Трите Марии
Името "Мария" в Библията

 

1. Пресвета Богородица

2. Мария Магдалина

3. Мария Клеопова

4. Мария Иаковова или "Другата Мария"

5. Мария, сестра на Марта и на тридневния Лазар

6. Мария, майка на Иоана, наричан Марко

7. Мария, която ап. Павел поздравява

Св. жени Мироносици

1. Пресвета Богородица

Благовещение, икона от Йоаникий папа ВитановСв. Писание нарича Мария "благословената между жените" Пресвета Богородица (Мат. 1:16, 18, 20; 2:11; 13:55; (Марк. 6:3; Лук. 1:27, 34, 38, 39, 41, 46, 56; 2:5, 16, 19, 34; Деян. 1:14). Тя била родом от Назарет, била обручена на Иосиф от Давидовия дом, получила Божието благоволение и родила по старозаветните пророчества в плът Сина Божий и Спасител Иисус Христос (Лук.1:26-31).

На Нея Младенецът синовно се покорявал (Лук. 2:51) и още преди първото Му чудо първа Богородица наставлявала учениците Му: "каквото ви каже, сторете" (Иоан. 2:4).

Когато Иисус започнал служението Си, Богородица и братята Му го следвали (Мат. 12:46-50). Преди кръстната Си смърт Спасителят оставил св. Богородица на грижите на ап. Йоан (Иоан. 19:26), с когото (редом и с другите апостоли), прекарвала в молитва и моление след Възкресението на Спасителя (Деян. 1:14). За последните Й дни научаваме от църковното предание.

Виж също: Събор на Пресвета Богородица.

 

 

Св. Мария Магдалина, гръцка икона.

2. Мария Магдалина

С името Мария Светото Писание нарича и св. Мария Магдалина (Мат. 27:56, 61; 28:1-10; Марк. 15:40-47; 16:1-9; Лук. 8:2; 24:10; Иоан. 19:25; 20:1, 11, 16, 18), родом от Магдала на Галилейско море. От нея Иисус изгонил седем беса (Лук. 8:2-3). Тя първа (заедно с Мария, майката на Иаков и Иосия) била на гроба на Спасителя в деня на Възкресението Му.

Виж също: Св. равноапостолна Мария Магдалена.

 

 

 

 

3. Мария Клеопова

Разпятие Христово, икона от края на XIII в., манастира Св. Катерина в Синай. Източник: fhw.gr.Разпятие Христово. Икона от края на XIII в., манастира "Св. Екатерина" в Синай (Египет)

Това име носи и Мария Клеопова. Тя била жена на св. ап. Клеопа от Седемдесетте апостоли, повярвала рано в Спасителя и го придружавала в много от пътуванията Му. На Голгота тя застанала редом с Богородица до Разпятието ("При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина", Иоан. 19:25).

При различен прочит на ап. Иоановите думи, може да се приеме, че тя (или Мария Иаковова) е сестра на Божията майка. Виж също по-долу.

 

 

 

4. Мария Иаковова или "Другата Мария"

Св. жени мироносици, руска икона"Другата Мария" или Мария, майката на малкия Иаков и Иосия, "Мария Иаковова" (Мат. 27:56, 61; 28:1; Марк. 15:40, 47; 16:1; Лук. 24:10)  която се споменава постоянно със св. Мария Магдалина и очевидно също като нея следвала Христа в последните Му дни. "Мария, майка на Иакова" (Марк 16:1, Лук. 24:10) е "Другата Мария" (Мат. 28:1) – една от св. Мироносици, посетили първи празния гроб.

Евангелистите неколкократно споменават една и съща група от жени (виж Мат. 27:56; Марк. 15:40 и Иоан. 19:25), поради което някои тълкуватели допускат, че "Другата Мария" е Мария Клеопова - сестра на Божията майка ("При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина", Иоан. 19:25). Други предполагат, че Мария Клеопова е отделно лице, ако в Иоан 19:25 става въпрос за четири жени: Божията майка, Нейната сестра, Мария Клеопова и Мария Магдалина (на други места в групата е причислена Саломия, напр. Марк.16:1).

Виж също: Св. Мироносици.

 

 

5. Мария, сестра на Марта и на тридневния Лазар

Иисус, Марта, Мария и тридневния ЛазарМария, сестра на Марта и на тридневния Лазар от Витания (Лук. 10:39, 42; Иоан. 11:1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45; 12:3), които Иисус обичал (Иоан. 11:5) и посещавал дома им няколко пъти. Вероятно е била по-възрастна, домакинята в дома (Иоан. 11:1, 45), макар че по-темпераментната й сестра по-често участвала в разговорите.

Мария слушала речта на Иисуса, седейки при нозете на Му (Лук.10:39-42), тя "помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си" (Иоан. 11:1, 12:3). Впрочем, да не се смесва с грешницата в Капернаум, която направи същото в дома на фарисея (Лук. 7:37-50).

 

 

6. Мария, майка на Иоана, наричан Марко

Тази Мария е спомената в книга Деяния на апостолите: "Мария, майка на Иоана, наричан Марко" (Деян.  12:12), т.е. св. апостол и евангелист Марко. В нейния дом в Йерусалим се събирали вярващите.

От Посланието към колосяни можем да съдим, че тя е била сестра на ап. Варнава (Кол. 4:10). Когато Ангел Господен избавил ап. Петър от тъмницата, апостолът отишъл в нейния дом и заварил събрани мнозина за съвместна молитва (Деян.  12:12).

Виж също: Св. апостол Петър Първовърховни :: Св. апостол и евангелист Марко от Седемдесетте апостоли.

 

 

7. Мария, която ап. Павел поздравява

Мария – "Мариам, която се много труди за нас", която ап. Павел поздравява в Посланието си до римляните (Рим. 16:6).

 

 

Текстът е съставен на основата на статиите в "Библейский словарь" В.П. Вихлянцева и "Православная библейская энциклопедия" архимандрита Никифора.

 

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете