Притчите на Иисус Христос

 

:: Защо Христос e говорел с притчи?

:: Указател за притчите Христови

:: The Gospel Parables. Евангельские притчи

Притчи Христовы у четырех евангелистов - Св. Григорий Богослов
The explanation of the four Gospels - Archbishop Averky (Tauchev)
The Gospels - Bishop Alexander (Mileant)
Евангельские Притчи - Епископ Александр (Милеант)
The Gospel Parables Father - Victor Potapov
Евангельские притчи - Прот. Виктор Потапов
Притчи Христовы - Диакон Андрей Кураев

 

Притчата е словесен разказ за обикновена случка от човешкия опит, която илюстрира някоя духовна истина и, като се основава на известното, обяснява неизвестното.

 

Защо Христос e говорел с притчи?

"И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: "с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря" [вж. Ис. 6:8-10]. Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви - задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха" (Мат. 13:10-17.

"А когато остана насаме, окръжаващите Го заедно с дванайсетте Го попитаха за притчата. И казваше им: вам е дадено да узнаете тайните на царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в притчи; за да гледат с очи, и да не видят; за да слушат с уши, и да не разбират; понеже те се боят, да не би някога да се обърнат, и да им се простят греховете" (Марк. 4:10-12)

"А учениците Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират" (Лук. 8:9-10).


Притчата за слепия и хромия.
Руска икона от втората половина на XVI в., московска школа.
Днес в Государственный русский музей, Санкт-Петербург

 

 

Указател за притчите Христови

 

1. Притча за безплодната смоковица

Лук. 13:1-9, Марк 11:12-14, 20-26, Мат. 21:18-22
Виж също: Житие на св. Яков Низибийски

 

2. Притча за благоразумния слуга и за лошия слуга

Лук. 24:45-51; Марк. 13:24-37; Лук. 21:36

 

3. Притча за блудния син

Лук. 15:11-32.
Виж също Неделя на Блудния син

 

4. Изобличаване на фарисеите. Разказ за богаташа и бедния Лазар

Лук.16:14-31

 

5. Притча за богатия юноша (момък)

Мат. 19:16-26

 

Притча за богатия началник

Лук. 18:18-27

 

Някой, който пита Христа какво да стори, за да наследи вечен живот

Марк. 10:17-27

 

6. Притча за будните слуги до втора и трета стража

Лук. 12:35-48

 

7. Притча за втория брат, който оре на нивата, докато бащата угощава завърналия се блуден син

Лук. 16:26-32       

 

8. Притча за двамата длъжници, опростени от господаря

Лук. 7:41-43

 

9. Притча за двамата синa, пратени от бащата на лозето - единият не искал, а отишъл; другият обещал, но не отишъл

Мат. 21:28-32

 

10. Притча за десетте (пет мъдри и пет неразумни) девици със светилниците

Мат. 25:1-13
Виж също: Велики вторник.

 

11. Притча за добрия пастир

Иоан. 10:1-21

 

12. Въпрос на законника за вечния живот и за ближния: притча за милосърдния самарянин

Лук. 10:25-37

 

13. Притча за заблудената овца

Мат. 18:12-14

 

Притча за изгубената овца

Лук. 15:1-7

 

14. Притча за изгубената драхма

Лук. 15:8-10

Реч за спасение на погиващите, притча за загубената овца и загубената драхма: Мат. 18:7-17

 

15. Притча за имането, скрито в нива

Мат. 13:44-46

 

16. Притча за лозето и лозарите злодеи

Мат. 21:33-46; Марк. 12:1-12; Лук. 20:9-19

 

17. Притча за десетте мини

Лук. 19:11-28

 

18. Притча за Митаря и фарисея

Лук. 18:9-14. Виж също: Неделя на Митаря и Фарисея

 

19. Притча за мрежата, пълна с всякакви риби

Мат. 13:47-53

 

20. Притча за неправедния пристойник (управител)

Лук. 16:1-13

 

21. Притча за неправедния съдия и настойчивата вдовица

Лук. 18:1-8

 

22. Притча за неразумния богаташ, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога

Лук. 12:16-23

 

23. Притча за орача, овчаря, въобще слугата, който върши каквото е длъжен да извърши

Лук. 17:7-10

 

24. Притча за житото и плевелите (не ги оплевили, за да не изскубят житото)

Мат. 13:24-30

 

25. Притча за поканените на сватба (притча за брачния пир на царския син)

Мат. 22:1-14

 

26. Притча за поканените на голяма вечеря, които отхвърлиха поканата

Лук. 14:16-24

 

27. Притча за безочливия, който посреднощ буди приятеля си и иска на заем три хляба

Лук. 11:5-13

 

28. Притча за наетите на лозето работници (за работниците-лозари, които различно работили, а еднакво им платили)

Мат. 20:1-16

 

29. Притча за свещта на светилник, а не под крина

Лук. 11:33-36; Марк. 4:21-23

 

30. Притча за сеяча

Мат. 13:1-9, 18-23; Марк. 4:1-20; Лук. 8:4-15.

Виж също: Притчата за сеяча

 

31. Притча за растящото семе - за семето, което само расте и дава плод докато сеячът си гледа работата

Марк. 4:26-29

 

32. Притча за синаповото зърно и кваса

Мат. 13:31-35; Марк. 4:30-34; Лук. 13:18-21

 

33. Притча за сиромах Лазар

Лук. 16:19-31

 

34. Притча за слугата, орача или овчаря (как да гледаме на изпълнения си дълг)

Лук. 17:7-10

 

35. Притча за талантите на тримата слуги

Мат. 25:14-30 (Тълкувание на Блажени Теофилакт)

 

36. Притча за съкровището в полето - за търговеца, който търси хубави бисери

Мат. 13:44-46

 

37. Царят - господар разчиства сметките си със слугите си (Притча за немилосърдния заемодавец)

Мат. 18:23-35. Виж също: Единадесета неделя след Петдесетница

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете