Християнско поклонничество
Манастирът "Св. Климент и Пантелеймон" ("Св. Климент Стари")
на хълма Плаошник в Охрид

"Saint Kliment and Panteleimon" The Temple of Saint Kliment in Plaoshnik in Ohrid

 

Манастира "Св. Климент и Пантелеймон" в Охрид. Източник: photo-forum.net

***

 

Според средновековното житие на свети Климент Охридски в 886 година св. цар Борис I изпратил в Охрид светеца със задача да подготви необходимите няколко хиляди свещеници, владеещи писмения български език, за да замени един ден гръцкия език в богослужението с български.

На областния управител Домета било заповядано да изпълнява всички искания на Климент. Цар Борис I подарил на Климент и три болярски къщи в областта. Със средства на българската държава на хълма Плаошник Климент изградил манастира "Св. Пантелеймон", в който обучил до 893 година близо три хиляди и петстотин свещеници.

След като бил назначен за първи епископ на славянския език в Струмица, училището било поето от брат му св. Наум.

Когато в 916 г. Климент починал, той бил погребан именно тук. Турците разрушили манастира и изградили над основите му известната Имарет джамия, като позволили мощите на светеца да бъдат пренесени в друга църква ("Св. Богородица Перивлепта").

Божидар Димитров
Из книгата "Християнството в българските земи. Български манастири", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2001 година

 

 

Възобновената църква "Св. Климент и св. Пантелеймон" с мощите на св. Климент Охридски

Преместване на мощите на св. Климент в "Свв. Климент и Пантелеймон" през 2002 г.От края на 2000 г. властите на Република Македония предприемат обхватни действия за възстановяването на Св. Климентовата манастирска църква. На мястото на съборената Имарет Джамия е издигната възобновената църква "Св. Пантелеймон". В нея на 10 август 2002 година с литийно шествие са пренесени мощите от църквата "Св. Богородица Перивлепта" ("Св. Климент") до Плаошкия манастир.

Гробът на св. Климент е в църквата под стъклен похлупак, а върху стъклото е разположен ковчегът с мощите. Оттогава тя носи името "Св. Климент и св. Пантелеймон". Ден по-късно е извършено и освещаването на църквата от клирици на т.н. Македонска православна църква.

 

Подови мозайки в църквата Плаошник над Охрид. Източник: vlada.mk
Подови мозайки в църквата Плаошник над Охрид.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете