро и полезно да различим според мярата на ума си любовта от блудството, греха от естеството. Да се говори за секса въобще, е, меко казано, плод на недостатъчно духовен опит. >>>

Семейният живот на древните християни

 :: "Християните не се различават от другите хора..."
 :: Молитвата. Kак християните са разбирали учението за непрекъснатата молитва. Дневната и нощната молитва. Определени часове за молитва. Най-употребяваните молитви. Външно положение при молитва. Употреба на кръста.
 :: Масата. Благочестивите обичаи при вкусване на храната; каква храна са предпочитали. Употребата на напитки, правила на благоприличие при пиене. Как са се държали християните на пиршества.
 :: Девствено и брачно състояние. Мисли за целомъдрието. Примери на християнска ревност за запазване на девството.
 :: Брачният живот. Църковната благословия на брака. Целите на брака. Девство в брака, дни ни въздържане от брачни отношения.
 :: Нравствените качества на съпрузите и тяхното духовно единство. Грижата на съпрузите за взаимното им душевно спасение. Разрив на взаимното съжителство.
 :: Религиозно и нравствено възпитание на децата

Към новобрачните

Митрополит Антоний Сурожки

В деня на вашето венчание в апостолското четиво чухме думите: "Носете един другиму тежестите и така изпълнявайте закона Христов..." Днес ние стоим със запалени свещи и свидетелстваме за радостта, за това, че чрез вашия брак Вечността влезе във времето, че Царството Божие се приближи. Защото казано е: Царството Божие е вече дошло, когато двама души вече не са двама, а едно. Но това единство, което е Царството Божие, ни се дава в зачатък и постигането му е подвиг. Защото любовта е радост, умиление, взаимно ликуване, но и подвиг: "Носете един другиму тежестите си ..." >>>

Зa брачното общение

Митр. Антоний Сурожски

Често се случва да попитат влюбения: "Какво толкова намираш в нея или в него?" и той дава обичайния отговор: "Как, нима не виждаш колко прекрасна е тя или колко красив е той..." И се оказва, че влюбеният е прав ­ да, този човек е прекрасен, защото той вижда в любимия красивото, а онзи, който не обича, или безразличният, или ненавиждащият, той забелязва само извратеното. Ето това не бива да забравяме никога. Изключително важно е да помним, че любовта е реалистична докрай, че тя възприема човека изцяло и че тя вижда, тя е зряща. Но вместо да осъди, вместо да се отрече от човека, тя плаче за неговата повреденост и е готова да положи и живота си, за да бъде всичко болно излекувано. Това е, което наричаме целомъдрено отношение към човека, това е истинското начало на любовта, първото сериозно познание.  >>>

Тайната на пола в православната традиция

Беседа с дякон Андрей Кураев

... Aко четем библейския текст сериoзно, ще видим, че пред нас е разказ не само за първото семейство, но и за нещо по-голямо. Въобще, Библията представя не толкова хроника за живота на първите хора, колкото икона - осмисляне на изначалните събития на човешката история. Това не е протоколен запис на очевидец и съвременник, а разказ за това какво трябва да знае сам за себе си всеки човек.
Във всеки от нас живее мъжкото и женското начало. В тази глава от Библията, която описва Грехопадението, ги няма имената „Адам" или „Ева", там има „ха-Адам" - съществително име с определителен член. Това не е име, а понятие: „Човекът като такъв" (определението по-късно отпада - в Битие 4:25 - и тогава понятието става лично име; вместо „ха-Адам" се повявява просто Адам). И има жена, която също няма име. Тук има единство на мъжкото и женското начало, възможно дори в едно и също същество (да не се бърка с хермафродитите от езическите митове): „Бог сътвори човека, мъж и жена ги сътвори и им даде име „човек" (Бит. 5:1-2). Както виждаме, „ха-адам" („човек") е едно име за двамата… >>>

Домашната война е поради греховете

Св. Иоан Златоуст

...И днес мнозина водят войни в домовете си: един с жена си, друг го обсажда синът му, един търпи неприятности от брат си, друг - от слуги. Всеки се мъчи, сражава се, причинява войни и бива поразяван от войни. Но никой не се замисля дали щяха да израстат в дома му тръни и бурени, ако сам не беше посял грехове, дали ако сам не беше възпламенил греховни искри, домът му щеше да пламне. >>>

Религиозно-нравствени нагласи и ценности на бесарабските българи (съпоставка между генерации)

Олга Водинчар

Обектът на изследването са българите от село Чийшия (Городнее), Болградски район, Одеска област, Украйна. ... Основната хипотеза на изследването гласи: религиозно-нравствените нагласи и ценности на бесарабските българи са базират върху учението на Православната църква и се формират, преплитайки се с остатъците от езически вярвания и обикновеното невежество. >>>

Снежната кралица

Ханс Кристиан Андерсен

Слушай, започваме! Когато стигнем до края на приказката, ще знаем повече, отколкото знаем сега, защото всичко започна с един лош трол, най-лошия. Това беше самият дявол.
Един ден дяволът беше в изключително добро настроение, защото бе направил огледало, което можеше да поглъща всичко добро и хубаво, а всичко лошо и грозно изпъкваше още по-ясно и по-отвратително. Прекрасните пейзажи приличаха на варен спанак, а добрите хора се отразяваха грозни или с главата надолу без корем. Лицата бяха така обезобразени, че не можеха да се разпознаят. >>>

В помощь тем, кто проповедует о Христе нов прозорец

Центр Духовного Развития Молодежи при Даниловом монастыре г. Москвы

Семья, брак :: Педагогика :: Катехизация, миссионерство :: Опыт работы :: Учебные пособия :: Воспитание детей :: Психология :: Социальная работа

Брак и семья нов прозорец

С. Аверинцев, Митр. Антоний Сурожский, Н. Балашов и др.

Содержание: Православное учение о браке :: Таинство любви :: О христианской любви :: Интимность и духовность: влюбленность и Любовь :: О браке и воспитани :: Брак, монашество, Церковь :: Идеал брака в Православии :: Идеал девства в Православии :: Актуальные вопросы этики пола... :: Единосущие человечества и проблема пола :: Антропологические предпосылки моногамного брака и др.

Orthodox Family Life нов прозорец

St. Nicholas Orthodox Church (OCA, antiochian.org)

Wonderful and informative articles, sorted by subject area: Your Family at Church :: Your Family at Home :: Your Family at School :: About Raising Children :: For Parents : For kids :: Spiritual Celebrations/Holy Days: Feast Day Resources :: Spritual Celebrations :: Secular Celebrations/Holidays :: Current Events/The Secular World

Девство, брак или "свободна любов" нов прозорец

  > Celibacy, Marriage or "free love"… - Which way to choose? Bishop Alexander (Mileant)
  > Девство, Брак или "свободная любовь"... - Какой выбрать путь? Епископ Александр (Милеант)
  > Virginidad, Matrimonio o "amor libre" - que camino elegir? Obispo Alejandro (Mileant)

Главните неща ­ на първо място

Монахиня Магдалина, Из "Децата в Православната църква днес"

Ценност дарена от Бога. За взаимоотношенията между дете и родител

Таня Спасова

Тук подбрахме 10 препоръки към родителя, които са извлечени от свещения текст на Книга Премъдрост на Иисуса син Сирахов. Те са своеобразен педагогически образец, който дава отлични резултати във взаимоотношенията между дете и родител. >>>

За Светото кръщение и необходимостта от кръщението на децата

Михаил Калнев

Какво е прочее прародителски грях? Какво причини Адамовият грях в човека?
1. Разбор на възраженията на сектантите
2. Кръщението на децата е необходимо
3. Библейски основания за кръщението на децата
4. Учението на Св. отци и учители на църквата за св. кръщение
5.  Библейските основания за кръщението и необходимостта му за децата

Детето в света на телевизията и компютрите

Свещеник Александър Дубинин

Електронното пиленце :: Страх от света :: "Защо са толкова жестоки?" :: "Просветителят" на нашите деца :: Децата обичат да подражават :: Вредно за здравето! :: Разрушаване на нравствеността :: Домашният идол :: Компютърът "сам по себе си" :: Компютърните игри :: Хазартът :: Какво става с душата? :: "Ако бях вълшебник..." :: Мечтатели :: Мнимата (виртуална) реалност :: Демоните :: Как лошата помисъл завладява душата :: Откъде се вземат лошите помисли и как да се борим с тях :: Може ли да бъде защитено детето? :: Противоотровата :: Възпитание на добри навици :: Възпитание на чувствата :: Възпитание на душата :: Примерът на родителите

Мысли о детях в православной церкви сегодня нов прозорец

Монахиня Магдалина

В основу настоящей брошюры легли неофициальные беседы с православными родителями, проводившиеся в монастыре Св. Иоанна Крестителя в Ессексе (Англия). Сами же эти беседы были результатом многолетнего опыта общения с молодыми людьми, детьми, родителями, вообще семейными православными христианами, приезжавшими в монастырь за советом. Слышавшие эти беседы, а также те, кто не имел возможности посещать их, просили нас сделать их более доступными, оформив в виде печатного издания. >>>

Вярата - по-ценна и от образование, и от имане нов прозорец

Интервю с монахиня Валентина (Друмева)

... За благочестивия човек всеки път е добър и води към спасение. ... [Децата, които изучават вероучение са по-различни от връстниците си], по-възпитани, по-отговорни са, не се поддават на суеверия, секти и болна мистика. Защитени са. Светът е пълен със зло - без вяра тежко се живее, ако разчиташ на себе си, на своите сили. Колко е силата на човека? Докъде ще стигне сам, без Бога?!
...Съблазните в света са много, злото отвсякъде се домогва до децата ни, за да ги погуби. Но трябва да имаме вяра и да се молим на Бога да ги пази, а ние да посяваме в тях още от малки доброто повече с личен пример, да използваме всяка създала се ситуация, за да извличаме нравствена поука и наставление. Децата не трябва да живеят затворени, в ограничения, а да им се покаже доброто, за да могат да избират. Защото децата ни нямат избор или изборът им е ограничен - между едно зло и друго зло. Не бива да им се забранява да ходят на дискотека (забраненото привлича), но когато са се докоснали до атмосферата в манастира, до храма, до природата, тогава задимената, нездравословна атмосфера на нощните заведения е отблъскваща за тях и те ще търсят покоя и красотата на храма. >>>

И отново за литургията: Христос да почака?!

Златина Иванова

В миналото почти всички богомолци са приемали св. Причастие, защото са знаели, че за това са се събрали, за това са отправяли своите молитви. Днес ние акцентуваме върху неща, които нямат връзка със самото тайнство. Благозвучието на хора, дисциплината в храма са важни, разбира се, но те се осмислят именно в претворяването на св. Дарове и в причастяването на християните. А за нас, като че ли най-важното е ... >>

Мисията на Църквата

Пола Кръстева

Най-лесно може да бъде манипулиран невежият човек. За него всеки може да бъде авторитет. Напоследък медиите у нас си извоюваха правото, каквото и да тиражират, да се приема за истина. "Казаха го по телевизията!" ­ е израз, който трябва да подкрепи и най-абсурдните понякога твърдения. Хората искат и се нуждаят от авторитет, на който да вярват безпрекословно. Дори и по църковните въпроси на медиите се вярва повече, отколкото на Църквата.  >>

Ние и те в подножието на Паметника

Златина Иванова

Кръстовището на "Граф Игнатиев" и "Патриарх Евтимий". В подножието на Паметника на великия български светител са седнали неговите днешни български наследници - с празен поглед, или арогантен, или насмешлив, те сякаш казват: "Нали сме скандални? Нали сме други? Нали не сме като вас?" От време на време някой полицай ще направи рутинната проверка на документи, ще прибере някоя и друга цигара-марихуана, а защо не и нещо по-сериозно ­ хероин, кока и т.н. Всъщност никой не го взима насериозно ­ той даже е необходим персонаж за колорита на този свят. За да стане привкусът на забраненото по-остър и ежедневието по-драматично.
От другата страна на Паметника сме ние ­ тези, на които те не искат да приличат.

 

 

Сексуалност и хомосексуализъм

Сексът - преди или след брака. Библейското становище и съвременното разбиране за секса

п-р Венцислав Стойков

ПРЕДИ БРАКА: Какво казва Библията? :: Въпроси и мнения, които съществуват :: Маструбация :: Хомосексуални връзки :: "Човек става мъж (жена) когато ...!" :: "Каква физическа близост е позволена преди брака?" :: "Какво да направя, ако съм бил/а насилен/а?
В БРАКА: Какво казва Библията? :: Въпроси и твърдения, които трябва да обсъдим ::
Какво е влиянието на предварителния опит? :: За кого е по-добре децата да спят в стаята на родителите си? ::Каква е силата на общуването?

Здрав секс

Д-р Цветан Биюков

Прекаленото въздържание от секс било водело до здравословни проблеми – със сърцето, с простатата, с акне и с какво ли още не. Да не говорим как се било отразявало на психиката. Така пише в разни статии, коя повече, коя по-малко сериозни, но пък поднесени със завиден стил и съвсем не малко на брой. Доколко е удачно вярващите да се позовават на такива материали или да ги оспорват, не пише никъде. Сякаш Бог е предвидил въздържането от секс като изтезание и рисков фактор за здравето, а не като начин за приближаване до Него в определени ситуации и при определено стечение на обстоятелствата. ... Изходът и подобряването на здравето се съдържат, разбира се, не в самото правене на секс (в гореописания му аспект), а, образно казано, в правенето му по правилата или в неправенето му – пак по правилата. >>>

Тайната на пола в православната традиция

Беседа с дякон Андрей Кураев

... Във всеки от нас живее мъжкото и женското начало. ... Действително у всеки човек има това, което традиционно се счита за мъжко начало, и това, което се счита за женско. Разум и чувства. Воля и чувствителност… Мъжът в повествованието за Едем е разумно-разсъдъчната част от човешката душа, а с женствеността съответно се свързват чувствата. Защо човечеството е двусъставно? >>>

Sexuality нов прозорец

oca.org

The sexual character of human persons has a positive role to play in human spirituality. Like all things human, sexuality must be sanctioned by God and inspired with the Holy Spirit, used for the purposes God has intended. And like all things human, through its misuse and abuse, sexuality can be perverted and corrupted, becoming an instrument of sin rather than the means for glorifying God and fulfilling oneself as made in His image, and according to His likeness. ... The teaching of St. Paul about sexuality is analogous to his teaching about eating and drinking and all bodily functions. >>>

Грехът няма обратен знак. От Бога ли е сътворен "третият пол"

Полина Спирова

В християнската антропология не съществува понятието "трети пол". В първата книга на Библията ­ Битие, в разказа за сътворението, много ясно е казано, че Бог е сътворил човека "мъж и жена" (Бит.1:27). Той ги благославя за съвместен живот с думите: "Плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я" (Бит. 1:28). Оттук става ясно, че хората са сътворени мъже или жени. В Божия замисъл не съществува средно положение между тези два пола. Тъй като и мъжът, и жената са създадени по Божи образ, могат да творят, да създават деца. >>>

The Homosexual Christian: What is the Orthodox Position? нов прозорец

by Fr. Thomas Hopko

Given the traditional Orthodox understanding of the Old and New Testament scriptures as expressed in the Church's liturgical worship, sacramental rites, canonical regulations and lives and teachings of the saints, it is clear that the Orthodox Church identifies solidly with those Christians, homosexual and heterosexual, who consider homosexual orientation as a disorder and disease, and who therefore consider homosexual actions as sinful and destructive.
According to Orthodox Christian witness over the centuries, Biblical passages such as the following do not permit any other interpretation but that which is obvious. >>>

Сайтове за преодоляване на хомосексуализма

Св. ап. Павел разглежда хомосексуализма като една от формите на идолопоклонство на душата, забравила Бога (Римл. 1:21-27). >>>

 

 

Религиозно образование

Становище на Св. Синод за религиозното образование нов прозорец

Религиозното образование: традиции, съвременно състояние и перспективи нов прозорец

Валентин Кожухаров, богослов, специалист по религиозно образование и катехизация, дългогодишен ръководител на Неделното училище във Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Учебна програма по Вероучение за неделните училища на БПЦ :: Какво означава "светско образование" :: Израстване, развитие и съзряване на детето :: За характера на християнското образование :: Православното християнско формиране :: Образование, богословие, религия :: Предметът Религия между Църквата и държавата :: Съвременното училищно обучение по Религия :: Православие и енорийски живот :: Религията като учебен предмет :: Учителят по Религия: богослов и педагог :: Религията в началното училище :: Учебно съдържание по Религия за II-VIII клас :: Учебна програма по Религия за I-XII клас :: Religious Education in Post-Communist period :: Faithfulness to Church Tradition and the Ecumenical Imperative

Учебни пособия, конспекти

 > Молитви преди начало и след учение :: Молитва преди начало на обучаване на деца
 > Материали за подготовката по държавен изпит по Богословие в СУ "Св. Климент Охридски"
 > САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ СТУДЕНЧЕСКИЙ САЙТ нов прозорец
 > КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ нов прозорец
 > Публикация рукописных учебников из закрытых хранилищ Троице-Сергиевой Лавры нов прозорец

Религиозно-нравствени нагласи и ценности на бесарабските българи (съпоставка между генерации)

Олга Водинчар

Обектът на изследването са българите от село Чийшия (Городнее), Болградски район, Одеска област, Украйна. ... Основната хипотеза на изследването гласи: религиозно-нравствените нагласи и ценности на бесарабските българи са базират върху учението на Православната църква и се формират, преплитайки се с остатъците от езически вярвания и обикновеното невежество. >>>

 книга Православната църква за окултизма. Пътища водещи към ада

Сборник беседи статии и разкази, изд. Тавор, София

Съдържа: Източните единоборства :: За телевизора :: Чудовища за малките :: Картите - дяволска примка :: Не, нашият живот не е игра :: Сквернословието :: Грехове против тялото :: Наркоманията - полет в бездната :: Невидимата бран и други.

Астрологията - древна като греха

Александра Карамихалева, ЦВ

Що е астрологията и какви са нейните корени? Защо предсказанията на хороскопите понякога се сбъдват?
...Астрологията е древно изкуство или псевдонаука, която твърди, че предсказва събитията на земята, човешкия характер и съдба чрез наблюдение на постоянните звезди, слънцето, луната и планетите. Макар астрологията да претендира за авторитет и правдивост поради древния си произход, ще възразим, че не всичко древно е добро, истинно и спасително. Окултизмът е древен почти колкото греха и те имат едни и същи корени: гордостта, богоборството, общуването с демони. >>>

 

 

Halloween

 :: Halloween St. Nikolai of Zhicha
As Orthodox Christians we must carefully examine every aspect of our involvement in the world, its activities, holidays and festivals, to be certain whether or not these involvements are compatible with our Holy Orthodox Faith. ... Most of us do not know the historical background of the festival of Halloween and its customs. The feast of Halloween began in pre-Christian times among the Celtic peoples of Britain, Ireland and Northern France. These pagan peoples believed that physical life was born from death. Therefore, they celebrated the beginning of the “new year” in the fall, on the eve of October 31st and into the day of November 1st, when, as they believed the season of cold, darkness, decay and death began. >>>

 :: On Halloween - By Bishop Kyrill of Seattle "Orthodox Life", Vol. 43, No. 5, 1993

It is that time of the year when the secular society in which we live is preparing for the festival of Halloween. Because most of us are either newly Orthodox or newly aware of our Orthodoxy, it is absolutely necessary that we carefully examine every aspect of our involvement in the world - it's activities, festivals, associations and societies - in order to discern whether or not these involvements are compatible or incompatible with our holy Orthodox Faith. >>>

 :: The dark side of Halloween - By Caryl Matrisciana
The Pagan Occult calendar of Druids, Witches, Pagans and Satanists marks Halloween as one of their highest "holy days." All the seemingly innocent symbolism of Halloween - black cats, snakes, broomsticks, bonfires, "trick or treat," jack-o'-lanterns, apple dunking and costumes - has its roots in Sorcery, Witchcraft and Satanism. Parents' responsibilities are challenged to decide whether to allow their children to participate in celebrations which glorify Pagan Occultism.  >>>

 :: Хэллоуин "по американскому обряду" - Михаил Желтов
В настоящее время мы являемся свидетелями активного распространения в учебных заведениях европейских государств и России практики справлять целый ряд праздников американского происхождения; Halloween среди них является, наверное, самым популярным. В этот день (31 октября) американские школьники, нарядившись ведьмами, чертями и подобными малоприятными персонажами, носятся по школам и домам и криком: "Trick or treat!" (один из вариантов перевода: Наряди или угости!) требуют себе сладостей. Кроме того, на Helloween принято устраивать розыгрыши, нередко достаточно сомнительного характера. Еще один обязательный атрибут Halloween - Jack'o'lantern - сделанный из тыквы светильник с вырезанной на нем страшной рожей. >>>

  > О Веселом Празднике Тыквы :: The Joyous Feast of the Pumpkin Father Alexander нов прозорец

 

An Orthodox view of Harry Potter нов прозорец

Potter[...] I am worried by the Harry Potter phenomenon, because it contains within it no specifically Christian symbols or message. It is the spirituality of the vacuum and, as such, it perfectly reflects and expresses the whole amorality and emptiness of contemporary Western life, degutted of all Orthodox, or even orthodox, Christian content. In conclusion: Beware; discern the spirits; by their fruits ye shall know them. >>>

  > Поттергейст над планетой Земля Книги о Гарри Поттере как мегапровокация - Людмила Белкина нов прозорец
  > Попытка не испугаться - диакон Андрей Кураев нов прозорец
  > Гарри Поттер: посвящение в магию - Елена Андрулаки нов прозорец
  > Гарри Поттера сожгут на костре - Александр Голубчиков нов прозорец
  > Другие статьи нов прозорец

Если наш ближний соблазняется, то следует устранить причину соблазна, потом исправлять соблазняющихся. Поэтому Апостол призывает нас не уязвлять немощную совесть наших собратьев. Апостол даже говорит, что "согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа". Вот что важно в книгах про Поттера. Роман Вершилло

 

Orthodoxy in the Shire - A tribute to J R R Tolkien

HobbitEadmund Dunstall

On a superficial level there is very little religion in Lord of the Rings and none in The Hobbit. [...] On the same superficial level there are plenty of echoes of our own pagan past. [...] Tolkien’s books work on so many levels of allegory, that it is not possible to deal with them on a one-for-one basis: one might as well try to analyse a rainbow. >>>

 

 

Коронация. Миропомазание на Николай II в Успенския собор. Картина от 1896 г. от Валентин Александрович Серов. Източник: bibliotekar.ru

Държава, монархия, национализъм

Спасение и оцеляване. За социалната мисия на Църквата

Благовест Ангелов

Църквата всъщност няма социална мисия. Единствената мисия на Църквата е достигането на Царството небесно, спасението във вечността. Спасение, а не "survive" (оцеляване). И точно поради това социалното присъствие именно на Църквата и Православието е от изключителна важност, защото тогава можем да говорим за истинско спасение и на обществото ни. >>

Политика, Църква и авторитети

Златина Иванова

"Любовта на неправда се не радва" ­ е казано в Новия Завет. Но ето че у нас има хора, които от сърце, но без любов, желаят да виждат Българската църква в карикатура, която "трябва да се свре в някой ъгъл на държавата и да престане да ни занимава със своите проблеми" (цитат по "24 часа"). А заедно с това >>

Идеи и принципы коммунитаризма в конце ХХ - начале ХХ1 века Връзка в нов прозорец, извън Pravoslavieto.com.

Г.Г. Пирогов

Конец ХХ века. Кризис либеральной доктрины: провал попытки реформирования в России и рост коммунитаристских идей на Западе :: Системообразующие элементы коммунитаризма :: Древний спор между индивидуализмом и коллективизмом :: "Открытое общество" Карла Поппера :: Проблема целостности мира и свободной воли в приложении к целостности общества :: Неправильно понятый Адам Смит :: Русская философская мысль о коллективизме :: Разные социально-экономические культуры современного капитализма: конвергенция или дивергенция культур :: Связь проблемы социо-культурного многообразия с цивилизационным подходом :: Социальная сфера - потребитель экономических благ или хранитель многообразия? :: ХХ1 век - эра сетевых структур и новых управленческих проблем :: Теорема Коуза и трансакционные издержки :: Экологический императив и концепция модусов существования Эриха Фромма: "иметь или быть?" :: Коммунитарная утопия Амитаи Этциони :: Принципы коммунитарности - адекватная основа социально-экономических отношений ХХI века :: Коммунитарное "сообщество сообществ" или "железная пята" финансовой олигархии?

Националност и Църква

Прот. Иоан Майендорф

Източното Православие през цялата си история е било религия на народа. С използването на говоримия език в Литургията, със способността си да асимилира и развие различните култури, с водачите, които често поемат върху себе си отговорността за цели нации, Православието става неразделна част от националното съзнание на народите. [...] Но през XIX век се получава нещо ново. Балансът между религия и култура се загубва. Вместо да освещават националния си живот чрез прилагане в него високите идеали за Едната Църква, както това са правили светите отци, св. Сергий, св. Сава, православните от този регион започват да използват Църквата като инструмент за увековечаване на техните национални, политически и културни интереси.  >>>

За човешките права (и задължения)

Ангел Величков

Тази година се отбелязват петдесет години от издаването на Декларацията за човешки и граждански права на ООН (1948 г.). Защо това събитие зове към размисли от гледище на православното християнство и от позицията на църковното предание? И защо се тревожи религиозната съвест от проблеми, формално светски и привидно касаещи само организацията на гражданското общество в духа на един модерен и постоянно развиващ се свят? Всъщност доктрината за правата на човека не е толкова светска, колкото се представя, нито толкова позитивна, колкото поддръжниците й биха желали тя да бъде. При всичките си плюсове и минуси нейната "абсолютна стойност" е религиозна.

Няма нация венчана за истината

Златина Иванова

"Няма вече елин, ни иудеин. Всички вие сте едно в Христа Иисуса". Тези апостолски думи са единственият и достатъчен отговор на Православната църква на всички видове национализми, които завладяват народите след т.нар. Велика френска революция. Православието е чуждо на всяка идеология и респективно на всички "-изми".

Свещеното писание – за или против монархията

Стефан Илчевски

Въпросът за или против един от двата вида съществуващи форми на държавно управление – монархия или република, вълнува хората още от дълбока древност. По него вземат отношение общественици и политици от различен ранг и величина. Той намира място в трудовете на учени, работещи в почти всички области на науката. Върху него спират вниманието си древни и съвременни философи. Историческата обстановка понякога благоприятства излизането му на преден план, облагодетелствайки една от двете форми на управление. Например в периода непосредствено след Втората световна война, когато светът е залян от вълна от републикански възгледи и идеи. Но колкото и да се смяташе, че в редица държави по света въпросът за формата на държавното им управление е окончателно решен (например България), след настъпилите политически промени, в последните десет години на миналия век, в много страни днес въпросът „Монархия или република?" – е отново твърде актуален. >>>

Обезглавената монархия

Георги Тодоров

За монархията, сакралността, династията и връзката им с Православието в новата българска история. Влизането на бившия български цар Симеон II в политиката чрез участие в републикански парламентарни избори като водач на политическа партия поставя на дневен ред въпроса за статута на българската монархия и българската царска Кобургска династия.

Защо властта на царя се дава от Бога

Мълвина Господинова, историк

Доказателство за жизнеността на короната е и неоспоримият факт, че въпреки многото революции, граждански и световни войни, ХХ век бе свидетел и на възстановяване на монархическата власт

Историческото развитие на човешкото общество недвусмислено доказва правотата и силата на монархията като исконната форма на държавно управление. От дълбока древност, именно тя е дала началото на всички държави и цивилизации. Старейшината на рода, вождът на племето, владетелят на държавата (цар, крал, император, султан или халиф) - всички те са еднолични владетели – монарси. Близо шест хилядолетия ни делят от създаването на първите цивилизации в Месопотамия, Близкия Изток и Балканския полуостров. Те са неизменно свързани с монархическата власт, организирала първите държави. От шест хиляди години, едва през последните двеста, в резултат на кървавата Френска революция от 1789 г., започва упоритото разпространение на републиканските идеи.

За кризата в съвременния свят :: Далече ли е от нас войната?

Светител Николай (Велимирович)

Думата "криза" (krisis) е гръцка и означава "съд". В Свещеното Писание тя се употребява многократно. Така например Псалмопевецът казва: Затова нечестивците не ще устоят на съда (Пс. 1:5). На друго място той говори: Милост и съд ще възпявам; Тебе, Господи, ще пея (Пс. 100:1). Сам Спасителят казва, че Отец ... целия съд предаде на Сина (Иоан 5:22) и малко по-нататък продължава: Сега е съд над този свят (Иоан 12:31). И св. ап. Петър в Първото си съборно послание пише: Защото време е да почне съдът от Божия дом (1 Петр. 4:17).

Замени думата "съд" с "криза" и чети: "Затова нечестивите не ще устоят при криза. Милост и криза ще възпявам. Господ изпраща криза на всекиго. Сега е криза над този свят. Време е да почне кризата от Божия дом."  >>>

 

 Вяра и война

Вяра и война

Православен молитвослов

Молитви за мир :: За народа и Отечеството ни :: Молитви на войник В мирно време, Във време на бран :: Други

Тертулиан за християнското отношение към военната служба

...Тертулиан е против християните да служат в армията, но новозаветният аргумент "който вземе нож, от нож ще умре" в неговите разсъждения е на последно място. Основното несъгласие е свързано с това, че военната служба, също както и много други професии в римското общество, предполагала участие в езическите обреди. Християните не трябва да отиват в армията, още повече, че задължителна военна служба в римската империя не е имало: армията се състояла от професионални наемници.  >>>

Христианская Bеpa и война нов прозорец

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Меч и мир: православный взгляд нов прозорец

А.И. Осипов, Профессор Московской Духовной Академии

Вавилонская башня :: Гневайтеся и не согрешайте... (Пс. 4,5) :: Убийство ... по любви :: Человек - мера всех вещей? :: Победи грех в себе :: Ирини и шалом

Война и Церковь нов прозорец

Священник Валентин Свенцицкий, 1919 г.

Василий Верешчагин (Верещагин) - На Шипка всичко е спокойно...

Василий Василевич Верешчагин е роден през 1842 г. в градчето Череповец, Новгородска губерния, в семейство на помешчик от средна ръка. Детството и юношеството на Василий преминават във военни училища. На осемгодишна възраст е даден в Александровския детски кадетски корпус, а след това и в Морския кадетски корпус. През 1860 г. е произведен в гардемарин (първото военно звание на завършилите морски кадети), но не постъпва във Флота. Още в Корпуса Верешчагин е посещавал рисувална школа >>>

Материалите на български език са изключително малко. Ще приемем с благодарност предложените от вас!
Пишете ни

 

Глобализация

Глобализацията и православната култура

Дончо Александров

Стремежът към единство на човечеството датира от хиляди години. Библейският разказ за вавилонското стълпотворение и последвалото появяване на различни езици свидетелства за едно трагично разделение. И може би от този момент, когато се появяват бариерите за общуване, се заражда голямото желание за възстановяване на загубеното единство. Каква ирония! Обединени в една цел - да построят нещо ново и голямо, от което резултатът е падение и разделение. Днес безспорно живеем в много интересно време, изпълнено отново с надежди за обединение и за създаване на нов световен ред. >>>

Църквата и феномените на "модерния свят"

Ловешки Митрополит Гавриил и Свещ. Кънчо Кабадийски

Според християнските православни възгледи, на човека е отредена централна роля в Божието мироздание (Бит. 1:28). Неговите действия и решения определят посоката на общото развитие на света. Църквата знае, че човекът е свободен, свободен онтологически - по сътворение, по същност, свободен да управлява живота си, дори да сложи неговия край, да избира и определя идентичността си, приятелствата си, идеите, на които да служи. Нещо повече, човекът носи цялата отговорност както за всичко, случило се досега, така и за онова, което предстои да се случи. Не някой друг, но само човекът носи образа Божий в себе си: Рече Бог: да сътворим човека по Наш образ и по Наше подобие; и да господарува над морските риби и над небесните птици..." (Бит. 1:26). Но човекът в своето богоподобие има властта да господарува и над самия себе си, над обществото си, над културата си. >>>

Глобализмът в мисленето като духовен проблем

Ангел Величков

"Не помрачавай ума си с различни ереси, парарелигии и масонство. Всичко това е в "кошницата на суетата."
... Не подценяваме в никакъв случай сведенията за глобални катаклизми, които достигат до нас все по-легално.
Този род разкрития и разсекретени познания биха могли да бъдат от полза, ако с тяхна помощ не-християните, като се информират за лъжата и суетата в света и за собствените си заблуди, познаят истината и свободата, и радостта в Христа, и се приобщят към Църквата.
Вместо това, те може да ни видят как треперим в глобален ужас и да се отвратят още повече от всичко. И ще им се стори крайно съмнително, като ни видят такива "специалисти" по заговорите и сатанизма, сами отдавна охладнели за любовта. Няма по-ефикасен начин да се обезсоли солта на християнството. >>>

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете