Кратък летопис на пресветия отец наш Никифор, патриарх на Константинопол

Св. патриарх Никифор Цариградски

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Виж също: Бележки от издателя

1. Адам, първият човек, като живя 230 години, роди Сит и живя 700 години до Малелеил. Общо живя 930 години (по Бит. 5:3-5).

2. Сит, като живя 205 години, роди Енос и живя 707 години. Общо живя 902 години (по Бит. 5:6-7).

3. Енос, като живя 190 години, роди Каинан и живя 715 години до 53-та година на Матусал. Общо живя 905 години (по Бит. 5:9-11).

4. Каинан, като живя 170 години, роди Малелеил и живя 740 години до 81-та година на Ламех. Общо живя 908 години (по Бит. 5:12-14).

5. Малелеил, като живя 165 години, роди Иаред [в текста — Аред] и живя 730 години до 48-та година на Ной. Общо живя 895 години (по Бит. 5:15-17).

6. Иаред, като живя 162 години, роди Енох и живя 800 години* до 85-та година на Ной. Общо живя 962 години (по Бит. 5:18-20).
В текста погрешно годините са посочени като 400.

7. Енох, като живя 165 години, роди Матусал и живя 200 години. И умря в 33-та година на Ламех. Общо [Матусал] живя 969 години. Тогава стана потопът (по Бит. 5:21-27).

8. Ламех, като живя 188 години, роди Ной (по Бит. 5:28).

9. Ной, като живя 500 години, роди Сим, Хам и Иафет [в текста — Афет] и живя до потопа 100 години. В 600-та година на Ной стана потопът. И живя след потопа 350 години до 80-та година на Евер [в текста — Гавар] (по Бит. 5:32, 6:10, 7:6, 9:28).

Общо всички години от Адам до потопа са 2242.

10. Две години след потопа Сим, синът на Ной, роди Арфаксад и живя 500 години до 101-та година на Фалек [в текста — Фалес] (по Бит. 11:10-11).

11. Арфаксад, като живя 130 години, роди Каинан, както казаха някои. В седемдесетте не се сочи тази цифра* (по Бит. 11:12).
Става дума за превода на Библията (по-точно на Петокнижието) от еврейски на гръцки език от 70 (72) евреи на о-в Фарос по молба на египетския владетел Птолемей II Филаделф (285-246 пр.н.е.), т.нар. Септуагинта. Наистина в Септуагинта цифрата е 135.

12. Каинан, като живя 130 години, роди Сала (по Бит. 11:12).

13. Сала, като живя 133 години, роди Евер (по Бит. 11:14).

14. Евер, като живя 133 години, роди Фалек (по Бит. 11:16).

15. Фалек, като живя 133 години, роди Рагав (по Бит. 11:18). В дните на Фалек земята бе разделена. Поради това и му е дадено името Фалек — на еврейски език — разделение. Той умря преди баща си. При него стана стълпотворението и от една стара дума се родиха много и за всички народи различни езици, както каза Светото писание.

16. След Фалек Рагав, като живя 137 години, роди Серух (по Бит. 11:12).

17. Серух, като живя 137 години, роди Нахор (по Бит. 11:22).

18. Нахор, като живя 79 години, роди Тара [в текста — Фара] (по Бит. 11:24).

19. Тара, като живя 70 години, роди Аврам [3] (по Бит. 11:26).
0к. 2000-1800 г. пр.н.е.

Общо от Адам до края на Авраам са 3310 години, а от потопа — 1072 години.

Когато Аврам беше на 75 години, яви му се божествено видение — как до похода на Мойсей от Египет изминават 430 години, както и апостолът свидетелствува, казвайки: "законът, който се яви след четиристотин и трийсет години, не отменя утвърдения по-преди от Бога завет, та обещаното да изгуби сила" (Гал. 3:17). И сам Мойсей известява в Изход, където каза: "А времето, през което синовете Израилеви и бащите им проживяха в Египет и в Ханаанската земя, беше четиристотин и трийсет години" (Изх. 12:40).

20. Авраам, като живя 100 години, роди Исаак (по Бит. 21:5).

21. Исаак, като живя бОтодини, роди Иаков (по Бит. 25:26).

22. Иаков, като живя 87 години, роди Левий (по Бит. 29:34).

23. Левий, като живя 45 години, роди Каат [в текста — Кааф].

24. Каат, като живя 60 години, роди Амрам [в текста — Аврам] (по Изх. 6:18).

25. Амрам, като живя 73 години, роди Мойсей (по Изх. 6:20).

26. Мойсей, като живя 80 години, изведе хората от Египет.

Общо от първата година на Аврам до изхода от Египет са 505 години.
От потопа според седемдесетте* са 3689 години. След това Мойсей водеше хората в пустинята 40 години**.
* Вж. бел. към 10. Арфаксад.
** Втора половина на Второто хилядолетие пр.н.е.

27. Иисус Навин — 27 години.
Ок. XIII в. пр.н.е.

28. Съдии — 23 години.

29. Готониил [в текста — Гофониил] от Иудиното племе — 40 години (по Съд. 3:11).

30. От други племена — 8 години.

31. След тях — Аод [в текста — Оад] от Ефремовото племе — 80 години.

32. От други племена — 18 години.

33. Девора и Варак — 40 години (по Съд. 5:31).

34. От други племена — 20 години.

35. Мадиамци — 7 години (по Съд. 6:1).

36. Гедеон — 40 години (по Съд. 8:28).

37. Авимелех — 3 години (по Съд. 9:22).

38. Тола — 23 години (по Съд. 10:2).

39. Иаир [в текста — Аир] — 22 години (по Съд. 10:3).

40. Амонитци — 18 години (по Съд. 10:7-8).

41. Иефтай — 6 години (по Съд. 12:7).

42. Есевон — 7 години (по Съд. 12:8-9).

43. Елон [в текста — Елом] — 10 години (по Съд. 12:11).

44. Авдон [в текста — Лавдон] — 8 години (по Съд. 12:13-14).

45. От други племена — 40 години (по Съд. 13:1).

46. Самсон — 20 години (по Съд. 15:20).

47. Жрецът Илий — 20 години (по 1 Царств. 4:18).

48. Безвластие — 30 години (по Съд. 21:25).

49. Самуил и Саул — 40 години.
Първи цар на Израил (ок. 1012-1004 пр.н.е.).

50. Давид — 40 години (по 3 Царств. 2:11).
Израилски и иудейски цар (ок. 1004-965 пр.н.е.).

Общо всички години от изхода на синовете Израилеви до Давид са 630.

51. Соломон — 40 години (по 3 Царств. 11:42).
Израилски и иудейски цар (ок. 965-928 пр.н.е.).

52. Ровоам — 17 години (по 3 Царств. 14:21).
Иудейски цар (ок. 928-911 пр.н.е.).

53. Авия — 6 години (по 3 Царств. 15:2).
Иудейски цар (ок. 911-908 пр.н.е.).

54. Аса — 40 години (по 3 Царств. 15:9-10).
Иудейски цар (ок. 908-867 пр.н.е.).

55. Иосафат — 25 години. При него пророчествуваха Михей, Илия и Елисей (по 3 Царств. 22:42).
Иудейски цар (ок. 867-846 пр.н.е.).

56. Иорам [в текста — Иоарам] — 8 години (по 4 Царств. 8:16-17).
Иудейски цар (ок. 846-843 пр.н.е.).

57. Охозий — една година (по 4 Царств. 8:26).
Иудейски цар (ок. 843-842 пр.н.е.).

58. Ахав — 17 години (по 3 Царств. 16:29).
Израилски цар (ок. 871-852 пр.н.е.).

59. Готолия, майка на Охозий [в текста — Хозий] — 7 години (по 4 Царств. 8:26, 11:1, 20-21).
Иудейска царица (ок. 842-836 пр.н.е.).

60. Иоас — 40 години (по 4 Царств. 12:1).
Иудейски цар (ок. 836-798 пр.н.е.).

61. Амасия — 29 години (по 4 Царств. 14:2).
Иудейски цар (ок. 798-769 пр.н.е.).

62. Азария-Охозия — 52 години. При него пророчествуваха Осия и Амос, Исайя, Иона, Иоил (по 4 Царств. 15:2).
Иудейски цар (ок. 769-733 пр.н.е.).

63. Иоатам — 16 години (по 4 Царств. 15:33).
Иудейски цар (ок. 743-733 пр.н.е.).

64. Ахаз — 16 години (по 4 Царств. 16:2).
Иудейски цар (ок. 733-727 пр.н.е.).

65. Езекия — 19 години (по 4 Царств. 18:2).
Иудейски цар (ок. 727-698 пр.н.е.).
Виж също: Св. пророк Исаия (ок. 760-675 г. пр.Хр.).

66. Манасия — 55 години. При него беше създаден Византион.
Иудейски цар (ок. 698-642 пр.н.е.).

67. Амон  [в текста — Амос] — 12 години (по 4 Царств. 21:19).
Иудейски цар (ок. 641-640 пр.н.е.).

68. Иосия — 31 година. При него пророчествуваха Иеремия, Софоний и Варух (по 4 Царств. 22:1).
Иудейски цар (ок. 639-609 пр.н.е.).

69. Иоахаз [в текста — Иахаз] — 3 месеца (по 4 Царств. 23:31).
Иудейски цар (ок. 609 пр.н.е.).

70. Седекия — 11 години. Като го ослепи, Навуходоносор [29] го взе в плен. И след пет месеца храмът беше изгорен от Навузардан [в текста —  Навузардав]. От създаването му бяха изминали 432 години (по 4 Царств. 24:18; 25:6-9).
* Иудейски цар (ок. 596-587/586 пр.н.е.).
** Вавилонски цар (ок. 605-562 пр.н.е.).

Общо всички години от началото на царуването на Соломон до завладяването на Иерусалим са 448. След пленяването на иудеите във Вавилон и обезлюдяването на града изминаха 71 години. Те се изпълниха през втората година от управлението на персийския цар Дарий [30], който освободи хората от плен и обнови храма в Иерусалим (по 1 Ездр. 5-6; Ат. 1:1, 15).
Дарий I, персийски цар (ок. 522-486 пр.н.е.).

71. Отначало в Персия царува Кир — 30 години.
Персийски цар (ок. 559-530 пр.н.е.).

72. След него — Камбиз [в текста — Камвуси] — 6 години.
Камбиз II, персийски цар (530-522 пр.н.е.).

73. Дарий — 36 години. Както се каза, по негово време вторият храм се обнови.

74. След този Дарий — Ксеркс — 28 години.
Персийски цар (486-464 пр.н.е.).

75. Артаван — 7 месеца.

76. Артаксеркс Дългоръкият — 41 година. По негово време говореха против Естир и Мардохай.
Артаксеркс I Лонгиман (464-423 пр.н.е.). Естир и Мардохай са живели по времето на цар Ксеркс (вж. бел. 33).

77. Друг Ксеркс — 2 месеца.

78. Согдоан — 7 месеца.

79. Втори Дарий — 19 години.
Дарий II, персийски цар (ок. 423-404 пр.н.е.).

80. Артаксеркс Паметливият — 40 години.
Артаксеркс II, персийски цар (404-359 пр.н.е.).

81. Друг Артаксеркс — 26 години.
Артаксеркс III, персийски цар (359-338 пр.н.е.).

82. Арсис Оха — 4 години.
Арс (Ксеркс III), персийски владетел (338-336 пр.н.е.).

83. Дарий Арсаму — 6 години.
Дарий III, персийски владетел (336-331 пр.н.е.).

84. Александър Македонски* уби този и разсипа Персийската област (по 1 Мак. 1:1). Царува 6 години преди да разсипе Дарий. Както казаха някои, царува 12 години (по 1 Мак. 1:7). Умря във Вавилон на 35 години. Покори 22 езически страни и 23 елински племена.
Цар на Македония (336-323 пр.н.е.).

Общо всички години от Адам до смъртта на Александър са 5167.

85. След смъртта му в Египет и в Александрия царува Птолемей Братолюбиви — 38 години. При него свещените книги бяха преведени на елински език.
Птолемей II Филаделф, египетски владетел (285-246 пр.н.е.).

86. Птолемей Благодетелят — 25 години.
Птолемей III Евергет, египетски владетел (246-222 пр.н.е.).

87. Птолемей Младши  — 29 години.
Птолемей IV Филопатор, египетски владетел (222-205 пр.н.е.).

88. Птолемей Явлени — 17 години и 6 месеца.
Птолемей VIII Евергет Фискон, египетски владетел (145-116 пр.н.е.).

89. Птолемей-Александър — 10 години.
Птолемей Х Александър, египетски владетел (101-88 пр.н.е.).

90. Птолемей, негов брат — 8 години.
Птолемей XI Александър II, египетски владетел (80 пр.н.е.).

91. Птолемей Двуостровен — 30 години.
Птолемей XII Нови Дионисий (Авлет), египетски владетел (80-51 пр.н.е.).

92. Клеопатра Птолемеева — 22 години.
Клеопатра VII, египетска владетелка (51-31 пр.н.е., съвместно с Птолемей XIII и Птолемей XIV).

93. В третата година от нейното управление пръв въведе единоначалието сред римляните кесарят Юлий*. От него и другите кесари бяха наречени царе. Той царува 4 години и 7 месеца.
Гай Юлий Цезар, римски патриций (100-44 пр.н.е.), член на I триумвират (от 60 пр.н.е.).

94. Оттогава свещеният кесар Август царува 56 години и 6 месеца. От това време антиохийците водят своето летоброене. Същият, като уби Клеопатра през 15-та година от царуването си, събори властта на Птолемеите, които царуваха 195 години*.
* Клеопатра умира при Гай Юлий Цезар Октавиан Август, член на II триумвират и основоположник на едноличната власт в римската държава (63-14 пр.н.е., римски император от 27 пр.н.е.).

Общо всички години от Адам до началото на царуването на Август според известните летописи са 5457.

 

През 42-та година от царуването му се роди в плът от света Дева Мария Господът наш Иисус Христос, извечният Бог. Кириний, като беше изпратен в Иудея от римския сенат, направи списък на имотите и на жителите.

Общо всички години от Адам до въплъщението на Господа Бога и Спасителя наш Иисус Христос са 5500.

95. След Август Римски трети царува Тиберий [в текста — Тиверий] — 23 години. През 15-та година от царуването му Господът наш Иисус Христос започна евангелското учение, през 19-та — пострада в Иерусалим за нас. Спасителното страдание — на 25 март.
Римски император (14-37).

Общо всички години от Адам до спасителните страдания и Възкресението са 5533.

96. След Тиберий царува Гай — 3 години и 10 месеца и беше убит в двореца.
Римски император с прозвище Калигула (37-41).

97. Клавдий — 13 години и 9 месеца.
Римски император (41-54).

98. Галба [в текста — Гавла] — един месец и беше убит в Рим.
Римски император (68-69).

99. Нерон царува 13 години и 10 месеца и като избяга, жив се погреба. При него бяха мъчени апостолите Петър и Павел, и Иаков, брат Господен, бе пребит с камъни от иудеите в Иерусалим.
Римски император (54-68).

100. Отон — 3 месеца и се самоуби.
Римски император (69).

101. Веспасиан — 10 години. През втората година от царуването му Иерусалим бе завладян от сина му Тит — 43 години след Възнесението на Господа наш Иисус Христос.
Римски император (69-79).

102. Неговият син Тит — 2 години и 2 месеца и беше убит в двореца.
Римски император (79-81).

103. Домициан [в текста — Доментиан] — 15 години и 5 месеца. Той започна гонения. Апостол Иоан беше осъден да живее на остров Патмос [60] заради изповядването на Христа. След смъртта на Домициан [Иоан] се върна от острова и живееше в Ефес [61].
* Римски император (81-96).
** Остров в Егейско море до Мала Азия.
*** Град в Мала Азия.

104. Нерва царува една година и 4 месеца.
Римски император (96-98).

105. Траян — 19 години и 6 месеца. При него беше мъчен Игнатий Богоносец**.
* Римски император (98-117).
** Антиохийски епископ (умрял през 105 г).

106. Адриан — 21 години. Като разруши Иерусалим, той го нарече Елий. Същият се удави.
Римски император (117-138).

107. Тит-Антонин, наречен благочестив, с децата си — 22 години и 3 месеца.
Антоний Пий, римски император (138-161).

108. Марк, негов син — 12 години и 11 месеца. При него беше мъчен Юстин Философ**.
* Марк Аврелий, римски император (161-180).
** Раннохристиянски писател (починал през 165 г).

109. Антонин Вир — 12 години.
Луций Вер, римски император (161-169).

110. Комод — 13 години.
Римски император (180-192).

111. Елий Пертинакс [в текста — Елин Протинакс] — 6 месеца и беше убит в двореца.
Римски император (193).

112. Севир*— 18 години. При него беше мъчен Леонид, бащата на зломислещия Ориген**, Иполит, римският писател***, беше наказан, и Григорий Чудотворец****.
* Септимий Север, римски император (193-211).
** Раннохристиянски богослов и философ (185-254).
*** Римски епископ (първа половина на III в.), ученик на Ориген.
**** Неокесарийски епископ (III в.).

113. Антонин, син на Севир, царува 7 години и беше убит.
Аврелий Антонин (Каракала), римски император (211-217).

114. Макрин [в текста — Маркин] — една година и беше убит.
Императорски префект на преторианците, организирал заговора против Каракала и заповядал да го убият през 217 г.

115. Антонин Галал — 4 години и беше убит в Рим.
Римски император (218-222).

116. Александър — 13 години и беше убит.
Александър Север, римски император (222-235).

117. Максимин [в текста — Максим] — 3 години и беше убит.
Римски император (235-238).

118. Гордиан [в текста — Гръдий] — 6 години и се удави в Африка.
Римски император (238).

119. Филип — 7 години и беше убит в градините.
Римски император (244-249).

120. Деций* [в текста — Декий] — една година и 3 месеца и беше убит на пазара. При него беше мъчен св. Вавила** в Антиохия.
* Римски император (249-251).
** Антиохийски епископ (умрял през 251 г.).

121. Гал-Вулусиан — една година и [4] месеца.
Гал Велдуниан, римски император (251-253).

122. Валериан* [в текста — Увалериан] и Галиен** [в текста — Галин] — 15 години и бяха убити.
* Римски император (253-260).
** Римски император (253-268).

123. Клавдий — една година и 9 месеца.
Клавдий II Готски, римски император (268-270).

124. Аврелиан — 5 години и 6 месеца и беше убит.
Римски император (270-275).

125. Тацит [в текста — Такит] — 6 месеца и беше убит в Понт.
Римски император (275-276).

126. Проб [в текста — Прол] — 6 години и 4 месеца и беше убит.
Римски император (276-282).

127. Кар* заедно с децата си Карин** и Нумериан*** — 2 години и бяха убити.
* Римски император (282-283).
** Римски император (283-285).
*** Римски император (283-284).

128. Диоклетиан* и Максимиан** — 20 години.
* Римски император (284-305).
** Римски император (286-310).

Общо от Адам до смъртта на Диоклетиан са 5796 години. От страданията Господни до началото на царуването на Диоклетиан са 276 години. Християнско царство

129. Константин, син на св. Елена, царува 31 години. През 12-та година на неговото царуване се състоя Първият събор на 318-те отци в Никея против злочестивия Арий**, който наричаше Божия Син създание и твар, и по-нисш от Отца, и злословещ, че е имало време, когато не е бил Син — през 318-та година от въплъщението на Господа наш Иисус Христос.
* Римски и византийски император (306-337).
** Арий (ок. 256-336), създател на арианската ерес, според която Иисус Христос не е единосъщен на Бог-Отец в Светата Троица, осъден на Първия вселенски събор в Никея (325 г.).

Общо от Адам до смъртта на Константин Велики са 5836 години. Умря на 65 години.

130. Остави трима сина — Констант* [в текста — Коста], Константин** и Констанций*** [в текста — Костентий]. В Рим — Констант, в Новия Рим — Константин, в Антиохия — Констанций. Този учреди 10 консулства. Царуваха 24 години.
* Констант I, римски император (337-350).
** Констант II Младши, римски император (337-340).
*** Констанций II, римски император (337-361).

131. Юлиан царува 2 години и 6 месеца и бе убит в Персия.
Римски император (361-363).

132. Йовиан — 9 месеца.
Император на Източната Римска империя (363-364).

133. Валентиниан Велики* [в текста — Увалентиниан] и Валент** [в текста — Увалии] — 10 години и 9 месеца. При Юлиан беше мъчен от арианите св. Доротей***.
* Валентиниан I, римски император (364-375).
** Император на Източната Римска империя (364-378).
***
Тирски епископ, мъчен ок. 362 г. в Долна Мизия.

134. Грациан* [в текста — Гратиан], новият Валентиниан, и с него Теодосий Велики** — 16 години. При него в Константинопол се състоя Вторият Вторият събор на светите 150 отци***.
* Римски император (375-383).
**  Теодосий I Велики, римски император (379-395).
*** Втори вселенски събор — 381 г.
 

135. Аркадий, син Теодосиев, царува 13 години и 3 месеца.
Император на Източната Римска империя (395-408).

136. Теодосий*, син Аркадиев — 42 години и 2 месеца. При него се състоя Третият събор на светите отци 200 в Ефес* и вторият разбойнически***.
* Теодосий II, император на Източната Римска империя (408-450).
** Трети вселенски събор — 431 г.
*** През 449 г. в Ефес е свикан събор, наречен „разбойнически", защото тогава е оправдано монофизитството.

137. Маркиан* и Валентиниан** [в текста — Валентиан] царуваха 29 години. При тях се състоя Четвъртият събор на 630-те отци в Халкидон***.
* Император на Източната Римска империя (450-457).
** Валентиниан III, император на Западната Римска империя (425-455).
** * Четвърти вселенски събор — 451 г.

138. Лъв Велики царува 16 години.
Лъв I, император на Източната Римска империя (457-474).

139. Лъв Малки — една година.
Лъв II, император на Източната Римска империя (474).

140. Зинон — 16 години.
Император на Източната Римска империя (474-491).

141. Анастасий — 27 години и 4 месеца.
Анастасий I Дикор, византийски император (491-51-8).

142. Юстин Космати — 9 години и 23 дена.
Юстин I, византийски император (518-527).

143. Юстиниан* царува 33 години и 7 месеца. При него се състоя в Константинопол Петият събор**.
* Юстиниан I Флавий, византийски император (527-565).
** Пети вселенски събор — 553 г.

144. Юстин, племенник на Юстиниан — 12 години, 10 месеца и 20 дена. В седмата година на неговото царуване завърши пасхалният кръг от 532 години, откогато беше разпънат Господа наш Иисус Христос, в 6065 година от сътворението на света.
Юстин II, византийски император (565-578).

145. Тиберий царува 5 години.
Тиберий I, византийски император (578-582).

146. Маврикий — 20 години и 4 месеца.
Византийски император (582-602).

147. Фока — 8 години.
Византийски император (602-610).

148. Ираклий със сина си — 31 година. През третата година на царуването му персиецът завладя по-голямата част от римските области и изгори Иерусалим и светите места. Плени много хора с патриарх Захарий и с Честния кръст и ги отведе в Персия. През 12-та година на царуването му [на Ираклий] Хосров [в текста — Хозрой] беше убит и пленниците бяха върнати, и Честният кръст беше поставен на своето място. Сарацините започнаха да опустошават всичко в 6126 година, индикт 7.
* Ираклий I, византийски император (610-641) и синовете му Константин III и Ираклеон (641).
** Хосров II Первиз, персийски цар (590-628).

149. Констант [в текста — Крстенти], син на Ираклий, царува 28 години. Този беше убит в Сицилия.
Констант II, византийски император (641-668).

150. Константин*, внук Ираклиев, царува 17 години. При него Византион бе обсаден от сарацините**. Шестият събор на 285-та отци се състоя в Константинопол през 13-та година от възцаряването му***. И се държа храбро, като попречи на сарацините и ги уплаши много.
* Константин IV Погонат, византийски император (668-685).
** Обсадата на Константинопол от арабите се е състояла през 674-678 г.
*** Шести вселенски събор — 680-681 г.

151. Юстиниан царува 10 години.
Юстиниан И, византийски император (685-695).

152. Леонтий — 3 години.
Византийски император (695-698).

153. Тиверий Апсимар — 7 години.
Тиверий II Апсимар, византийски император (698-705).

154. Юстиниан, втори път — 6 години.
Юстиниан II (705-711).

155. Филипик [в текста — Филиписки] — 2 години.
Филипик Вардан, византийски император (711-713).

156. Анастасий, който беше и Артемий [139] — 2 години.
Анастасий II Артемий (713-715).

157. Теодосий — една година.
Теодосий III, византийски император (715-717).

158. Лъв, който беше и Конон* царува 25 години, 3 месеца и [11] дни.
Лъв III Исавър, византийски император (717-741).

159. Константин, негов син* — 31 години, 2 месеца и [2]5 дена**.
* Константин V Копроним, византийски император (741-775).
** В текста погрешно — 55 дена.

160. Лъв, син на Константин — 5 години.
Лъв IV Хазарин, византийски император (775-780).

161. Константин*, син на Лъв, с майка си Ирина [10 години], 2 месеца и 2 дена. През осмата година на царуването му в Никея се състоя Вторият събор на 350-те отци**.
* Константин VI, византийски император (780-797).
** Седми вселенски събор (Втори Никейски) — 786/787 г.

162. Константин, сам — 6 години, [9] месеца и 8 дена. Той беше убит на пазара заради доблестта си.

163. Ирина, майка му — 5 години, 2 месеца и 12 дена.
Ирина, византийска императрица (797-802).

164. Никифор царува 9 години и 9 месеца.
Никифор I Геник, византийски император (802-811).

165. Ставракий, негов син — 2 месеца.
Византийски император (811).

166. Михаил, негов зет — една година, 9 месеца и 11 дена.
Михаил I Рангаве, византийски император (811-813).

167. Лъв — 7 години, 5 месеца, 14 дена, и беше убит в двореца.
Лъв V Арменец, византийски император (813-620).

168. Михаил — 8 години и 9 месеца.
Михаил II, византийски император (820-829).

Общо от Адам до смъртта на Михаил са 6338 години.

169. Теофил — 12 години, 3 месеца, 20 дена.
Византийски император (829-842).

170. Михаил, негов син, с Теодора, негова майка, и с Текла, негова сестра — 14 години.
Михаил III, византийски император (842-867).

171. Михаил, сам — 12 години. Заедно с Василий царува една година и 4 месеца и беше убит.

172. Василий — 18 години и 11 месеца.
Василий I Македонянин, византийски император (867-886).

173. Лъв* и Александър**— 26 години.
* Лъв VI Мъдри, византийски император (886-912).
** Александър — византийски император (912-913).
 

 

 

Бележки

Св. патриарх Никифор Цариградски е една от най-ярките личности във Византия през първата четвърт на IX век. Той е роден в семейство, близко до императорския двор по времето на император Константин V (741-775).

Отначало е секретар в императорската канцелария, взема участие в Седмия вселенски събор през 786/787 г., на който се възстановява иконопочитанието, а след това се оттегля в основан от него манастир.

По решение на император Никифор I Геник (802-811) през 806 г., бидейки още светско лице, е поставен за патриарх въпреки съпротивата на видни църковни дейци. След смъртта на императора се присъединява към заговорниците срещу сина му и съдейства император да стане пълководецът Михаил I Рангаве.

След поражението на Михаил I на 22. VI. 813 г. от българските войски патриарх Никифор го уговаря да се отрече от престола и коронясва за император Лъв V Арменец (813-820). Поради яростната си борба срещу иконоборчеството, подкрепяно от императора, на 11 май 815 г. на специален събор Никифор е свален от патриаршеския престол и е изпратен на заточение в манастир, където прекарва до смъртта си през 829 г.

Патриарх Никифор е автор на две исторически съчинения — преведената на старобългарски език Кратка хронография и Бревиарий, обхващащ времето от смъртта на император Маврикий (602 г.) до 769 г.

С някои промени Кратката хронография е преведена в България в началото на Х в., като изложението е доведено до 912 г., но се предполага, че може би използваната гръцка редакция, която достига до 867 г., е била позната на старобългарските книжовници още в края на IX в. До днес не са намерени български преписи от този превод.

Известни са само два негови пълни руски преписа (в Руската национална библиотека в Санкт Петербург от последната четвърт на XV в. и в Руската държавна библиотека в Москва от края на XV – началото на XVI в.), които са включени в състава на т.нар. Кормчая книга, представляваща осъществен в Преслав през първата четвърт на Х в. старобългарски превод на византийската компилация, съставена от юридическия сборник Синтагма от XIV титула и хронографски, календарни, църковно-правни и църковно-политически статии.

Издания:
Щапов, Я. В. Византийские хронографические сочинения в древнеславянской кормчей Ефремовской редакции. — В: Летописи и хроники. М., 1976, 252-260; 
Бенешевич, В. Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. С., 1987, 210-229.

Литература:
Степанов, В. Н. Лтописецъ въскор патриарха Никсифора в Новгородской Кормчей. Изв. ОРЯС, 17, 1912, 2, 251-293; 
Пиотровская, Е. К. О времени перевода "Летописца вскоре" константинопольского патриарха Никсифора на славянский язык. — В: Вспомогательные исторические дисциплины. 1. Л., 1976, 101-118; Malingoudi, J. Zur Adaptation der Chronik von Nikephoros in Bulgarien und Russland. , 4, 1984, 61-74.

Преводи:
Текстът не е превеждан досега на съвременен български език. Поместеният тук превод е направен от Светлина Николова по изданията на Я. Шчапов и В. Бенешевич.

 

© Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина, изд. Агата-А, София, 1995.
Подчертаванията с bold са направени от Pravoslavieto.com.
 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете