Православен молитвослов

 

Вечерни молитвиПрочети първо НАЧАЛНИТЕ МОЛИТВИ. После продължи така:

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас!
Защото, като не намираме никакво оправдание,
ние грешните като на Владика Ти принасяме тая молитва:
помилуй нас!


 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин!

 

Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме.
Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония,
но погледни и сега, като добросърдечен и ни избави от нашите грехове;
защото Ти си наш Бог и ние Твой народ,
всички сме дело на Твоите ръце,
и Твоето име призоваваме.
 

 

И сега, и винаги, и во веки веков.
Амин!
 

 

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице,
за да не погинем ние, които на Тебе се надяваме,
но да се избавим чрез Тебе от беди,
защото Ти си спасение за християнския род.
 
Господи, помилуй! (12 пъти)

Вж. "Господи, помилуй!" - за най-кратката църковна молитва


Молитва 1. От св. Макарий Велики

Боже вечний и Царю на всяко създание,
Който си ме сподобил да достигна до тоя час:
прости ми греховете, що извърших през тоя ден с дело, слово и помисъл,
и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа.
И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън,
та като стана от смиреното си легло,
да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот
и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат.
И ме избави, Господи, от помисли суетни и оскверняващи ме и от лоши пожелания.

Защото Твое е царството и силата и славата,
на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги, и во веки веков. Амин!

 

Молитва 2. От св. Антиох

Вседържителю, Слово на Отца, Иисусе Христе, Който едничък си съвършен:
поради голямото Твое милосърдие никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб,
но всякога пребъдвай в мене.

Иисусе, добър Пастирю на Твоите овце, не ме предавай на змийното коварство
и не ме оставай на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението.
Но Ти, Господи Боже, Комуто се покланяме, Царю светий, Иисусе Христе,
като спя, запази ме с непомръкващата светлина на Твоя Свети Дух,
с Който си осветил учениците Си.

Дай, Господи, и на мене, недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото;
просвети ума ми със светлината на разбирането на Твоето свето Евангелие,
душата ми - с любовта към Твоя Кръст,
сърцето ми - с чистотата на Твоето слово,
тялото ми - с Твоите пречисти страдания,
мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни навреме да Те славословя.
Защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух во веки. Амин!

Молитва 3. Към Светия Дух

Господи, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината,
смили се и помилуй мене, грешния Твой раб,
прости на мене, недостойния, всичко, с каквото Ти съгреших днес като човек,
и не само като човек, но дори и по-зле от животно.
Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които извърших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие.

Ако в Твоето име се клех или похулих името Ти в мисълта си;
ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих,
ако излъгах или прекомерно спах,
ако беден дойде при мене и го презрях,
ако наскърбих някого, или предизвиках свада, или някого осъдих,
ако изпаднах във високомерие или се разгордях, или се разгневих;
ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави светски мисли, или помислих нещо развратно;
ако преядох, или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво;
ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея;
ако говорих неприлични неща; или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй;
ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням,
защото всички тия неща, дори и по-големи от тях извърших:
Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб.

Разреши, освободи и прости ми като благ и Човеколюбец,
та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян,
и да се поклоня, възпея и прославя пре-честното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

 

Молитва 4. От св. Макарий Велики

Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, многощедри и безсмъртни Царю, щедри и човеколюбиви Господи, че, като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших,
Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми?

Милостив бъди към мене грешния и лишения от всяко добро дело,
дигни падналата ни душа, осквернена от безмерни съгрешения.
Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот,
прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, в които се провиних пред Тебе днес,
съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства.

Ти Сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение
с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила.
Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове.
Благоволи, Господи, да ме избавиш от примките на лукавия,
спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, кога дойдеш в слава.
Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания.
Запази несмутена мисълта на Твоя раб.
Изгони от мене всяко сатанинско въздействие.
Просвети духовните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт.
Прати ми мирен Ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избавя от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви.

Да, Господи: чуй Твоя грешен и беден откъм добра воля и съвест раб.
Дай ми, като стана от сън, да се поучавам с Твоето слово
и чрез Твоите Ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете,
та да благославям и прославям Твоето свято име,
и да славя Пречистата Богородица Мария, която даде Застъпница за нас грешните,
и приеми Нейните моления за нас,
защото зная, че Тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли.
С Нейното застъпничество и със знака на честния Кръст, и заради всички Твои светии,
запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш,
понеже си свят и препрославен во веки. Амин!

 

Молитва 5.

Господи Боже наш, като благ и Човеколюбец,
прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл.
Дай ми мирен и спокоен сън.
Изпрати Твоя Ангел Пазител да ме закриля и пази от всяко зло,
защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе въздаваме слава —
на Отца и Сина и Светаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

 

Молитва 6.

Господи Боже наш, в Когото повярвахме и Чието име повече от всяко друго име призоваваме:
като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото ни,
и ни запази от всяко мечтание и тъмни сласти,
възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда.

Дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи,
та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага,
защото си благословен во веки. Амин!

 

Молитва 7. Двадесет и четири  моления, според броя на часовете на деня и нощта, от св. Йоан Златоуст.

Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага.
Господи, избави ме от вечните мъки.
Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми.
Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменено безчувствие.
Господи, избави ме от всяко изкушение.
Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи.
Господи, аз като човек съгреших, а Ти, като милосърден Бог, ме помилвай, виждайки немощта на душата ми.
Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свято име.
Господи, Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край.
Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало.
Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат.
Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене, грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Амин!

Господи, приеми ме в покаяние.
Господи, не ме изоставяй.
Господи, не допускай да изпадна в беда.
Господи, дай ми добра мисъл.
Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта.
Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове.
Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание.
Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост.
Господи, насади в мене корена на доброто: страха Божий, в сърцето ми.
Господи, удостой ме да Те обичам от всичката си душа и мисъл и във всичко да върша Твоята воля.
Господи, закриляй ме от лоши човеци, и от бесове, и от страсти, и от всякакви други непристойни неща.
Господи, Ти знаеш, че всичко вършиш според Своята блага воля:
нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен во веки. Амин!
Св. Иоан Златоуст. Детайл от мозайка от 1040 г., от Светителския чин в Софийский Собор в Киев. Източник: artclassic.edu.ru.
             Св. Йоан Златоуст

 

Молитва 8. Към нашия Господ Иисус Христос

Господи, Иисусе Христе, Сине Божий,
заради Пречистата Твоя Майка и по молитвите на безплътните Твои Ангели,
на Твоя Пророк, Предтеча и Кръстител,
богоречивите апостоли, светлите и добропобедни мъченици,
преподобните и богоносни отци и всички светии,
избави ме от сегашното бесовско угнетение.

О, Господи мой и Творче, Който не искаш смъртта на грешника, но да се обърне и бъде жив: дай и на мене окаяния и недостоен да се обърна.
Изтръгни ме от устата на душегубеца змей, зинал да ме погълне и завлече жив в ада.
Да, Господи мой, утешение мое, Който заради мене окаяния се облече в тленна плът,
изтръгни ме от окаяното ми състояние и дай утеха на злочестата ми душа.
Насади в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди,
да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства.

Понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

 

Молитва 9. От Петър Студит. Към Пресвета Богородица

Коленича пред Теб, Пречиста Божия Майко, и Ти се моля:
знаеш, Царице, че непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя Син и мой Бог,
и макар много пъти да се кая, в лъжа пред Бога се оказвам,
и пак се кая и треперя: дали не ще ме погуби сега Господ?
Ала подир миг отново извършвам същите грехове.

Като знаеш това, Владичице моя Господарке Богородице,
моля Те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила за добри дела.
Защото знаеш, Владичице моя Богородице, че наистина ненавиждам злите си дела,
и от всичката си мисъл обичам закона на моя Бог: но не зная, Господарке Пречиста,
как онова, което ненавиждам, от него се и увличам, а доброто престъпвам.

Не допускай, Пречиста да се изпълни волята ми, защото тя не е угодна Богу,
но да бъде волята на Твоя Син и мой Бог:
Той да ме спаси, да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух,
та да престана отсега да върша скверни дела,
и занапред да живея по заповедите на Твоя Син,
Комуто подобава всяка слава, чест и владичество,
заедно с Неговия Безначален Отец и с Благия и Животворящ Негов Дух,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

 

Молитва 10. Към Пресвета Богородица

Блага Майко на преблагия Цар,
пречиста и благословена Богородице Марио,
излей върху изпълнената ми със страсти душа
милостта на Твоя Син и наш Бог,
и с Твоите молитви ме упъти към добри дела,
за да премина останалото време на живота си без порок,
и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево,
едничка чиста и благословена!

 

Молитва 11. Към Ангела Пазител

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми,
прости ми всичко, каквото днес съгрешик,
и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг,
та с никакъв грях да не прогневя моя Бог.

Но моли се за мене грешния и недостоен раб,
та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица,
на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии! Амин!

Ангеле Христов, хранителю мой святий и покровителю души и тела моего,
вся ми прости, елика согреших во днешний день,
и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя,
да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего;
но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба,
яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы
и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

 

Кондак на Пресвета Богородица "Взбранной"

Като на Защитница и Воевода — победни,
като избавени от злини — благодарствени песни Ти възпяваме, ние, Твоите раби, Богородице. Ала понеже имаш непобедима мощ, от всякакви беди ни избави, та да Ти викаме:
радвай се, Невесто неневестна.
Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога,
принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души.

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия,
запази ме под Твоя покров.

Богородице Дево,
не отхвърляй мене грешния,
който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество.
Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме!

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице,
винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите
и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родила Бог Слово,
същинска Богородица, Те величаем.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин!

 

Господи, помилуй! (три пъти)
Господи, благослови.

 

Господи, Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка
на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии,
помилуй нас.
Амин!

Молитва от св. Иоанникий

Упованието ми е Отец,
прибежището ми е Син,
покровът ми е Дух Светий:
Троице света, слава на Тебе!

 

Молитва от св. Иоан Дамаскин

Като посочиш леглото си, кажи:

Владико Човеколюбче!
Дали това легло не ще ми бъде гроб, или отново ще просветиш душата ми с утрешния ден?
Ето, пред мен лежи гробът, пред мен е смъртта.
Боя се, Господи, от Твоя Съд и от нескончаемите мъки, ала не преставам да върша зло,
не преставам да прогневявам Тебе моя Господ Бог, и Пречистата Твоя Майка,
и всички небесни сили, и моя свят Ангел Пазител.
И зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка.

Но, Господи, искам или не искам, спаси ме.
Защото ако праведника спасиш — това не е нещо велико,
и ако чистия по сърце помилваш — в това няма нищо дивно,
защото такива са достойни за Твоята милост.
Но над мене, грешния, покажи колко дивна е милостта Ти, в това покажи Твоето човеколюбие — да не надмогнат моите зли дела Твоята неизказана благост и милосърдие;
и както Ти искаш, така постъпи с мене!

Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя сън смъртен; да не каже врагът ми: "надвих му"!

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин!

 

Ти бъди застъпник на моята душа Боже,
защото вървя сред множество примки;
избави ме от тях и ме спаси, Благий, като Човеколюбец.

 

И сега, и винаги, и вовеки веков!

 

Неспирно да възпяваме преславната Божия Майка, по-свята и от светите Ангели,
като със сърца и устни изповядваме, че Тя е Богородица,
понеже наистина е родила въплътения Бог и непрестанно се моли за душите ни!

 

Mолитва към честния Кръст

Целуни своя кръст, прекръсти с него себе си от глава до нозе, леглото си и цялата си стая, като казваш следната молитва:

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му
и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
Както се дим разнася да изчезнат,
както восък от пламък огнен се топи —
тъй и бесовете да загинат от лицето на ония, които обичат Бога
и се осеняват с кръстното знамение, и с веселие казват:

Радвай се, пречестни и животворящ Кръсте Господен,
който прогонваш бесовете със силата на разпнатия на тебе Господ наш Иисус Христос,
Който слезе в ада, унищожи силата на дявола
и ни дарува тебе, Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник.

О, пречестни и животворящ Кръсте Господен!
Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин!

Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой Кръст
и ме запази от всяко зло. Амин!

 

Завършващи молитви

Вместо чина на прошка:

Облекчи, заличи, прости ни, Боже, нашите прегрешения,
които сме сторили волно или неволно, с думи и с дело,
съзнателно или несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл
— всичко ни прости като благ и човеколюбив.

 

Молитва

Прости, човеколюбиви Господи, онези, които ни мразят и обиждат.
Стори добро на онези, които ни правят добрини.
На братята и сродниците ни дарувай, каквото просят за спасение и вечен живот.
Посети болните и им дарувай изцеление.
Онези, които са в морето, напътствувай.
На пътуващите бъди Спътник.
На народа ни помогни.
На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете.
Тези, които са заръчали на нас недостойните да се молим за тях,
помилвай ги според Твоята голяма милост.

Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя и ги упокой, дето сияе светлината на Твоето лице.
Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие.
Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети Църкви: дай им каквото просят за спасение и вечен живот.
Помени, Господи, и нас смирените, грешни и недостойни Твои раби.
Просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни насочи в пътя на Твоите заповеди,

заради молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария
и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин!

 

Всекидневна изповед на греховете

(от молитвослова на Хайларския архиепископ Димитрий, в две редуващи се през ден части)

Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец,
прославян и покланяем Един в Света Троица, Отец, и Син, и Свети Дух,
всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си,
всеки час, и сега, и през изминалите дни и нощи:

понеделник, сряда и петък изповедта се довършва по следния начин):

С дело или слово или помисъл:
преяждане и прекомерно пиене, блудна нечистота и зла похот,
срамотни и скверни думи,
осъждане на ближния, клевета и сплетня,
празнословие и не казване на правдата,
прекословие и непослушание, алчност, сребролюбие, лихварство и всякакво користолюбие,
и многото мои други грехове, и душевни, и телесни,
с които съм онеправдал моя ближен и съм прогневил Тебе,
моя Бог и Творец,
и съм навлякъл страшно осъждане на многогрешната си глава.
Като съжалявам за всички тях,
признавам, че съм виновен пред Тебе, моя Бог,
и желая да се кая — само, Господи, Боже мой, помогни ми, със сълзи смирено Те моля!
По Твоето милосърдие ми прости досегашните мои съгрешения
и ме облекчи от всички тия, които изрекох пред Тебе, като благ и Човеколюбец.
Амин!

(Във вторник, четвъртък, събота и неделя изповедта се довършва така):

Най-вече моето маловерие, малодушие и униние,
и моите гордост, самолюбие и самост, леност и нехайство,
хладнотата, сухотата и вкоравяването на сърцето ми,
също и завистта, злобата и омразата към моя ближен,
кавгите, обидите, гнева, раздразнението, отмъстителността, злопаметността,
неспокойствието на духа ми, и всички мои измени и падения,
с които премного прогневих и огорчих Тебе, моя Творец и Спасител,
и докрай потопих душата си в мрака и гибелта на отдалечаването от Тебе,
и с нищо не послужих за ползата на ближния си.
Като съжалявам за всички тях,
признавам, че съм виновен пред Тебе, моя Бог,
и желая да се кая — само, Господи, Боже мой, помогни ми, със сълзи смирено Те моля!
По Твоето милосърдие ми прости досегашните мои съгрешения
и ме облекчи от всички тия, които изрекох пред Тебе, като благ и Човеколюбец.
Амин!

 

Когато се предаваш на сън, кажи следното:

В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си -
Ти ме благослови, Ти ме помилвай и ми дарувай живот вечен!

Амин!

 

Текстът на вечерното правило за отпечатване, в архивиран (zippped) MS Word 6 формат

[ ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВОСЛОВ ]

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете