Вяра и медицина
Материалите на български език са изключително малко. Ще приемем с благодарност предложените от вас!
Пишете ни

 

:: Общи теми

:: Живот след живота. За смъртта, възкресението и живота

:: Биоетика, евтаназия

:: Планиране на семейството, аборти

:: Алкохолизъм, наркомания, тютюнопушене

:: Пост и диетология

:: Нервно-психически заболявания

:: Нетрадиционно лечение

 

 

Общи теми

С възможност за превод... Библия о врачах и медицине. Медицина в Библии

Здравето - въпрос и на избор

Таня Спасова, ЦВ

Такова заглавие с право би смутило критичния читател, който би попитал: Какъв е изборът на инвалидите, на слепите, глухонемите, на деца родени с физически и психически недъзи? А ония, които са в тежък стадий на фатално заболяване, които са в кома...? За какъв избор става дума въобще?

Криза за безсребреници

Полина Георгиева, ЦВ

Местата, където хората отиват да намерят облекчение на телесните си страдания, вече отдавна не се наричат лечебници, а болници. Изглежда повече се набляга на болестното състояние, отколкото на лекуването. Или колкото и да го церят, човек все пак си тръгва болен от болницата. Не толкова физически, колкото от психическите травми, нанесени му от отношението на медицинските работници към него. Болшинството от хората, които прибягват до услугите на днешните български лекари, изтръпват при мисълта за срещата с тях.

  Медицина и религия

Д-р Йордан Вучков, д.м.н.

 :: Мястото на медицината в каноните на основните световни религиозни учения:
Hindu-лекарят като "пастор". Буда - "Великият лекар". Лечители сред авторите на Талмуда. Христос като лечител на болните. Мохамед
 :: Медицина и религия по българските земи: Исторически обзор. Древнотракийски, славянски и прабългарски вярвания и медицина. Православие и медицина от Средновековието до наши дни.
 :: Теоретични разработки по проблема: Разработки на Българската православна църква. Примерът на съвременна Православна Русия. Изводи. Заключение. Литература

Сърцето като орган на висшето познание

Светител, хирург, изповедник Лука Войно-Ясенецкий

Съвременният цивилизован човек чрез работа над себе си се приучва да прикрива мускулните си рефлексии и само промените в сърдечната дейност все още могат да ни разкрият неговите преживявания. Така сърцето си остава за нас орган на чувствата, който фино указва нашето субективно състояние и винаги го изобличава. Като лекар трябва да отбележа, че докато сърдечната дейност, обусловена от мускулна, може да се регулира относително добре, то да се регулира сърдечната дейност, предизвикана от различни вълнения, е изключително трудно. Затова и толкова лесно се поразява сърцето у лица със свободни професии, не свързани с тежък физически труд, но свързани с голямо психическо натоварване.

  С възможност за превод... Дух, душа и тело

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий

Какие выводы мы можем сделать из современного состояния естествознания :: Сердце как орган высшего познания :: Мозг и дух. Дух в природе :: Дух растений и животных :: Душа животных и человека :: Дух не безусловно связан с душой и телом :: Трансцендентальные духовные способности :: О внутреннем человеке :: Бессмертие

За светителя: Святитель, хирург, исповедник Лука Войно-Ясенецкий

  Избавление от недугов нов прозорец

А.А. Алифанов, Русский Православный медицинский проект

:: Недуги органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, мочевыделительной системы, Прочие недуги
:: Ключ к методикам :: Пост и лечебное голодание :: Духовный пост, телесный пост и лечебное голодание :: Особенности лечебного голодания :: Правила выхода из лечебного голодания :: Ошибки проведения лечебного голодания :: Постная пища и лечебная диета
:: Врачующие и болящие :: Экстрасенсы, целители, йоги и колдуны

  Советы православного педиатра: Если ваш ребенок заболел... нов прозорец

Костенко Татьяна

Наставление и утешение в болезни и предсмертное время нов прозорец

Епископ Петр (Екатериновский) Томский и Семипалатинский (+1889)

 > Страсть как мотив поведения человека и причина нервно-психических заболеваний

 > Сознание и подсознание с позиций христианской антропологии - Иеромонах Анатолий Берестов, док. мед. наук, профессор, руководитель Душепопечительского центра во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского.

 > "Выдержки из книги "Нравственное богословие для мирян". Протоиерей Евгений Попов, 1901

 > Множество болезней нам дается Беседа с врачом-священником

 > Кощей безсмертный ХХ века. Книга о фрейдизме

 > О православном духовном врачевании

 > Совесть, грех и болезни человека, Православная газета 1998

 > Здоровье и болезнь: православное понимание, Православная газета 1997

 > Православный взгляд на "Диагностику кармы", Православная газета 1996 

 > Религиозное значение болезней, Православная газета 1997

Библиотека на православном медицинском сервере нов прозорец

Виж също раздела

Православен бит, морал и изкуство: Църква и общество: Сексуалност и хомосексуализъм

 

 

 

 

 

 

Живот след живота
За смъртта, възкресението и живота

"Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи" (Лук. 20:38).

Смъртта е страшна само за езичниците и грешниците

Човек и добре да живее пак умира и друг се ражда. Тази печална сентенция на хан Омуртаг до днес смущава душите ни щом се замислим над смисъла на живота. На въпроса – какво ви натъжава, най-красивата българка Евгения Калканджиева отговаря – смъртта. Можем ли да измамим жената с косата? Много са опитвали. Да вземем Фауст на Гьоте >>>

 книга ПРЕХОДЪТ. Последната болест, смъртта и после

Пьотър Калиновски

Книгата съдържа систематизирани наблюдения и факти от медицинската практика, съпоставени със Светоотеческия опит, доказващи, че смъртта не е краят на човешкия живот. В нея ще намерите множество трогателни разкази за последните минути на различни хора, както и техните разкази за онова, което са видяли по време на клиническата си смърт. Макар и близка до популярното четиво, книгата има по-високи претенции.

Погребение. Панихида. Опело

:: За безсмъртието на душата - о. Костадин Янчин
:: Беседа на опелото на една християнка - св. Юстин Попович
:: Неправомерната "грижа" за покойниците - Александра Карамихалева
:: Смъртта, възкресението и животът

Задушница. Молитви и приноси за починалите

:: Молитви за покойници
:: Дела на благотворителност
:: Приноси за покойници (раздавки)
:: Кога Църквата прави (и кога не прави) помени за починалите?
     Задушница пред Великия пост
     Задушница пред Петдесетница (наричана по-народному Черешова задушница)
     Архангелова задушница
:: Задушница Йордан Стубел
:: Задушница Архимандрит Александър, 1958 г.
:: Задушница Мълвина Господинова
:: Два гряха към нашите покойници

Св. Писание и Св. Предание за Частния Божи съд, митарствата и Всеобщия Божи съд в края на времената

С прекъсване нишката на земния живот душата влиза в отвъдния свят. Там бива съдена на така наречения Частен Божий съд. Съобразно с духовно-нравственото си състояние на Частния съд за душата се определя временно задгробната й участ до Второто Христово пришествие.
  :: Частният Божий съд - Архим. Серафим (Алексиев)
  :: Всеобщият Божий съд в края на времената - Архим. Серафим (Алексиев)
  :: Православното учение за митарствата - Архим. Серафим (Алексиев) >>>

Виж също:
 > Състояние на душите на умрелите до всеобщото възкресение Православен Катехизис
 > Слово за Бъдещия Съд Св. Илия Минятий
 > За първия и за вторият и окончателен Страшен съд Пьотър Калиновски
 > Молитви и благотворения от живите за умрелите Православен Катехизис
 > Православие и инославие: Има ли след смъртта прераждания?

Посмъртното битие според Библията

Александър Мен, из "Библиологичен речник"

Двете фази на старозаветното учение за посмъртното :: Новозаветното учение за посмъртното

Православното учение за митарствата

:: Православното учение за митарствата - Архим. Серафим (Алексиев), из "Беседи за живота след живота"
:: Митарствата. Разказ за 20-те митарства - о. Серафим Роуз, из "Душата след смъртта"
:: Patristical and Liturgical evidence for the Tradition of the Toll Houses
:: Християнството и науката за началото на живота след смъртта. Първият съд - Пьотър Калиновски
:: Св. Писание и Християнските философи за живота в задгробния свят - Пьотър Калиновски

  Живот след смъртта

Епископ Александър Милеант

  > Съдържание:
  :: Какво вижда душата в "онзи" свят:
Виждането на двойника :: Непрекъснатост на съзнанието :: Облекчение :: Тунел и светлина :: Преглед на живота и съд :: Нов свят :: Обликът на душата :: Срещи :: Езикът на душата :: Граница :: Завръщане :: Ново отношение към живота :: Оценка на разказите за живота след смъртта
  :: Разкази на самоубийци
  :: Православното учение за живота след смъртта
  :: Душата на път към Небето
  :: Рай и ад
  :: Критика на учението за прераждането
  > На други езици: Bishop Alexander Mileant: Life after Death :: La Vida después de la muerte :: Vida Após a Morte :: Жизнь после смерти

Life After Death

St. John Maximovitch

Limitless and without consolation would have been our sorrow for close ones who are dying, if the Lord had not given us eternal life. Our life would be pointless if it ended with death. What benefit would there then be from virtue and good deed? Then they would be correct who say: "Let us eat and drink, for tomorrow we die!" But man was created for immortality, and by His resurrection Christ opened the gates of the Heavenly Kingdom, of eternal blessedness for those who have believed in Him and have lived righteously. Our earthly life is a preparation for the future life, and this preparation ends with our death. "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment" (Heb 9:27). Then a man leaves all his earthly cares; the body disintegrates, in order to rise anew at the General Resurrection. Often this spiritual vision begins in the dying even before death, and while still seeing those around them and even speaking with them, they see what others do not see. >>>

  Душа после смерти нов прозорец

Иеромонах Серафим (Роуз)

Содержание: Некоторые аспекты современных опытов :: Православное учение об ангелах :: Явления ангелов и бесов в час смерти :: Видение неба :: Воздушное царство духов :: Воздушные мытарства :: Выход из тела в оккультной литературе :: Смысл современных "посмертных" опытов :: Смысл современных "посмертных" опытов :: Краткое изложение православного учения о посмертной судьбе души :: Приложения: Ответ критику. Молитвы за неправославных.

С какво тяло ще възкръснем? нов прозорец

  > За отношението на Църквата към трансплантацията на органи, Александра Карамихалева, ЦВ. 
Ако разтворим новите си здравни книжки на последната страница, ще открием една декларация за дарение на органи и тъкани след смъртта. Тя може да се попълни от здравноосигурено лице или от попечител, настойник. Тази декларация поставя всеки лице в лице с въпроса: какво да направя, какво решение да взема? Този въпрос за нас, християните, звучи и като: как трябва да постъпя като православен християнин и какво е църковното становище по този въпрос? Отговора ще се опитаме да намерим в принципно установените от християнството истини за страданието, любовта и саможертвата, както и за задгробната участ на тялото и душата и възкресението на мъртвите при Второто пришествие на Христа. Какво представлява трансплантологията и какви етически проблеми поставя тя? >>>
  > Обращение Епархиального совета Екатеринбургской епархии и православных врачей по проблемам трансплантации, Православная газета 1997

Виж също:
Тайнствата и обредите в Църквата. Православен молитвослов. Нашата вяра: За Църквата и Тайнствата

 

 

  "Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние,
от Господа да просим.
Подай, Господи.
Християнски безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот
и добър отговор пред страшния Христов съд от Господа да просим.
Подай, Господи". (Св. Литургия)

Биоетика, евтаназия

For the Health of Body and Soul: An Eastern Orthodox Introduction to Bioethics нов прозорец

Stanley S. Harakas

  :: Cooperation of Man with God :: New Methods - New Choices - New Problems
  :: A New Field of Study: Bioethics :: An 'Encyclopedia of Bioethics' :: 'Eastern Orthodoxy' in the Encyclopedia of Bioethics
  :: EASTERN ORTHODOX ETHICS. Basic doctrine and ethical affirmations: Theological anthropology :: Divine energies and human self-determination :: Body-spirit :: Law, motive, intent :: Bioethics :: The protection of life :: Health care :: Rights of patients :: Human experimentation :: Abortion :: Organ transplants :: Drug addiction :: Mental health: values, therapies, institutions :: Aging :: Death, dying, and euthanasia :: The transmission of life :: Human sexuality :: Fertility control :: Population :: Artificial insemination :: Genetic counseling and genetic screening :: CONCLUSION

Клониране

:: Клонирането като обикновен грях свещеник Ангел Величков
...Щом е заченат човек, както и да се е случило това, в него вече обитава пълнотата и неповторимостта на човешката личност. Това е от Бога и само от Бога. Бог не може да бъде измамен. С други думи, ако сътвореното не е човек по плът, то не може да бъде човек и по душа, и по дух; ако е човек по плът, то тя е достойна и за собствена безсмъртна душа със свободна воля, по образ Божий. Тази истина е ненакърнима. >>>

Проблемът за евтаназията

Йеромонах Анатолий (Берестов), доктор на медицинските науки, професор

Терминът "евтаназия" е предложен през ХVI век от английския философ Ф. Бейкън за обозначаване на "лека", не съпроводена с агония, безболезнена смърт. В наше време с този термин се налага разбирането за съзнателно, целенасочено ускоряване настъпването на смъртта на нелечимо болния с цел прекратяване на страданията му. Всъщност става дума за преднамерено убийство на безнадеждно болния страдащ пациент, с цел да бъдат прекратени мъченията му.  Евтаназията като феномен е породена от безрелигиозния морал в самото общество.  [...] И изобщо за каква евтаназия при нас, православните, може да става дума? Православната църква никога не е затваряла очите си пред проблема на предсмъртните мъки на човека, съществува дори специален канон, в който се отправя молитва към Господа, вече не за изцеление на болния, а за това, Той да го упокои с мир.  >>>

Обезболивание и эвтаназия нов прозорец

Православная газета 1996

Клонирането като обикновен грях

Проблема соотношения веры и разума в контексте новейших биомедицинских технологий нов прозорец

И.В. Силуянова, доктор философских наук, профессор Российского Государственного Медицинского университета

Русская Православная Церковь и проблемы биомедицинской этики нов прозорец

Доклад диакона Павла Феоктистова Ессентуки, 2000 г.

 

Пабло Пикасо. Майка и дете. Pablo Picasso. Mere et enfant. 1902

Планиране на семейството, аборти

Аборт. Отношението на Църквата към аборта

  > Фотогалерии: нероденото
  > Невидимото убийство Презвитера Александра Карамихалева
  > Отношението на Църквата към аборта
  > Епитимия и правила за нейното назначаване
  > Оправдани ли са евгеническите аборти Александра Карамихалева
  > Етични проблеми на аборта Проф. Ирина Силуянова
  > Сама с Евангелието
  > Пресата 2006-2007
 :: България: Анатемосаха лекарка заради аборт
 :: България: О. Евгени Янакиев: Къде е моралът, ако убиваш за 80 лева
 :: България: митр. Йоаникий Сливенски: Не знам дали сме православна държава
 :: България: Всяка година 100 000 бебета не проплакват заради аборти. Вършим грях, Църквата е права
 :: Австрия: Супермаркет предоставя възможност за пазаруване и... аборти
 :: Германия: За една година над 2000 деца биват убивани при “късни" аборти
 :: Германия: Християни демонстрират за правата на неродените
 :: Великобритания: Британките направиха рекорд по аборти за януари
 :: Индия: В Индия разкриха масово убийство на ембриони и новородени момиченца
 :: Португалия: Парламентът в Португалия легализира абортите

 

Алкохолизъм, наркомания, тютюнопушене

Християнското разбиране за наркоманията и проституцията

Марияна Еклесия, ЦВ 1997

Грешка би било да се очакват от Църквата "социални програми" или "концепции", по подобие на Римокатолическата. Такива тя не би могла да даде. Така както и Христос не е предложил програма за оздравяването на съвременното Му общество. Погледът Му е бил насочен към личността, към нейното духовно здраве. Молитвата Му към Небесния Отец е била винаги за спасението на създадени по образ Божи личности. В съотвествие с това и подходът Му към проблема на всеки човек е бил индивидуален, личен. Така и Църквата, в която живее Христовият дух, вижда във всеки проблем не неговите социални измерения, а основите му в човешката природа. >>>

Православный взгляд на проблему наркотической зависимости :: Мы имеем силу противостоять наркомании нов прозорец

Наркоманиятa - полет в бездната

М. Дунаев, беседа от книгата "Пътища водещи към ада", изд. Тавор

...Kак изглежда това зло, наркоманията, от християнска гледна точка? Първо, наркоманията стои много близко до един от най-страшните грехове - самоубийството. Освен това тази проява на злото е близък съсед на чародейството, черната магия и спиритизма, намирайки се в пряко общение с духовете на тъмнината от "отвъдния свят" и представлявайки подчиняване на тяхното влияние. Почти всички поколения магьосници са използвали различни билки за постигането на това "изтънчено" състояние, позволяващо им безпрепятствено общуване с техните "богове" - демоните. Самата нагласа на човека към приемане на наркотично вещество с желанието да се изпита силно, необикновено, непостижимо състояние или докосване към неизвестен тайнствен свят е доброволна покана към духовете на тъмнината да се възползват от тези чувства и да покорят душата му заради нещо непознато, "интересно", необикновено. >>>

С възможност за превод... Иеромонах Анатолий Берестов - статии и интервюта

...Я стараюсь довести до сознания, что наркомания - это не болезнь. Наркомания - это грех, следствие греховного, неправильного образа жизни. Я объясняю, что они могут быть избавлены от этого недуга, если поменяют начинку души, то есть изменят мировоззрение, станут верующими и будут молиться. И конечно, изменят образ жизни. >>>

Младежи се  отърват от дрогата с помощта на отец Георги от Варна

Отец Георги е на 31 години. Син е на свещеник. Завършил е семинарията и Духовната академия в София. С жена си и трите им малки деца живее под наем в една стая и кухня. Служи в храма "Св. Борис" във варненския квартал Аспарухово. След като преди 5 години вижда за първи път наркоман, започва да се занимава с младежи, зависими от наркотиците, и да ги лекува чрез вярата. ... "Но ми трябва финансиране, за да започнем. Пресметнах, че само за персонал са ми необходими около 4000 лева на месец. Замислил съм го така - бивши наркозависими помагат на наркозависими, а наркозависими помагат на инвалиди..." >>>

Православен център за духовно обгрижване на наркозависими "Свети Благоверен Княз Боян - Енравота, Първомъченик Български"

Центърът е създаден от църковното настоятелство към храм "Св. цар Борис" - Варна, кв. "Аспарухово".

Центърът базира своята дейност основно в 4 форми на работа, като всяка една от тях става по - пълноценна поради съществуването на другата. Първата от тях е "градска общност". В момента в тази форма се обгрижват 7 момчета (половината са от Варна, останалите от страната), които живеят в двора на храм "Св. Цар Борис", кв. Аспарухово в сградата на бившето Неделно училище. На създадения от сайт на Центъра можете да научите за формите на работа и нуждите на центъра, както и да се свържете със о. Д. Георгиев по по телефона и електронната поща.

Национална инициатива против зависимостите "Стоя до Теб" Връзка извън нашия сайт.

Вярваме, че с Божията помощ тази инициатива ще зареди обществото с добро безпокойство, с нетърпимост към модата на греха, с братска отговорност. Нашата надежда и задача е всеки един от нас да пожелае да направи крачка към доброто – продиктувана от личната загриженост и радост, от опита и светостта, идващи от Църквата, и от отговорност и мисъл за обществото, подкрепяно от държавата. >>>

Курение - это жертвоприношение бесам нов прозорец

Православная газета 1998

Alcoholism / Chemical Dependency нов прозорец

Fr Bogdan Djurdjulov

When you hear the word "drugs", what do you think of? Take a moment before you read on and think about it. List the drugs you are familiar with or have heard about; both legal and illegal. What did you come up with? Was alcohol on your list? If it wasn't, add it. It is estimated that the very familiar, readily available and legal drug, alcohol, causes about 90 percent of all the drug problems in the United States, either alone or in combination with other drugs. >>>

 

 

Пост и диетология

Пост с точки зрения врача нов прозорец

Православная газета 1997

Виж също:
Основи на Православието: Нашата надежда: За поста

 

 

Тялото, бидейки съставено от много, при това нееднакви части, които и сами са съставени от четирите стихии, когато то изнемогне, има нужда от различни лечения и от различни треви.

За разлика от тялото душата, бидейки невеществена, проста и не сложна, когато изнемогне, се лекува от едно лекарство само - Светия Дух, благодат на Господа Иисуса Христа. (Преп. Симеон Нови Богослов)

Нервно-психически заболявания

Невроза

:: Кратка справка
:: Неврозата и духовността според светите отци. Светоотечески напътствия
:: Невроза и недъзи в духовния живот - Дмитрий Авдеев
:: Неврозата - в търсене на духовните й корени - Aлександра Карамихалева

Психическата болест и обладаността от бесовете

"Orthodox Tradition"

..."Що се отнася до обладаността от бесовете, внимателното изследване на Свещ. Писание, творенията на св. отци и житията на светиите, също както и разглеждането на практическия опит на Църквата през нейния близо двехилядолетен живот, не оставя никакво съмнение, че хората могат да бъдат обладавани от бесовете и че в резултат на тази духовна болест, те започват да се държат странно, като се започне от озлобеност към другите и се стигне до открити прояви на физическо насилие. Обладаността от зли духове също се разкрива в определени отклонения в поведението, които напомнят симптомите на някои форми на шизофрения и други психически разстройства. Но Свещ. Писание, св. отци на Църквата и християнското свидетелство също така ясно доказват — за пореден път в съгласие със съвременната наука — че хората могат да страдат от емоционални и психически страдания, които са резултат не на обладаност, а на болест, стрес, травма и тези "физически" злини, които естествено ни заобикалят в този грехопаднал свят. >>>

За действието на бесовската сила в нашия живот

Архиеп. Серафим (Соболев)

...Св. отци учат, че демоните най-много се страхуват от три неща: от Тялото и Кръвта Христови, от богоявленската вода и от кръстния знак. Затова ще се причастяваме по-често, но ще се причастяваме достойно, т.е. с истинско покаяние, по-често ще пием богоявленска вода и ще се поръсваме с нея и, накрая, винаги ще се молим със съкрушено сърце и ще се ограждаме с кръстния знак. >>>

 книга Православна Психотерапия нов прозорец

  > Orthodox Psychotherapy D.A. Avdeev
  > Православная Психотерапия Врач-психотерапевт Димитри А. Авдеев
  > Православие и Психотерапия Психолог Валерий Ильин
  > Психиатрия и проблемы духовной жизни Проф. Д. Е. Мелехов
  > "Плоды доброй и недоброй жизни" Еп. Феофан Затворник

 книга Православная психотерапия - Святоотеческий курс врачевания души нов прозорец

Ирофей Влахос, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004  [.zip]

 :: Православие как наука врачевания: Что такое христианство :: Богословие как наука врачевания :: Что такое лечение :: Метод и курс лечения :: Православный врачеватель
 :: Условия избрания для служения священников-врачевателей: "Возгревать дар" :: Духовное священство :: Поиски врачевателей
 :: Православная психотерапия: Душа Что такое душа. Болезнь и омертвение души. Лечение души. Связь между душой, умом, сердцем и мыслью (разумом). Ум и душа. Ум и сердце. Ум и мысль (διάνοια). Ум и внимание. Об уме, сердце и помыслах. Естественная жизнь ума. Болезнь ума. Лечение ума. Что такое сердце. Характеристики сердца. Болезнь сердца. Лечение сердца. Разум и помыслы. Что такое помыслы. Причина помыслов. Последствия помыслов. Лечение от помыслов.
 :: Православная психопатология: Что такое страсти :: Виды страстей и результаты их лечения :: Лечение страстей :: Бесстрастие
 :: Безмолвие как метод лечения: Безмолвие :: Исихазм :: Антиисихазм
 :: Православная гносеология: Три вéдения по учению преподобного Исаака Сирина :: Ведение Бога согласно святителю Григорию Паламе

  Советы православного врача (Преимущественно при нервных болезнях и по поводу поста и молитвы)

С. Апраксин

:: О посте :: О молитве :: Как пост и молитва влияют на организм человека

Депрессия. Испытание унынием. Опасное "целительство"

Ольга Курова

...Что же делать, если демон уныния избрал вас своей целью? Во-первых, излишне напоминать православному христианину, что следует обратить внимание на свою духовную жизнь, привести ее в порядок под руководством духовника. Во-вторых, не верьте своей депрессии, не становитесь ей послушны. Помните, что за этим состоянием скрывается мерзкий демон, чающий вас погубить и низвести на дно ада. Отвечайте на его нападки соответствующими молитвами, которые можно найти в любом молитвослове. Рационализируйте, оценивайте трезво все мысли, которые приходят к вам в голову. ...В период депрессии не пренебрегайте общением с людьми. Даже если вам искренне хочется бежать в пустыню, остановитесь и заставьте себя силой вернуться в социум. >>>

На нервной почве...

"Надо всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями, но переносить их равнодушно, так, как если бы они не касались нас. Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и сделать его обителью Св. Духа". (Преподобный Серафим Саровский) "На нервной почве" - это словосочетание стало почти крылатым. >>>

Православный медицинский сервер нов прозорец

:: Библия о медицине :: Святые покровители медицины :: Статьи и книги :: Юридический архив :: Православное медико-психологическое душепопечение :: Конференции :: Медицинская этика :: Аборты :: Семья, дети, воспитание. Демография :: Медицинское просвещение :: Защитим детей от растления :: Наркомания, винопитие, табакокурение :: Общества и организации

Виж също:

Православната читалня: Православие и инославие: Сектантство

 

 

Нетрадиционно лечение

За или против хомеопатията нов прозорец

През 1790г. д-р Самуел Ханеман, поразен от противоречията в описанието на лечебните свойства на хинина, решава да го изпита. Той приема прах от хининова кора и установява, че той предизвиква симптоми, типични за маларията. Стига до заключението, че хининът, който лекува маларията, е способен да предизвика картината на болестта при здрав човек. Така се ражда хомеопатията и основният й принцип "подобното лекува подобно" - similia similibus curentur", т.е. ако едно вещество в голяма доза предизвиква заболяване, в минимална доза лекува същото това заболяване.
Вторият стълб на хомеопатията е "паметта на водата". Хомеопатите твърдят, че водата запомня веществото, разтворено в нея и придобива неговите свойства. Така тя действа лечебноq дори когато в нея не е останало нищо от разтворената субстанция.
  > Хомеопатията - опит за духовен анализ Ангел Величков и Михаил Шиндаров
  > Възможно ли е наистина квантово обяснение на хомеопатията Васил Тинчев, физик
  > Как протича визитата при хомеопат. Хомеопатични лекарства и аптеки Мария Иванова
  > Основни принципи и развитие на хомеопатията
  > О "геопатогенных зонах", Православная газета 1995
  > Хомеопатите без медицинско образование отричат ваксините, Нели Чолашка

 книга Православната църква за окултизма. Пътища водещи към ада

Сборник беседи статии и разкази, изд. Тавор, София

Съдържа: Сатаната и тъмните сили :: Слово против лечението с хипноза :: Кодиране :: Един спиритически сеанс :: Геопатогенните зони :: Наркоманията - полет в бездната :: Невидимата бран и други.

Rei-KiРейки: окултният капан за болни хора

Петър Марчев

Модата на екстрасенсите вече отшумява; но на духовния бит-пазар излизат нови "модни" артикули - като "системата за естествено самолечение РЕЙКИ"... РЕЙКИ е японска дума. Първият йероглиф РЕЙ означава "тайнствена сила" или "Трансцендентален Дух". Йероглифът "КИ" означава "Жизнена сила, Светлина или Енергия на биоплазмата". >>>

Уринотерапия вместо молитвы

Дьяволу нельзя было выдумать большей насмешки над человеком, чем заставить его пить, мазаться и кропиться своими собственными выделениями. Уста человека, очищенные в Таинстве Миропомазания, предназначены для причащения Святых Христовых Тайн, святой воды, чтобы ничто скверное не исходило из них. Когда человек пьет урину, он оскорбляет Творца, его создавшего. Господь дал нам для потребления внутрь при болезнях святую воду и елей, а не мочу и кал. Христианин, прибегавший к уринотерапии по незнанию, должен исповедовать этот грех, и над ним вычитывается специальная молитва из требника, как над человеком "ядшим скверное".

Музыкальная акустическая терапия с использованием православных песнопений нов прозорец

Опасное "целительство"

О ялгубской целительнице "с особым пронзительным взглядом" Павлине Голубевой республиканская пресса рассказала накануне Святой Пасхи. Сообщив своим читателям с некоторой долей сожаления о том, что известная знахарка решила оставить свое ремесло из-за старости, газета явно свидетельствовала: колдуны и экстрасенсы получили сегодня беспрепятственный доступ к человеческой душе.
О пагубных последствиях увлечения людей колдовством и магией, о духовных метаниях в нашем обществе мы беседуем с секретарем Петрозаводской и Карельской епархии, наместником Крестовоздвиженского собора протоиереем Олегом СКЛЯРОВЫМ - бывшим врачом, имеющим большой стаж врачебной деятельности.  >>>
 > Каббала для медицины (и не только для нее). О сущности "нетрадиционной" медицины нов прозорец
 > О траволечении, Православная газета 1995 нов прозорец
 > О методах врачевания и православном отношении к ним, Православная газета 1997 нов прозорец
 > О новоявленных "целителях" и "чудотворцах", Православная газета 1996 нов прозорец

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете