Православен молитвослов

 

Начални молитви

Преди да започнеш каквото и да е добро дело (и след като станеш от сън и преди лягане),
застани благоговейно, като пред лицето на Бога,
за Чиято чест и слава трябва всичко да вършим.
Прекръсти се бавно и кажи:

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!  

Во имя - заради името, за чест и слава. Амин - истина, наистина (всичко, което казваме в молитвата е истинно).

Бог е по Своята същност един, но се е явил на хората в три лица: като Бог Отец, като Бог Син и като Бог Дух Свети. (Затова казваме в името, а не използваме множествено число). Трите лица на Св. Троица имат еднаква власт и чест и заслужават еднакво поклонение. В тази начална молитва молим Пресветата Троица да ни благослови невидимо заради Своето име.


 

След това почакай малко, докато утихнат всичките ти чувства
и мислите ти оставят всичко земно.
Направи три поклона и се моли - бавно и със сърдечно внимание:

Боже, бъди милостив към мене, грешния.

 

 

Това е молитвата, за която разказва св. ап. Лука в евангелската притча (Лука 18:9-14). Митарят (the Publican, мытар) се покаял за греховете си и получил прошка. Ето как е описано това в Евангелието:

Двама души влезли в храма да се помолят. Единият от тях бил фарисей, а другият - митар. Фарисеят застанал пред всички и се молил на Бога с думите: "Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам". Митарят пък, съзнавайки че е грешник, стоял надалеч и не смеел дори да подигне очи към небето. Удряйки се в гърдите, той казвал: "Боже, бъди милостив към мене грешника!". Така молитвата на смирения митар се оказала по-богоугодна, отколкото на гордия фарисей "понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат".

Тази молитва произнасяме всеки път, когато съгрешим, с надеждата и увереността, че Бог не ще ни накаже, а ще прости греха ни поради нашето сърдечно разкаяние.


 

 

Господи, Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка
и на всички светии,
помилуй нас.
Амин.

Иисус - Спасител Христос - Помазаник. Наречен Е така, защото в най-голяма степен е имал онези дарове на Светия Дух, които в Стария Завет получавали царете, пророците и първосвещениците чрез помазване с миро.
Ради
- заради, поради. Молитв ради - по молитвите. Помилуй нас — бъди милостив към нас, прости ни.

Иисус Христос е Божи Син - второто Лице на Светата Троица. Като Божи Син, Той е истински наш Бог, както и Бог Отец и Бог Дух Свети. Неговото име на земята е Иисус, тоест Спасител, защото Той ни спаси от греховете и от вечната смърт.

С тази молитва молим Господа да прояви милост към нас и да ни прости съгрешенията. Светиите са всичките живели преди нас хора, водили благочестив живот и добили Божията благодат. Вярваме, че те вече са заедно с Бога на небето и се молят и застъпват на Спасителя за нас. Сред тях са пророците, апостолите, светителите и  мъчениците за вярата, както и Пресветата Дева Мария. Поради изключителната си святост именно Тя бе избрана за Майка на Божия Син тогава, когато Той, вечно съществуващият, като Бог пожела да се яви на човеците на земята, за да им дари спасение.

Тази молитва, както и молитвата на митаря, трябва да бъде в ума и сърцето на християнина възможно по-често. Необходимо е, постоянно съгрешавайки пред Бога, да се обръщаме постоянно и с молба за прошка към Него, дарителят на всички блага. Молитвата можем да произнасяме и по-кратко: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, или още по-кратко: Господи, помилуй! - така, както в богослужението я произнасяме десетки пъти.


 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Малко славословие. В тази хвалебна молитва не молим нищо, а само славим Бога и изразяваме благоговение пред съвършенството Му. Произнасяме я преди другите молитви - в знак на благодарност за Божията милост към нас.

Можем да кажем и по-кратко: Слава Богу, когато завършваме което и да е начинание и добро дело, напр. учение, работа, при получаване на добра вест и пр.


Царю небесни, Утешителю,
Душе на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас
и ни очисти от всяка сквернота
и спаси, Благий, нашите души. *

Душе истины - дух на истината. Иже - който. Везде Сый - навсякъде си, навсякъде пребиваваш. Вся исполняяй - всичко изпълваш. Сокровище благих - хранилище, източник на благата, на всичкото добро. Вселися в ны - всели се в нас. Скверна - грях, сквернота.

Молитва към Святия Дух

Към кого е тази молитва? Към Св. Дух - третото лице на Св.Троица.

Откъде е взета молитвата? От църковните песни на празника Петдесетница (денят на Св. Троица), когато възпоменаваме слизането на Св. Дух на апостолите.

Как е слязъл Божият Дух на апостолите? Апостолите (учениците на Иисуса Христа), обичали чистосърдечно Учителя си, и се натъжили много, когато Той им предизвестил раздялата си с тях. За тяхна утеха, Господ обещал да им изпрати Св. Дух. Така и станало: на десетия ден след Възнесението Си, когато апостолите били заедно с други вярващи, Господ им изпратил Св. Дух. Около 9 часа сутринта внезапно се появил силен шум от небето, който изпълнил помещението в която били. Светият Дух се явил като огнени езици, и апостолите се променили изведнаж в душата си. Апостолите почувствали утеха и радост в себе си; всичките им недоумения и нечисти чувства изчезнали. Просветлени от Св. Дух, апостолите започнали да говорят на различни езици, които дотогава не знаели, да прославят Божието величие и да проповядват Христовото учение на всички народи.
Какво молим с тази молитва? Молим Св. Дух да дойде и в нас, да ни очисти от всички грехове и да ни избави от вечно наказание.

С какви имена наричаме Светия Дух в молитвата? ("Царю небесни, Утешителю, Душе на Истината...") Наричаме Го Царю небесни, защото Той - като истинен Бог, равен на Бога Отец и Бога Син - царства невидимо над нас, владее и управлява както нас, така и целия свят, цялата вселена. Въпреки, че Е навсякъде, на небесата присъствието на Светия Дух е особено славно.
Наричаме Го също Утешителю, защото ни утешава в скърбите и нещастията, така както някога утеши апостолите[*].
Наричаме Го Дух на истината (така, както сам Спасителят Го нарече), защото Той учи всекиго само на едната истина; учи ни на добро, на нетърпимост към лъжата, на това, което е полезно и спасително за нас.

Какво значат думите "Който си навсякъде и всичко изпълваш" ("Иже везде сый и вся исполняяй")? Светият Дух е Бог. Той е навсякъде; няма място, което да не самоизпълва. Като управляващ целия свят, Той вижда всичко и дава това, което не ни достига за живота ни на земята и за вечния живот на небето.

Какво значат думите "Сокровище благих и жизни Подателю"? Св. Дух е хранител (съкровище) на всички блага, източник на всички благодеяния. Всичко в света живее и се ръководи от Св. Дух. Той дава живот на всичките твари; от Него човекът получава след смъртта си духовен, свят и вечен живот, очиствайки се чрез Него от своите грехове. Той помага на човека да върши добрини, да живее свято.

Какво измолваме от Св. Дух? Обръщайки се към Духа Свети с думите "дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота", Го приканваме да пребивава в нас постоянно, като в свой храм, да ни очисти от всеки грях (сквернота) и да ни направи свети, достойни за Неговото пребиваване в нас самите. Молим също Източника на най-висшето добро да ни избави от вечното наказание за греховете ни и да ни дарува, да ни удостои с Царството Небесно: "...и спаси, Благий, нашите души".

[*] Гръцката дума Параклит, използвана в църковните книги за наименованието на Св. Дух, изначава не само Утешител, но и Ходатай, Защитник наш пред Отца.


Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!
(три пъти, с поклон до кръста.и кръстно знамение).

Крепкий - силен; Безсмертный - неумиращ, вечен. Помилуй нас - прояви милост, бъди милостив към нас, прости ни.

Трисвета молитва (Ангелска песен)

Към кого отправяме тази молитва? Към трите лица на Св. Троица (затова я повтаряме и три пъти), които проявяват милост към нас, като прощават греховете ни.
С думите Свeтий Боже се обръщаме към Бог Отец.
С думите Свeтий Крепки наричаме Бог Син - силен и всемогъщ както Бог Отец, Който като човек страда и умря, но разруши ада и победи дявола чрез Своето възкресение.
С думите Свeтий Безсмъртни наричаме Бог Дух Свети, не само защото самият Той е извечен - както Отца и Сина, - но също дава като Бог живот на тварите, а на хората - духовен, добродетелен живот и безсмъртие.

Защо наричаме молитвата ангелска песен? Християните употребяват тази молитва от пети век. По времето на благочестивия цар Теодосий Втори и патриарх Прокъл Константинопол бил разрушен от страшно земетресение. Всички се събрали на голям молебен за прекратяване на земетресението. Там, пред очите на всички, невидима сила издигнала на небето малко момченце. Върнато обратно на земята, то разказало на удивения народ, че е чуло ангелско пеене в прослава на Бога. Умиленият народ повторил молитвените ангелски слова Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный и добавил помилуй нас. Преданието разказва, че това сложило край на разрушителното земетресение.


 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.


Ныне - сега. Присно - винаги. Во веки веков - безкрайно.

Кратко славословие към Пресветата Троица. С тази молитва отново не молим нищо от Бога, а само Го славим - Господ, явил се на хората в три Лица: Отец, Син и Дух Свети, на Който сега и винаги подобава еднаква чест и еднаква възхвала.


 

Пресвета Троице, помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцели немощите ни,
заради Твоето име!

Пресвятая - свята в най-голяма степен; Троице - Троица, трите Лица на Бога: Бог Отец (Господи), Бог Син (Владико) и Бог Дух Свети (Святый) ; грехи и беззакония - нашите дела, противни на Божията воля, грехове, нарушение на закона; посети - ела; исцели - излекувай; немощи - слабостите, греховете ни; имене Твоего ради - за да се прослави Твоето име. Помилуй нас — бъди милостив към нас, прости ни.

Молитва към Пресветата Троица

Към кого отправяме тази просителна молитва? Първоначално се обръщаме към трите Лица на Бог едновременно с молба да се смили над нас. След това се молим и на всяко от Лицата на Троицата:
> на Бог Oтец (Господи) - да очисти греховете ни;
> на Божия син (Владико) - да опрости Той, господарят на целия свят, нашите грехове (беззакония);
> на Светия Божи Дух (Святый) - да се доближи до нас, да дойде и да излекува слабостите ни, духовната ни немощ.

Какво означават последните думи имене Твоего ради? "Заради Твоето име" се отнася отново към трите Лица на св. Троица. Тъй като Бог е един, то и името Му е едно. Затова не казваме "Твоите имена", а "Твоето име". С молитвата молим всъщност за едно нещо, но с различни изрази: да ни избави Бог от прегрешенията. Желаем Бог да ни прости греховете не поради нашите заслуги, а за прослава на Пресветата Троица.


 

Господи, помилуй! (три пъти)

Помилуй - смили се, прости ни.

Това е една от най-древните и обща за всички християни молитва. Произнасяме я всеки път, когато си припомним нашите собствени съгрешения. Молитвата произнасяме три пъти, за прослава на св. Троица. За да изпросим Божието благословение за всеки час на деня и нощта, произнасяме молитвата дванадесет пъти, а четиридесет пъти - за освещение на целия ни живот.

Вж. също "Господи, помилуй!" - за най-кратката църковна молитва


 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

 

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия.

Отче - Отец; Иже - Който; Иже еси на небесех - Който си на небесата, или небесен; да святится - да се прослави; яко на небеси - както на небето; насущный - необходимият за съществуването; даждь - дай; остави - прости; долги - грехове; должником нашим - хората, които са прегрешили към нас; искушение - съблазън, опасността да съгрешим; от лукаваго - от хитрия и злия, т.е. дявола, духът на злото.

Господня молитва

+ COMMENTS +


 

Oтносно молитвата "Царю небесни, Утешителю..."

От Великден до Възнесение Христово молитвата се заменя с:

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка
и на тия, които са в гробовете, дарува живот. (Тропар на Пасха)

От Възнесение до Св. Троица молитвата на Св. Дух се пропуска. [ обратно към текста ]

 

 

 

[ КЪМ УТРЕННИТЕ  МОЛИТВИ ]  [ КЪМ ВЕЧЕРНИТЕ  МОЛИТВИ ]
[ ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВОСЛОВ ]

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете