Велико Търново
Патриаршеската катедрала
"Св. Възнесение Господне"

 

Патриаршеската катедрала "Св. Възнесение Господне" на хълма Царевец във Велико Търново днес. © Марин Христов

Патриаршеската катедрала "Св. Възнесение Господне"
на хълма Царевец във Велико Търново днес. © Марин Христов

 

:: За катедралата накратко

:: Българската патриаршия във Велико Търново Исторически музей В. Търново

:: Вътрешността и фреските на някогашната "Велика църква" след оскверняването й през 80-те години на XX векXX век

:: "Възстановяването" на българските църкви

:: Св. Михаил Воин

 

 

Накратко за храм "Св. Възнесение"

Резиденцията на българските патриарси се издига на най-високото място на хълма Царевец. Това е вторият голям архитектурен комплекс на Царевец, заемащ площ от около 3000 квадратни метра.

Археологическите разкопки установяват, че Патриаршията е била самостоятелна крепост със стени, порти и кули. Входът се намира на западната страна. От юг и север се издигали две бойни кули. Жилищните, административните и стопански сгради са наредени от север и юг в голям вътрешен двор.

В средата на комплекса е разположен патриаршеският храм "Свето Възнесение Господне", където се съхранявали мощите на Св. Михаил Воин от Потука. По своя план църквата е трикорабна, триабсидна, кръстокуполна, с притвор и екзонартекс. От южната й страна се издига висока кула-камбанария - рядко срещано явление в църковната архитектура на Балканите. Патриаршеската църква е била богато украсена отвътре и отвън с мозайки и стенописи.

Подобно на Двореца на българските царе, и Патриаршията е разрушена при превземането на крепостта през лятото на 1393 г. от войските на султан Баязид І.

Патриаршеската църква е възстановена и завършена през 1981 в чест на 1300 г. от създаването на българската държава по план на арх. Боян Кузупов. Декоративно-художественото оформяне на интериора е дело на художника Теофан Сокеров. Стенописите са завършени през 1985 година.

Днес църквата представлява храм паметник, в който чрез средствата на едно съвременно монументално изкуство се проследява възхода на политическото и културното развитие на средновековната българска държава.

Текст: Регионален исторически музей - Велико Търново
veliko-turnovo.com

 

 

Българската патриаршия във Велико Търново

Патриаршеска катедрала "Св. Възнесение". © davide.photosight.ru
Патриаршеска катедрала "Св. Възнесение". © davide.photosight.ru

Българската патриаршия е вторият голям архитектурен комплекс на хълма Царевец в Старопрестолния Търновград, заемащ площ около 3000 кв.м. При разкопките от 1960 до 1965 г. се установи, че Патриаршията, също както и царският дворец, била самостоятелна крепост във вид на неправилен многоъгълник, ограден с крепостни стени, порти и кули. Входът се намирал на западната страна - подсилен с две последователни врати. От юг и север се издигали две бойни кули. Също там, долепени до крепостната стена, се издигали жилищните, стопанските и служебните помещения.

В централната част, на най-високото място, се извисявала патриаршеската църква "Възнесение Господне". Тя е построена върху основите на раннохристиянска църква, датирана от края на V и началото на VI в., представляваща трикорабна базилика с една апсида. Патриаршеската църква е строена на два етапа: първи - в началото на XIII в. като еднокорабна църква с полуцилиндричен свод, и втори - през XIV в., когато е извършено разширението и преустройството и в кръстокуполна, триапсидна църква с два притвора. До южната стена са открити три помещения, средното от които е кула звънарница - рядко срещано явление в църковната архитектура на Балканите.

Патриаршеската църква била богато украсена отвътре и отвън. При разкопките са открити много декоративни панички и четирилистни розети, разноцветно украсени, и хиляди късове от стенна мазилка със стенописи.

 

По-нататъшното проучване, реставриране и консервиране на средновековните паметници на хълма Царевец, както и подготовката за тяхното експониране протичат във връзка с изпълнение на приетата още през 1978 г. програма "Велико Търново-1300", която включва два основни етапа - първият до 1981 г. и втория до 1994 г. От научните и творческите институти на хълма Царевец през първия етап (до 1985 г.) по проекти на архитектите Боян Кузупов, Илия Левтеров и Теофил Теофилов са възстановени портите, крепостните стени, патриаршеската църква "Св. Възнесение Господне", наричана "църква на патриаршеския град Търнов" и "майка на българските църкви", и кулата звънарница към нея.

Възстановяването на Патриаршеската църква бе извършено въз основа на данните от археологическите проучвания и сведенията от средновековните документи (карти, миниатюри) и след общественото обсъждане на направените на място макети.

Декоративно-художественото оформяне на интериора на Патриаршеската църква е дело на художника Теофан Сокеров.

Патриаршеската църква не е стенописана по църковния канон и представлява пълна реконструкция. Църквата представлява храм паметник, в който чрез средствата на съвременното монументално изкуство - мащабни фигурни композиции, художникът проследява възхода на политическото и културното развитие на средновековната българска държава. Особена роля за емоционалното възприемане на стенописите и цялостната атмосфера в интериора на Патриаршеската църква играят специалното осветление и озвучаване.


Детайли от "стенописите" в Патриаршеската катедрала

 


Детайли от "стенописите" в Патриаршеската катедрала

Реализацията на стенописите е дело на художника Теофан Сокеров и неговите помощници - художниците Иван Иванов, Иван Василев, Кольо Йончев и Найден Найденов.

Патриаршеската църква е един от обектите на 800-годишния юбилей от въстанието на Асеновци, освобождението от византийско робство и възобновяване на българската държава. Тя е отворена за посещение през ноември 1985 година.

 

Освен работата по Патриаршеската църква е извършена и консервация на жилищните и други помещения около Патриаршията.

Възстановителните работи на хълма Царевец в общи линии са приключили през 1985 година. Предстои все още работа по довършване на разкопките и консервацията на южния склон на Царевец, който ще се свърже с мястото около югоизточната бойна кула, и по реставрацията на главния вход на царския дворец.

За по-емоционално и впечатляващо въздействие върху посетителите на архитектурно-музейния резерват 'Царевец" е осъществена и аудио-визуална програма "Царев град-Търнов - звук и светлина" - вечерен светлинно-звуков спектакъл, чрез който на фона на оригиналния декор на крепостта се възкресява атмосферата на средновековния Търнов град.

Текст: Регионален исторически музей - Велико Търново
veliko-turnovo.com

 

 

Вътрешността и фреските на някогашната "Велика църква" след оскверняването й през 80-те години на XX век

 

 

 


Детайли от "стенописите" в Патриаршеската катедрала

© veliko-turnovo.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете