Указател на Евангелските и Апостолските чтения за всеки ден от годината

Виж датите за текущата година в Православния календар.

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

 

По отношение на Евангелските и Апостолските четения, по църковното изчисляване на времето годината започва от Светлото Христово Възкресение и се дели на три кръга:

  1. Първият кръг включва осемте седмици, или недели от Пасха до Петдесетница или Троичната неделя, включително.
  2. Вторият кръг включва 36-те седмици от първата неделя подир Петдесетница до Великия пост.
  3. Третият кръг включва седмиците на Великия пост.

Виж също: Защо от Седемнадесетата седмица след Петдесетница Евангелските чтения не съответстват на Устава на Евангелските чтения

***

 

 

Първи кръг - от Пасха до Петдесетница

Неделя на ПАСХА

В Светло Христово Възкресение: На литургията Деян. 1:1-8. Ев. Иоан. 1:1-17. На вечернята Ев. Иоан. 20:19-25.
Светъл понеделник Деян. 1:12-17:21-26. Ев. Иоан. 1:18-28.
Светъл вторник Деян. 2:14-21. Ев. Лук. 24:12-35.
Светла Сряда Деян. 2:22-36. Ев. Иоан. 1:35-51.
Светъл Четвъртък Деян. 2:38-43. Ев. Иоан. 3:1-15.
Светъл Петък Деян. 3:1-8. Филип. 2:5-11. Ев. Иоан. 2:12-22.
Светла Събота Деян. 3:11-16. Ев. Иоан. 3:22-33.

Втора неделя след Пасха, Томина

Неделя На утренята Ев. Мат. 28:16-20. На литургията Деян. 5:12-20. Ев. Иоан. 20:19-31.
Понеделник Деян. 3:19-26. Ев. Иоан. 2:1-11.
Вторник Деян. 4:1-10. Ев. Иоан. 3:16-21.
Сряда Деян. 4:13-22. Ев. Иоан. 5:17-24.
Четвъртък Деян. 4:23-31. Ев. Иоан. 5:24-30.
Петък Деян. 5:1-11. Ев. Иоан. 5:30-6:2.
Събота Деян. 5:21-33. Ев. Иоан. 6:14-27.

Трета неделя след Пасха, на св. Мироносици

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:9-20. На литургията Деян. 6:1-7. Ев. Марк. 15:43-16:8.
Понеделник Деян. 6:8-7:5:47-60. Ев. Иоан. 4:46-54.
Вторник Деян. 8:5-17. Ев. Иоан. 6:27-33.
Сряда Деян. 8:18-25. Ев. Иоан. 6:35-39.
Четвъртък Деян. 8:26-39. Ев. Иоан. 6:40-44.
Петък Деян. 8:40-9:19. Ев. Иоан. 6:48-54.
Събота Деян. 9:20-31. Ев. Иоан. 15:17-16:2.
 

Четвърта неделя след Пасха, на Разслабления

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:1-12. На литургията Деян. 9:32-42. Ев. Иoaнa 5:1-15.
Понеделник Деян. 10:1-16. Ев. Иоан. 6:56-69.
Вторник Деян. 10:21-33. Ев. Иоан. 7:1-13.
Сряда (Препол.) Деян. 14:6-18. Ев. Иоан. 7:14-30.
Четвъртък Деян. 10:34-43. Ев. Иоан. 8:12-20.
Петък Деян. 10:44-11:10. Ев. Иоан. 8:21-30.
Събота Деян. 12:1-11. Ев. Иоан. 8:31-42.
 

Пета неделя след Пасха, на Самарянката

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:1-10. На литургията Деян. 11:19-30. Ев. Иоан. 4:5-42.
Понеделник Деян. 12:12-17. Ев. Иоан. 8:42-51.
Вторник Деян. 12:25-13:12. Ев. Иоан. 8:51-59.
Сряда Деян. 13:13-24. Ев. Иоан. 6:5-14.
Четвъртък Деян. 14:20-27. Ев. Иоан. 9:39-10:9.
Петък Деян. 15:5-34. Ев. Иоан. 10:17-28.
Събота Деян. 15:35-41. Ев. Иоан. 10:27-38.
 

Шеста неделя след Пасха, на Слепия

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:11-18. На литургията Деян. 16:16-34. Ев. Иоан. 9:1-38.
Понеделник Деян. 17:1-15. Ев. Иоан. 11:47-57.
Вторник Деян. 17:19-28. Ев. Иоан. 12:19-36.
Сряда Деян. 18:22-28. Ев. Иоан. 12:36-47.
Четвъртък (Вознесение Господне): На утренята Ев. Марк. 16:9-20. На литургията Деян. 1:1-12. Ев. Лук. 24:36-53.
Петък Деян. 19:1-8. Ев. Иоан. 14:1-11.
Събота Деян. 20:7-12. Ев. Иоан. 14:10-21.
 

Седма неделя след Пасха, на Светите Отци на Първия вселенски събор

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:1-14. На литургията Деян. 20:16-18:28-36. Ев. Иоан. 17:1-13.
Понеделник Деян. 21:8-14. Ев. Иоан. 14:27-15:7.
Вторник Деян. 21:26-32. Ев. Иоан. 16:2-13.
Сряда Деян. 23:1-11. Ев. Иоан. 16:15-23.
Четвъртък Деян. 25:13-19. Ев. Иоан. 16:23-33.
Петък Деян. 27:1-44. Ев. Иоан. 17:18-26.
Събота Деян. 28:1-31 и за упок. 1Сол. 4:13-17. Ев. Иоан. 21:15-25 и за упок. Ев. Иоан. 5:24-30.

Осма неделя след Пасха, Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:19-23. На литургията Деян. 2:1-11. Ев. Иоан. 7:37-52; 8:12.
Понеделник 1:Еф. 5:9-19. Ев. Мат. 18:10-20.
Вторник Рим. 1:1-7:13-17. Ев. Мат. 4:25; 5:1-13.
Сряда Рим. 1:18-27. Ев. Мат. 5:20-26.
Четвъртък Рим. 1:28-2:9. Ев. Мат. 5:27-32.
Петък Рим. 2:14-29. Ев. Мат. 5:33-41.
Събота Рим. 1:7-12. Ев. Мат. 5:42-48.

 

 

Втори кръг-от първата неделя след Петдесетница до Великия пост

Неделя 1 след Петдесетница, на Всички светии

Неделя На утренята Ев. Мат. 28:16-20. На литургията Евр. 11:33-12-2. Ев. Мат. 10:32-33, 37-38; 19:27-30.
Понеделник Рим. 2:28-3:18. Ев. Мат. 6:31-34; 7:9-11.
Вторник Рим. 4:4-12. Ев. Мат. 7:15-21.
Сряда Рим. 4:13-25. Ев. Мат. 7:21-23.
Четвъртък Рим. 5:10-16. Ев. Мат. 8:23-27.
Петък Рим. 5:17-6:2. Ев. Мат. 9:14-17.
Събота Рим. 3:19-26. Ев. Мат. 7:1-8.
 

Неделя 2 след Петдесетница, на Всички български светии

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:1-8. На литургията Рим. 2:10-16. Ев. Мат. 4:18-23.
Понеделник Рим. 7:1-13. Ев. Мат. 9:36-10:8.
Вторник Рим. 7:14-8:2. Ев. Мат. 10:9-15.
Сряда Рим. 8:2-13. Ев. Мат. 10:16-22.
Четвъртък Рим. 8:22-27. Ев. Мат. 10:23-31.
Петък Рим. 9:6-19. Ев. Мат. 10:32-36; 11:1.
Събота Рим. 3:28-4:3. Ев. Мат. 7:24-8:4.
 

Неделя 3 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:9-20. На литургията Рим. 5:1-10. Ев. Мат. 6:22-33.
Понеделник Рим. 9:18-33. Ев. Мат. 11:2-15.
Вторник Рим. 10:11-11:2. Ев. Мат. 11:16-20.
Сряда Рим. 11:2-12. Ев. Мат. 11:20-26.
Четвъртък Рим. 11:13-24. Ев. Мат. 11:27-30.
Петък Рим. 11:25-36. Ев. Мат. 12:1-8.
Събота Рим. 6:11-17. Ев. Мат. 8:14-23.
 

Неделя 4 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:1-12. На литургията Рим. 6:18-23. Ев. Мат. 8:5-13.
Понеделник Рим. 12:4-5, 15-21. Ев. Мат. 12:9-13.
Вторник Рим. 14:9-18. Ев. Мат. 12:14-16:22-30.
Сряда Рим. 15:7-16. Ев. Мат. 12:38-45.
Четвъртък Рим. 15:17-29. Ев. Мат. 12:46-13:3.
Петък Рим. 16:1-16. Ев. Мат. 13:4-9.
Събота Рим. 8:14-21. Ев. Мат. 9:9-13.
 

Неделя 5 след Петдесетница - Изцеление на бесноватия в Гадаринската страна

виж също: Изцеляването на Гадаринския бесноват

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:12-35. На литургията Рим. 10:1-10. Ев. Мат. 8:28-9:1.
Понеделник Рим. 16:17-24. Ев. Мат. 13:10-23.
Вторник 1Кор. 1:1-9. Ев. Мат. 13:24-30.
Сряда 1Кор. 2:9-3:8. Ев. Мат. 13:31-36.
Четвъртък 1Кор. 3:18-23. Ев. Мат. 13:36-43.
Петък 1Кор. 4:5-8. Ев. Мат. 13:44-54.
Събота Рим. 9:1-5. Ев. Мат. 9:18-26.
 

Неделя 6 след Петдесетница - на светите отци от първите шест вселенски събора

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:36-53. На литургията Рим. 12:6-18. Ев. Мат. 9:1-8.
Понеделник 1Кор. 5:9-6:11. Ев. Мат. 13:54-58.
Вторник 1Кор. 6:20-7:12. Ев. Мат. 14:1-13.
Сряда 1Кор. 7:12-24. Ев. Мат. 14:35-15:11.
Четвъртък 1Кор. 7:24-35. Ев. Мат. 15:12-21.
Петък 1Кор. 7:35-8:7. Ев. Мат. 15:29-31.
Събота Рим. 12:1-3. Ев. Мат. 10:37-11:1.
 

Неделя 7 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:1-10. На литургията Рим. 15:1-7. Ев. Мат. 9:27-35.
Понеделник 1Кор. 9:13-18. Ев. Мат. 16:1-6.
Вторник 1Кор. 10:5-12. Ев. Мат. 16:6-12.
Сряда 1Кор. 10:12-22. Ев. Мат. 16:20-24.
Четвъртък 1Кор. 10:28-11:7. Ев. Мат. 16:24-28.
Петък 1Кор. 11:8-22. Ев. Мат. 17:10-18.
Събота Рим. 13:1-10. Ев. Мат. 12:30-37.
 

Неделя 8 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:11-18. На литургията 1Кор. 1:10-18. Ев. Мат. 14:14-22.
Понеделник 1Кор. 11:31-12:6. Ев. Мат. 18:1-11.
Вторник 1Кор. 12:12-26. Ев. Мат. 18:18-22; 19:1-2:13-15.
Сряда 1Кор. 13:4-14:5. Ев. Мат. 20:1-16.
Вж. За разликата между "огледало" и "смътно" (1Кор. 13:12) Св. Максим Изповедник
Четвъртък 1Кор. 14:6-19. Ев. Мат. 20:17-28.
Петък 1Кор. 14:26-40. Ев. Мат. 21:12-14:17-20.
Събота Рим. 14:6-9. Ев. Мат. 15:32-39.

Неделя 9 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:19-31. На литургията 1Кор. 3:9-17. Ев. Мат. 14:22-34. .
Понеделник 1Кор. 15:12-19. Ев. Мат. 21:18-22.
Вторник 1Кор. 15:29-38. Ев. Мат. 21:23-27.
Сряда 1Кор. 16:4-12. Ев. Мат. 21:28-32.
Четвъртък 2Кор. 1:1-7. Ев. Мат. 21:43-46.
Петък 2Кор. 1:12-20. Ев. Мат. 22:23-33.
Събота Рим. 15:30-33. Ев. Мат. 17:24-18:4.

Неделя 10 след Петдесетница - Изцеление на бесноватия лунатик

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:1-14. На литургията 1Кор. 4:9-16. Ев. Мат. 17:14-23.
Понеделник 2Кор. 2:4-15. Ев. Мат. 23:13-22.
Вторник 2Кор. 2:14-3:3. Ев. Мат. 23:23-28.
Сряда 2Кор. 3:4-11. Ев. Мат. 23:29-39.
Четвъртък 2Кор. 4:1-6. Ев. Мат. 24:13-28.
Петък 2Кор. 4:13-18. Ев. Мат. 24:27-33:42-51.
Събота 1Кор. 1:3-9. Ев. Мат. 19:3-12.

Неделя 11 след Петдесетница - за немилосърдния длъжник

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:15-25. На литургията 1Кор. 9:2-12. Ев. Мат. 18:23-35.
Понеделник 2Кор. 5:10-15. Ев. Марк. 1:9-15.
Вторник 2Кор. 5:15-21. Ев. Марк. 1:16-22.
Сряда 2Кор. 6:11-16. Ев. Марк. 1:23-28.
Четвъртък 2Кор. 7:1-10. Ев. Марк. 1:29-35.
Петък 2Кор. 7:10-16. Ев. Марк. 2:18-22.
Събота 1Кор. 1:26-29. Ев. Мат. 20:29-34.
 

Неделя 12 след Петдесетница - Притча за богатия момък и вечния живот

Неделя На утренята Ев. Мат. 28:16-20. На литургията 1Кор. 15:1-11. Ев. Мат. 19:16-26.
Понеделник 2Кор. 8:7-15. Ев. Марк. 3:6-12.
Вторник 2Кор. 8:16-9:5. Ев. Марк. 3:13-19.
Сряда 2Кор. 9:12-10:7. Ев. Марк. 3:20-27.
Четвъртък 2Кор. 10:7-18. Ев. Марк. 3:28-35.
Петък 2Кор. 11:5-21. Ев. Марк. 4:1-9.
Събота 1Кор. 2:6-9. Ев. Мат. 22:15-22.
 

Неделя 13 след Петдесетница - Притча за лозето и лозарите злодеи

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:1-8. На литургията 1Кор. 16:13-24. Ев. Мат. 21:33-42.
Понеделник 2Кор. 12:10-19. Ев. Марк. 4:10-23.
Вторник 2Кор. 12:20-13:2. Ев. Марк. 4:24-34.
Сряда 2Кор. 13:3-13. Ев. Марк. 4:35-41.
Четвъртък Гал. 1:1-10:20-2:5. Ев. Марк. 5:1-20.
Петък Гал. 2:6-10. Ев. Марк. 5:22-24:35-6:1.
Събота 1Кор. 4:1-5. Ев. Мат. 23:1-12.
 

Неделя 14 след Петдесетница - Притча за брачния пир

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:9-20. На литургията 2Кор. 1:21-2:4. Ев. Мат. 22:1-14.
Понеделник Гал. 2:11-16. Ев. Марк. 5:24-34.
Вторник Гал. 2:21-3:7; Ев. Марк. 6:1-7.
Сряда Гал. 3:15-22. Ев. Марк. 6:7-13.
Четвъртък Гал. 3:23-4:5. Ев. Марк. 6:30-45.
Петък Гал. 4:8-21. Ев. Марк. 6:45-53.
Събота 1Кор. 4:17-5:5. Ев. Мат. 24:1-13.
 

Неделя 15 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:1-12. На литургията 2Кор. 4:6-15. Ев. Мат. 22:35-46.
Понеделник Гал. 4:28-5:10. Ев. Марк. 6:54-7:8.
Вторник Гал. 5:11-21. Ев. Марк. 7:5-16.
Сряда Гал. 6:2-10. Ев. Марк. 7:14-24.
Четвъртък Еф. 1:1-9. Ев. Марк. 7:24-30.
Петък Еф. 1:7-17. Ев. Марк. 8:1-10.
Събота 1Кор. 10:23-28. Ев. Мат. 24:34-44.

Неделя 16 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:12-35. На литургията 2Кор. 6:1-10. Ев. Мат. 25:14-30.
Понеделник Еф. 1:22-2:3. Ев. Марк. 10:46-52.
Вторник Еф. 2:19-3:7. Ев. Марк. 11:11-23.
Сряда Еф. 3:8-21. Ев. Марк. 11:23-26.
Четвъртък Еф. 4:14-19. Ев. Марк. 11:27-33.
Петък Еф. 4:17-25. Ев. Марк. 12:1-12.
Събота 1Кор. 14:20-25. Ев. Мат. 25:1-13.

> Защо от Седемнадесетата седмица след Петдесетница Евангелските четения не съответстват на Устава

Неделя 17 след Петдесетница - на Хананейката

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:36-53. На литургията 2Кор. 6:16-7:1. Ев. Мат. 15:21-28.
Понеделник Еф. 4:25-32. Ев. Лук. 3:19-22.
Вторник Еф. 5:20-26. Ев. Лук. 3:23-4:1.
Сряда Еф. 5:25-33. Ев. Лук. 4:1-15.
Четвъртък Еф. 5:33-6:9. Ев. Лук. 4:16-22.
Петък Еф. 6:18-24. Ев. Лук. 4:22-30.          
Събота 1 Кор:15:39-45. Ев. Лук. 4:31-36.

Неделя 18 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:1-10. На литургията 2Кор. 9:6-11. Ев. Лук. 5:1-11.
Понеделник Филип. 1:1-7. Ев. Лук. 4:37-44.
Вторник Филип. 1:8-14. Ев. Лук. 5:12-16.
Сряда Филип. 1:12-20. Ев. Лук. 5:33-39.
Четвъртък Филип. 1:20-27. Ев. Лук. 6:12-19.
Петък Филип. 1:27-2:4. Ев. Лук. 6:17-23.    
Събота 1Кор. 15:58-16:3. Ев. Лук. 5:17-26.
 

Неделя 19 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:11-18. На литургията 2Кор. 11:31-12:9. Ев. Лук. 6:31-36.
Понеделник Филип. 2:12-16. Ев. Лук. 6:24-30.
Вторник Филип. 2:17-23. Ев. Лук. 6:37-45.
Сряда Филип. 2:24-30. Ев. Лук. 6:46-7:1.
Четвъртък Филип. 3:1-8. Ев. Лук. 7:17-30.
Петък Филип. 3:8-19. Ев. Лук. 7:31-35.
Събота 2Кор. 1:8-11. Ев. Лук. 5:27-32.
 

Неделя 20 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:19-31. На литургията Гал. 1:11-19. Ев. Лук. 7:11-16.
Понеделник Филип. 4:10-23. Ев. Лук. 7:36-50.
Вторник Кол. 1:1-2:7-11. Ев. Лук. 8:1-3.
Сряда Кол. 1:18-23. Ев. Лук. 8:22-25.
Четвъртък Кол. 1:24-29. Ев. Лук. 9:7-11.
Петък Кол. 2:1-7. Ев. Лук. 9:12-18.
Събота 2Кор. 3:12-18. Ев. Лук. 6:1-10.

Неделя 21 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:1-14. На литургията Гал. 2:16-20. Ев. Лук. 8:5-15 (Притчата за сеяча).
Понеделник Кол. 2:13-20. Ев. Лук. 9:18-22.
Вторник Кол. 2:20-3:3. Ев. Лук. 9:23-27.
Сряда Кол. 3:17-4:1. Ев. Лук. 9:44-50.
Четвъртък Кол. 4:2-9. Ев. Лук. 9:49-56.
Петък Кол. 4:10-18. Ев. Лук. 10:1-15.
Събота 2Кор. 5:1-10. Ев. Лук. 7:2-10.
 

Неделя 22 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:15-25. На литургията Гал. 6:11-18. Ев. Лук. 16:19-31.
Понеделник 1Сол. 1:1-5. Ев. Лук. 10:22-24.
Вторник 1Сол. 1:6-10. Ев. Лук. 11:1-10.
Сряда 1Сол. 2:1-8. Ев. Лук. 11:9-13.
Четвъртък 1Сол. 2:9-14. Ев. Лук. 11:14-23.
Петък 1Сол. 2:14-19. Ев. Лук. 11:23-26.
Събота 2Кор. 8:1-5. Ев. Лук. 8:16-21.

Неделя 23 след Петдесетница - Изцеляването на Гадаринския бесноват

Неделя На утренята Ев. Мат. 28:16-20. На литургията Ефес. 2:4-10. Ев. Лук. 8:26-39.
Понеделник 1Сол. 2:20-3:8. Ев. Лук. 11:29-33.
Вторник 1Сол. 3:9-13. Ев. Лук. 11:34-41.
Сряда 1Сол. 4:1-12. Ев. Лук. 11:42-46.
Четвъртък 1Сол. 5:1-8. Ев. Лук. 11:47-12:1.
Петък 1Сол. 5:9-13:24-28. Ев. Лук. 12:2-12. Вж. също: Хула против Светия Дух
Събота 2Кор. 11:1-6. Ев. Лук. 9:1-6.
 

Неделя 24 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:1-8. На литургията Еф. 2:14-22. Ев. Лук. 8:41-56.
Понеделник 2Сол. 1:1-10. Ев. Лук. 12:13-15:22-31.
Вторник 2Сол. 1:10-2:2. Ев. Лук. 12:42-48.
Сряда 2Сол. 2:1-12. Ев. Лук. 12:48-59.
Четвъртък 2Сол. 2:13-3:5. Ев. Лук. 13:1-9.
Петък 2Сол. 3:6-18. Ев. Лук. 13:31-35.
Събота Гал. 1:3-10. Ев. Лук. 9:37-43.
 

Неделя 25 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Марк. 16:9-20. На литургията Еф. 4:1-6. Ев. Лук. 10:25-37.
Понеделник 1Тим. 1:1-7. Ев. Лук. 14:12-15.
Вторник 1Тим. 1:8-14. Ев. Лук. 14:25-35
Сряда 1Тим. 1:18-20; 2:8-15. Ев. Лук. 15:1-10.
Четвъртък 1Тим. 3:1-13. Ев. Лук. 16:1-9.
Петък 1Тим. 4:4-8:16. Ев. Лук. 16:15-18; 17:1-4.
Събота Гал. 3:8-12. Ев. Лук. 9:57-62.
 

Неделя 26 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:1-12. На литургията Еф. 5:9-19. Ев. Лук. 12:16-21.
Понеделник 1Тим. 5:1-10. Ев. Лук. 17:20-25.
Вторник 1Тим. 5:11-21. Ев. Лук. 17:26-37.
Сряда 1Тим. 5:22-6:11. Ев. Лук. 18:15-17:26-30.
Четвъртък 1Тим. 6:17-21. Ев. Лук. 18:31-34.
Петък 2Тим. 1:1-2:8-18. Ев. Лук. 19:12-28.
Събота Гал. 5:22-6:2. Ев. Лук. 10:19-21.
 

Неделя 27 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:12-35. На литургията Еф. 6:10-17. Ев. Лук. 13:10-17.
Понеделник 2Тим. 2:20-26. Ев. Лук. 19:37-44.
Вторник 2Тим. 3:16-4:4. Ев. Лук. 19:45-48.
Сряда 2Тим. 4:9-22. Ев. Лук. 20:1-8.
Четвъртък Тит. 1:5-2:1. Ев. Лук. 20:9-18.
Петък Тит. 1:15-2:10. Ев. Лук. 20:19-26.
Събота Еф. 1:16-23. Ев. Лук. 12:32-40.
 

Неделя 28 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Лук. 24:36-53. На литургията Кол. 1:12-18. Ев. Лук. 14:16-24.
Понеделник Евр. 3:5-11:17-19. Ев. Лук. 20:27-44.
Вторник Евр. 4:1-13. Ев. Лк 21:12-19.
Сряда Евр. 5:11-6:8. Ев. Лук. 21:5-7:10-11:20-24.
Четвъртък Евр. 7:1-6. Ев. Лук. 21:28-33.
Петък Евр. 7:18-25. Ев. Лук. 21:37-22:8.
Събота Еф. 2:11-13. Ев. Лук. 13:18-29. 
 

Неделя 29 след Петдесетница - Неделя на Десетте прокажени

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:1-10. На литургията Кол. 3:4-11. Ев. Лук. 17:12-19.
Понеделник Евр. 8:7-13. Ев. Марк. 8:11-21.
Вторник Евр. 9:8-10:15-23. Ев. Марк. 8:22-26.
Сряда Евр. 10:1-18. Ев. Марк. 8:30-34.
Четвъртък Евр. 10:35-11:7. Ев. Марк. 9:10-16.
Петък Евр. 11:8:11-16. Ев. Марк. 9:33-41.
Събота Еф. 5:1-8. Ев. Лук. 14:1-11.
 

Неделя 30 след Петдесетница

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:11-18. На литургията Кол. 3:12-16. Ев. Лук. 18:18-27.
Понеделник Евр. 11:17-23:27-31. Ев. Марк. 9:42-10:1.
Вторник Евр. 12:25-26; 13:22-25. Ев. Марк. 10:2-12.
Сряда Иак. 1:1-18. Ев. Марк. 10:11-16.
Четвъртък Иак. 1:19-27. Ев. Марк. 10:17-27.
Петък Иак. 2:1-13. Ев. Марк. 10:23-32.
Събота Кол. 1:3-6. Ев. Лук. 16:10-15.
 

Неделя 31 след Петдесетница - Неделя на Йерихонския слепец

Неделя На утренята Ев. Иоан. 20:19-31. На литургията 1Тим. 1:15-17. Ев. Лук. 18:35-43.
Понеделник Иак. 2:14-26. Ев. Марк. 10:46-52.
Вторник Иак. 3:1-10. Ев. Марк. 11:11-23.
Сряда Иак. 3:11-4:6. Ев. Марк. 11:23-26.
Четвъртък Иак. 4:7-5:9. Ев. Марк. 11:27-33.
Петък 1Петр. 1:1-2,10-12; 2:6-10. Ев. Марк. 12:1-12.
Събота 1Сол. 5:14-23. Ев. Лук. 17:3-10.
 

Неделя 32 след Петдесетница - Неделя на Закхея

Неделя На утренята Ев. Иоан. 21:1-14. На литургията 1Тим. 4:9-15. Ев. Лук. 19:1-10.
Понеделник 1Петр. 2:21-3:9. Ев. Марк. 12:13-17.
Вторник 1Петр. 3:10-22. Ев. Марк. 12:18-27.
Сряда 1Петр. 4:1-11. Ев. Марк. 12:28-37.
Четвъртък 1Петр. 4:12-5:5. Ев. Марк. 12:38-44.
Петък 2Петр. 1:1-10. Ев. Марк. 13:1-8.
Събота 2Тим. 2:11-19. Ев. Лук. 18:2-8.

Неделя на Митаря и Фарисея

Mитарят и фарисея. Стенопис от храма "Св. Вмчк. Георги" в с. Долни Лозен, СофийскоНеделя На утренята Неделно евангелие. На литургията 2Тим. 3:10-15. Ев. Лук. 18:10-14.
Понеделник 2Петр. 1:20-2:9. Ев. Марк. 13:9-13.
Вторник 2Петр. 2:9-22. Ев. Марк. 13:14-23.
Сряда 2Петр. 3:1-18. Ев. Марк. 13:24-31.
Четвъртък 1Иоан. 1:8-2:6. Ев. Марк. 13:31-14:2.
Петък 1Иоан. 2:7-17. Ев. Марк. 14:3-9.
Събота 2Тим. 3:1-9. Ев. Лук. 20:45-21:4.

Неделя на Блудния син

Завръщането на блудния син - гръцка иконаНеделя На утренята Неделно евангелие.
На литургията 1Кор. 6:12-20. Ев. Лук. Лук.15:11-32.
Понеделник 1Иоан. 2:18-3:10. Ев. Марк. 11:1-11.
Вторник 1Иоан. 3:11-20. Ев. Марк. 14:10-42.
Сряда 1Иоан. 3:21-4:6. Ев. Марк. 14:43-15:1.
Четвъртък 1Иоан. 4:20-5:21. Ев. Марк. 15:1-15.
Петък 2Иоан. 1:1-13. Ев. Марк. 15:22-25:33-41.
Събота 1Кор. 10:23-28. Ев. Лук. 21:8-9:25-27:33-36 и за упокой 1Сол. 4:13-17. Ев. Иоан. 5:24-30.

Неделя Месопустна (Месни заговезни)

Неделя На утренята Неделно евангелие. На литургията 1Кор. 8:8-9:2. Ев. Мат. 25:31-46.
Понеделник от сирната седмица 3Иоан. 1:1-15. Ев. Лук. 19:29-40; 22:7-39.
Вторник Иуд. 1:1-10. Ев. Лук. 22:39-42:45-23:1.
Четвъртък Иуд. 1:11-25. Ев. Лук. 23:1-34:44-56.
Събота Рим. 14:19-26 и Отц. Гал. 5:22-6:2. Ев. Мат. 6:1-13 и Отц. Ев. Мат. 11:27-30.
В сряда и петък няма литургия

Неделя Сиропусна - на всеопрощението

Неделя На утренята Неделно евангелие. На литургията Евр. 12:1-10

 

 

Трети кръг - седмиците на Великия пост

Апостол и Евангелие в съботните и неделните дни на Великия пост:

Истинският пост е отчуждаване от злото. Св. Василий ВеликиПърва събота на Великия пост - Тодоровден:
На литургията Евр. 1:1-12. Святому 2Тим. 2:1-10. Ев. Марк. 2:23-3:5. И святому Иоан. 15:17-16:2.          2Тим. 2:1-10

Първа неделя на Великия пост - Неделя Православна:
На утренята Неделно евангелие. На литургията Евр. 11:24-26, 32-12:2. Ев. Иоан 1:43-51.

Втора събота на Великия пост:
Евр. 3:12-16. И за упокой 1Сол. 4:13-17. Ев. Марк. 1:35-44. И за упокой Иоан. 5:24-30.

Втора неделя на Великия пост - на св. Григорий Палама:
На утренята Неделно евангелие. На литургията Евр. 1:10-2:3. И святому Евр. 7:26-8:2. Ев. Марк. 2:1-12. И святому Иоан. 10:9-16.

Трета събота на Великия пост:
На литургията Евр. 10:32-38. И за упокой 1Сол. 4:13-17. Ев. Марк. 2:14-17. И за упокой Ев. Иоан. 5:24-30.

Трета неделя на Великия пост - Кръстопоклонна:
На утренята Неделно евангелие. На литургията Евр. 4:14-5:6. Ев. Марк. 8:34-9:1.

Четвърта събота на Великия пост:
Евр. 6:9-12. И за упокой 1Кор. 15:47-57. Ев. Марк. 7:31-37. И за упокой Ев. Иоан. 5:24-30.

Четвърта неделя на Великия пост - на св. преподобни Йоан Лествичник:
На утренята Неделно евангелие. Гл. 8, утр. евангелие 8.
На литургията Евр. 6:13-20. И на светията Еф. 5:9-19. Ев. Марк. 9:17-31. И на преподобния Мат. 4:25-5:12.

Пета събота на Великия пост:
Евр. 9:24-28. И на Богородица Евр. 9:1-7. Ев. Марк. 8:27-31. И на Богородица Лука 10:38-42; 11:27-28.

Пета неделя на Великия пост - на св. преподобна Мария Египетска:
На утренята Неделно евангелие.
На литургията Евр. 9:11-14. И на преподобния Гал. 3:23-29.
Ев. Марк 10:32-45. И на преподобния Лука 7:36-50.

Шеста събота на Великия пост, Лазарова събота:
Евр. 12:28-13:8. Ев. Иоан. 11:1-45.

Шеста неделя на Великия пост - Връбница, Цветница:
На утренята Ев. Мат. 21:1-11:15-17. На литургията Филип. 4:4-9. Ев. Иоан. 12:1-18.

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Страстната (Великата) седмица:

На Свети и Велики понеделник:
На утренята Ев. Мат. 21:18-43. На литургията Ев. Мат. 24:3-35.

На Свети и Велики ВТОРНИК:
На утренята Ев. Мат. 22:15-23:39. На литургията Ев. Мат. 24:36-26:2.

На Свята и Велика СРЯДА:
На утренята Ев. Иоан. 12:17-50. На литургията Ев. Мат. 26:6-16.

На Свети и Велика ЧЕТВЪРТЪК:
На утренята Ев. Лук. 22:1-39. На литургията 1Кор. 11:23-32. Ев. Мат. 26:1-20. Иоан. 13:3-17. Мат. 26:21-39. Лука 22:43-35. Мат. 26:40-27:2.

12 Евангелия на Светите страсти на Господа Бога и наш Спасител Иисус Христа:
Ев. 1. Иоан. 13:31-18:1.
Ев. 2. Иоан. 18:1-28.
Ев. 3. Мат. 26:57-75.
Ев. 4. Иоан. 18:28-19:16.
Ев. 5. Мат. 27:3-32.
Ев. 6. Марк 15:16-32.
Ев. 7. Мат. 27:33-54.
Ев. 8. Иоан. 23:32-49.
Ев. 9. Иоан. 19:25-37.
Ев. 10. Марк 15:43-47.
Ев. 11. Иоан. 19:38-42.
Ев. 12. Мат. 27:62-66.

Последование часове Свети и Велики ПЕТЪК:
Час 1: Гал. 6:14-18. Ев. Мат. 27:1-56.
Час 3: Рим. 5:6-11. Ев. Марк. 15:16-41.
Час 6: Евр. 2:11-18. Ев. Лук. 23:32-49.
Час 9: Евр. 10:19-31. Ев. Иоан. 18:28-19:37.

На Свети и Велики петък:
На вечернята: 1Кор. 1:18-2:2. Ев. Мат. 27:1-38. Лука 23:39-43. Мат. 27:39-54. Иоан. 19:31-37. Мат. 27:55-61.

На Свята и Велика СЪБОТА:
На утренята 1Кор. 5:6-8. Гал. 3:13-14. Ев. Мат. 27:62-66.
На литургията Рим. 6:3-11. Ев. Мат. 28:1-20.

Възкресение Христово (Слизане в ада), фреска от Светогорския манастир Ватопед ПАСХА. УТРЕННИ ВЪЗКРЕСНИ ЕВАНГЕЛИЯ
1. Мат. 28:16-20.
2. Марк 16:1-8.
3. Марк 16:9-20.
4. Лука 24:1-12.
5. Лука 24:12-35.
6. Лука 24:36-53.
7. Иоан. 20:1-10.
8. Иоан. 20:11-18.
9. Иоан. 20:19-31.
10. Иоан. 21:1-14.
11. Иоан. 21:15-25.

 

 

Апостол и Евангелие на непреходящите празници (по месеци)

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Септември

8. Рождество на Пресвета Богородица
На утренята Ев. Лук. 1:39-49,56. На литургията Филип. 2:5-11, Ев. Лук. 10:38-42; 11:27-28.

Неделя пред Въздвижение (Неделя между 8 и 13 септември):
Гал. 6:11-18. Ев. Иоан. 3:13-17.

14. Въздвижение на Кръстa Господен
На утренята Ев. Иоан. 12:28-36. На литургията 1Кор. 1:18-24. Ев. Иоан. 19:6-11:13-20:25-28:30-35.

Неделя след Въздвижение (Неделя между 15 и 21 септември)
Гал. 2:16-20. Ев. Марк. 8:34-9:1.

26. Преставление на св. Апостол и Евангелист Иоан Богослов
На утренята Ев. Иоан. 21:15-25. На литургията 1Иоан. 4:12-19. Ев. Иоан. 19:25-27; 21:24-25.

 

Октомври

1. Покров на Пресвета Богородица
Богородична служба

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Ноември

8. Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили
Служба на безплътните.

21. Въведение  в храма на Пресвета Богородица
На утренята Ев. Лук. 1:39-49:56. На литургията Евр. 9:1-7. Ев. Лук. 10:38-42; 11:27-28.

 

Декември

6. Св. Николай, архиепископ Мир Ликийски Чудотворец
На утренята Ев. Иоан. 10:9-16. На литургията Евр. 13:17-21. Ев. Лук. 6:17-23.

Неделя на Светите Праотци (Неделя между 11 и 17 декември)
Кол. 3:4-11. Ев. Лук. 14:16-24.

Неделя пред Рождество Христово: на светите Отци (Неделя между 18 и 24 декември)
Евр. 11:9-10,17-23,32-40. Ев. Мат. 1:1-25.

24. Навечерие на Рождество Христово
В първия Евр. 1:1-12. Ев. Мат. 1:18-25.
В третия час Гал. 3:23-29. Ев. Лук. 2:1-20.
В шестия час Евр. 1:10-2:3. Ев. Мат. 2:1-12.
В деветия час Евр. 2:11-18. Ев. Мат. 2:13-23.
На литургията Ев. 1:1-12. Ев. Лук. 2:1-20.
Ако се падне в събота или в неделя:Гал. 3:15-22. Ев. Мат. 13:31-36.

25. Рождество Господа нашего Иисуса Христа
На утренята Ев. Мат. 1:18-25. На литургията Гал. 4:4-7. Ев. Мат. 2:1-12.

26. Събор на Пресвета Богородица
Евр. 2:11-18. Ев. Мат. 2:13-23.

Неделя след Рождество Христово (Неделя между 26 и 31 декември)
Гал. 1:11-19. Ев. Мат. 2:13-23.

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Януари

1. Обрезание Господне
На утренята Ев. Иоан. 10:1-9. На литургията Кол. 2:8-12. Ев. Лук. 2:20-21:40-52.

1. Св. Василий Велики
Евр. 7:26-8:2. Ев. Лук. 6:17-23.

Неделя пред Богоявление (Неделя между 1 и 5 януари)
2Тим. 4:5-8. Ев. Марк. 1:1-8.

2. Преподобни Серафим Саровски
Служба преподобных.

5. Навечерие на Богоявление
Час 1: Деян. 13:25-32. Ев. Мат. 3:1-11.
Час 3: Деян. 19:1-8. Ев. Марк. 1:1-8.
Час 6: Рим. 6:3-11. Ев. Марк. 1:9-15.
Час 9: Тит. 2:11-14; 3:4-7. Ев. Мат. 3:13-17.
На литургията 1Кор. 9:19-27.
Ако няма пост-1Кор. 10:1-4. Ев. Лук. 3:1-18.

6. Богоявление или Кръщение Господне
На утренята Ев. Марк. 1:9-11. На литургията Тит. 2:11-14; 3:4-7. Ев. Мат. 3:13-17.

Неделя след Богоявление (Неделя между 7 и 13 януари)
Еф. 4:7-13. Ев. Мат. 4:12-17.

30. Св. св. Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст
На утренята Ев. Иоан. 10:9-16. На литургията Евр. 13:7-16. Ев. Мат. 5:14-19.

 

Февруари

2. Сретение Господне
На утренята Ев. Лук. 2:25-32. На литургията Евр. 7:7-17. Ев. Лук. 2:22-40.

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Март

25. Благовещение на Пресвета Богородица
На утренята Ев. Лук. 1:39-49:56. На литургията Евр. 2:11-18. Ев. Лук. 1:24-38.

 

Април

23. Св. великомъченик Георги Победоносец
На утренята Ев. Лук. 12:2-12. На литургията Деян. 12:1-11. Ев. Иоан. 15:17-16:2.

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Май

8. Св. Апостол и Евангелист Иоан Богослов
На утренята Ев. Иоан. 21:15-25. На литургията 1Иоан. 1:1-7. Ев. Иоан. 19:25-27; 21:24-25.

9. Пренасяне мощите на св. Николай Чудотворец
На утренята Ев. Иоан. 10:1-9. На литургията Евр. 13:17-21. Ев. Лук. 6:17-23.

11. Св. св. равноапостоли Кирил и Методий
Служба на светителите.

 

Юни

24. Рождество на св. Иоан Предтеча
На утренята Ев. Лук. 1:24-25:57-68:76:80. На литургията Рим. 13:12-14:4. Ев. Лук. 1:5-25:57-68:76:80.

29. Св. св. първовърховни апостоли Петър и Павел
На утренята Ев. Иоан. 21:15-25. На литургията 2Кор. 11:21-12:9. Ев. Мат. 16:13-19.

30. Събор на светите 12 Апостола
1Кор. 4:9-16. Ев. Марк. 3:13-19.

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

Юли

19. Св. преподобни Серафим Саровски
Служба на преподобeн.

20. Св. пророк Илия
Иак. 5:10-20. Ев. Лук. 4:22-30.

 

Август

6. Преображение Господне
На утренята Ев. Лук. 9:28-36. На литургията 2Петр. 1:10-19. Ев. Мат. 17:1-9.

15. Успение на Пресвета Богородица
На утренята Ев. Лук. 1:39-49:56. На литургията Филип. 2:5-11. Ев. Лук. 10:38-42; 11:27-28.

29. Отсичане главата на св. Иоан Предтеча
На утренята Ев. Мат. 14:1-13. На литургията Деян. 13:25-32. Ев. Марк. 6:14-30.

Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Ян. | Февр. | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август

 

 

Апостол и Евангелие на светиите

Служба на Пресвета Богородица:
На утрени Ев. Лук. 1, 39-49, 56.
На литургията Флп. 2, 5-11; или Евр. 9, 1-7. Ев. Лук. 10, 38-42; 11, 27-28.

Служба на светите небесни безплътни Сили:
Евр. 2, 2-10. Ев. Лук. 10, 16-21; или Ев. Мат. 13, 24-30, 36-43.

Служба на светите пророци, обща:
1Кор. 14, 20-25; или Евр. 6, 13-20; или Иак. 5, 10-20. Ев. Мат. 23, 29-39; или Лук. 11, 47-54.

Служба на светите апостоли, обща:
1Кор. 4, 9-16. Ев. Лук. 10, 1-15; или 10, 16-21.

Служба на светител:
Евр. 7, 26-8, 2. Ев. Иоан. 10, 9-16.
Служба на светители, обща:
На утрени Ев. Иоан. 10, 1-9. На литургията Евр. 13, 17-21. Ев. Мат. 5, 14-19; или Иоан. 10, 9-16.

Служба на преподобни и юродиви ради Христа:
Гал. 5, 22 - 6, 2. Ев. Мат. 11, 27-30; или Лк. 6, 17-23.

Служба на мъченик:
2Тим. 2, 1-10. Ев. Лук. 12, 2-12; или Иоан. 15, 17 - 16, 2.
Служба на мъченици, обща:
Рим. 8, 28-39; или Евр. 11, 33-40. Ев. Мат. 10, 16-22; или Ев. Лук. 21, 12-19.

Служба на свещеномъченик:
Евр. 13, 7-16. Ев. Лук. 12, 32-40.
Служба на свещеномъченици, обща:
Евр. 5, 4-10; или Флп. 3, 20 - 4, 3. Ев. Лук. 6, 17-23; или 10, 22-24; или 14, 25-35.

Служба на преподобномъченик:
Тим. 1, 8-18. Ев. Марк. 8, 34 - 9, 1.
Служба на преподобномъченици, обща:
Рим. 8, 28-39. Ев. Мат. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30; или Ев. Лук. 12, 8-12.

Служба на свети мъченици, обща:
2Кор. 6, 1-10; или Гал. 3, 23-29. Ев. Мат. 15, 21-28; или Ев. Марк. 5, 24-34.

Служба на преподобни жени, обща:
Гал. 3, 23-29. Ев. Мат. 25, 1-13; или Ев. Лук. 7, 36-50.

Служба на изповедници:
Еф. 6, 10-17. Ев. Лук. 12, 8-12.

Служба на безсребърници:
1Кор. 12, 27 - 13, 8. Ев. Мат. 10, 1, 5-8.

 

Апостол и Евангелие за упокой

Понеделник Рим. 14:6-9. Ев. Иоан. 5:17-24.
Вторник 1Кор. 15:39-57. Ев. Иоан. 5:24-30.
Сряда 2Кор. 5:1-10. Ев. Иоан. 6:35-39.
Четвъртък 1Кор. 15:20-28. Ев. Иоан. 6:40-44.
Петък 1Кор. 15:47-57. Ев. Иоан. 6:48-54.
Събота 1 Сол. 4:13-17. Ев. Иоан. 5:24-30.


 

 

Апостол и Евангелие при различни случаи

 

Апостол и Евангелие при освещаване на елей:

1. Иак. 5, 10-16. Ев. Лук. 10, 25-37.
2. Рим. 15, 1-7. Ев. Лук. 19, 1-10.
3. 1Кор. 12, 27-13, 8. Ев. Мат. 10, 1, 5-8.
4. 2Кор. 6, 16-7, 1. Ев. Мат. 8, 14-23.
5. 2Кор. 1, 8-11. Ев. Мат. 25, 1-13.
6. Гал. 5, 22-6, 2. Ев. Мат. 15, 21-28.
7. 1Сол. 5, 14-23. Ев. Мат. 9, 9-13.

При освещаване на вода в първия ден на август:
Евр. 2, 11-18. Ев. Иоан. 5, 1-4.

При освещаване на църква:
Евр. 3, 1-4. Ев. Иоан. 10, 22-28.

При основаване и обновяване на населено място:
Деян. 18, 1-11. Ев. Мат. 16, 13-18.

По време на суша:
Иак. 5, 7-9, 17-18. Ев. Мат. 16, 1-6.

По време на земетресение:
Евр. 12, 6-13, 25-27. Ев. Мат. 8, 23-27.

По време на мор:
Евр. 12, 6-13. Ев. Лук. 4, 37-44.

За отечеството и за ходата по време на война:
Еф. 6, 10-17. Ев. Марк. 11, 23-26.

При нашествие на иноплеменници:
Еф. 2, 4-10. Ев. Лук. 13, 1-9.

При запалване на огън:
Евр. 12, 14-24. Ев. Лук. 12, 48-59.

За помиряване и обединение в православната вяра:
Ев. Мат. 7, 7-11.

За помиряване и обединение на Църквата:
Ев. Марк. 11, 23-26.

За тези, които дават милостиня:
Ев. Мат. 7, 7-11.

За боледуващи:
Иак. 5, 10-16. Първо Ев. Мат. 8, 14-23. Второ Ев. Марк. 5, 24-34. Трето Ев. Иоан. 4, 46-54.

При монашеско подстрижение:
Еф. 6, 10-17. Ев. Мат. 10, 37-42.

При всякакво прошение:
Еф. 5, 9-21. Ев. Мат. 7, 7-11; или Ев. Марк. 11, 23-26; или Ев. Лук. 18, 2-8.

При извършване на тайнството кръщение:
Рим. 6, 3-11. Ев. Мат. 28, 16-20.

При извършване на тайнството брак:
Еф. 5, 20-33. Ев. Иоан. 2, 1-11.

При изповед:
Ев. Мат. 9, 9-13; или Лк. 15, 1-10.

При погребение на монаси и миряни:
1 Сол. 4, 13-17. Ев. Иоан. 5, 24-30.

При погребение не йереи:
1. 1Сол. 4, 13-17. Ев. Иоан. 5, 24-30.
2. Рим. 5, 12-21. Ев. Иоан. 5, 17-24.
3. 1Кор. 15, 1-11. Ев. Иоан. 6, 35-39.
4. 1Кор. 15, 20-28. Ев. Иоан. 6, 40-47.
5. Рим. 14, 6-9. Ев. Иоан. 6, 48-54.

При погребение на младенци:
1Кор. 15, 39-45. Ев. Иоан. 6, 35-39.

 

Превод Pravoslavieto.com по "Практическая энциклопедия православного христианина", СПб, Сатисъ, 2000. Copyright © 2001-2005, Pagez.ru.
Текстът е сверен с Напрестолно Евангелие, изд. на Св. Синод на Българската Православна Църква от 1937 година, и малкото (5-6 на брой) несъответствия, които забелязахме, отразихме в настоящия текст.
Pravoslavieto.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете