Християнско поклонничество
Скалните църкви край Охридското езеро в Македония

 

 

:: Скалните църкви край Охрид Ралица Базайтова

:: The Monastery Complex of Kalishta

:: The cave church of the Nativity in Kalishta

:: Стенописи от скалните църкви край Охридското езеро

 

 

 

Скалните църкви край Охрид

Изграждането на скални черкви и манастири е типично за християнството още от зората на неговото създаване. Те са свързани със стремежа към аскетизъм и оттегляне в пустинята за медитация. Такива са скалните черкви и манастири в Египет в близост до някогашната столица Тива и Долината на царете, както и в Сирия, Кападокия и Палестина. В днешните български земи най-известните средновековни скални черкви са разположени по течението на река Русенски Лом в района на село Иваново, средновековния град Червен и село Бесарбово, както и т. нар. "Аладжа манастир" в близост до курорта "Златни пясъци".

Скални черкви са изграждани и на много други места из българските земи, в това число и в района на Охридското езеро. Три такива черкви са разположени в близост до съвременната граница между Македония и Албания, на западния бряг на Охридското езеро. Те са врязани в скалите на 20 километра западно от град Струга, между селата Калище и Радоджа.

Черквите носят наименованията "Св. Архангел", "Св. Атанас" и "Св. Богородица". Най-популярна и посещавана от трите е черквата "Света Богородица", попаднала на територията на известния модерен хотел "Бисер" на брега на Охридското езеро. Интересно архитектурно хрумване е издълбаването в скалите и на част от постройките на хотелския комплекс, което създава неповторима атмосфера. В ресторант "Бисер" са вградени и видимите варовикови скали с техните живи форми и приятни тонове в охра. А в едно от страничните крила на хотел "Бисер" са стълбището и съвременният вход към черквата "Св. Богородица".

Предполага се, че скалната черква "Света Богородица" е изсечена високо в скалите в периода ХІV-ХV век. Откъм изток е изградената с масивен тухлен зид видима част от храма, която и сега доминира над хотелските сгради. Ново преддверие води към наоса на черквата. В източната част на стената е издълбана абсидата, вдясно от която се намира входът, а вляво от нея е оформена проскомидийната ниша. Черквата е богато стенописана, като сцени покриват всяко свободно пространство на издълбаните в скалите стени и таван, а сред тях са разположени орнаменти. В абсидата е изписано изображението "Богородица - Ширшая небес", а вдясно от нея - изображението на Св. Симеон Стълпник. В проскомидийната ниша е сцената "Христос в гроба". В зенита на свода е разположено изображението на Христос Вседържител в сияние, придържано от символите на евангелистите. Това изображение е част от сцената "Възнесение Христово", като тя продължава и по горната част на източната стена с изображението на апостолите и Богородица, присъстващи на събитието и вдигнали глави нагоре. На дясната южна стена е сцената "Тайната вечеря", а на лявата северна стена в специално оформена ниша са образите на славянските просветители Св. Св. Кирил и Методий и Св. Климент Охридски, високо почитани от местното население. На западната стена е разположена сцената "Преображение Христово", а под нея - орнаменти и драперии с богата декорация. Горните регистри на северната и южната стени са заети с фриз от светци и светици и Христологичен цикъл, подреден по хронологичен ред и продължаващ от едната стена до другата - "Рождество Христово", "Сретение", "Кръщение Христово", "Възкресение на Лазар", "Влизане в Йерусалим", "Разпятие", "Слизане в ада". Сред тях намират своето логично място сцените "Преображение" и "Възнесение", разположени респективно на източната и западната стена. В западния край на северната стена е добавена сцената "Старозаветна Троица". Пред вратата на черквата е разположено изображението на Св. Никола. На различни нива са издълбани монашески килии и стопански помещения.

Под черквата "Св. Богородица" на брега на Охридското езеро през късното Средновековие е бил изграден манастир, разрушен впоследствие от турците и изграден из основи в най-ново време. Данни за живота на манастира в средновековната писмена традиция не са запазени. Днес в манастира е изградена голяма и нова черква, както и жилищни постройки. Заедно с хотел "Бисер" в скалната черква "Св. Богородица", манастирът в село Калище на брега на Охридското езеро представлява привлекателно място за посещение от туристи и поклонници.

Ралица Базайтова
© Вестник "Арх&Арт"

 

 

The Monastery Complex of Kalishta

High on the rocks, to the south of the village of Kalishte, along the western coast of lake Ohrid, stands the monastery church of the Holy Virgin and hence its name - a cave church. Below the cave church is the monastery complex encompassing a newly renovated church, restored monastery lodging houses, new residential and administrative buildings, as well as other buildings for the needs of the monastery.

For many years now the monastery has been housing small number of nuns, i.e., it is a female monastery.

It is presumed that the monastery church of the Ascension of the Holy Virgin had been built in the 15th century and served as an ascetic sanctuary for the nuns. The small church is adapted to the available space in the cave, and therefore, on its eastern side the cave is closed by a wall of crushed stone, where the altar apse and the entrance to the small church were made.

www.gomacedonia.com

 

 

 

The cave church of the Nativity in Kalishta

For the church, a natural cave was used, in the Mokra mountain, an approach to which was never possible. However later, with the growth of the monastery complex, the approach was solved with wooden stairs. Most probably, the cave was originally intended as a sanctuary for a hermit, and later, in the times when at the shores of the Ohrid Lake the anchorite life and the religious life were best developed, this cave church was adapted to the today's architectonic form. This cave church is unique because there to the present day several monk's cells are preserved. The anchorites and the monks lived their lives in seclusion from the outside world , in continuous prayers, self-isolation and fasting.

Видението на свмчк. Петър Александрийски. Фреска от XIV в. в скалната църква в с. Калище  край Охридското езеро в Македония. The vision of St. Petar of Alexandria, 14th century, from the church monastery. Source: struga.org
The vision of St. Petar of Alexandria, 14th century, from the church monastery. Source: struga.org
Видението на свмчк. Петър Александрийски. Фреска от XIV в. в скалната църква в с. Калище  край Охридското езеро в Македония.

From the entirety of the painting in this cave church we turn your attention to the Holy Medicine Man St. Panteleimon painted on the south wall with his teacher, Ermolai, who has christened Panteleimon and introduced him to the Christian religion, until, at the end, the both saints were jointly tortured and killed on 27 July 304. Of exceptional importance is the painted composition with the images of St. Cyril Philosopher and St. Clement of Ohrid. The composition depicting them both as they perform religious service turned towards each other, is a real rarity and first such example not only in Macedonia, but on the Balkan peninsula, as well. Ichonographically, this composition is unique not only in the post-Byzantine period, but in all the previous periods, as well. Finally, we will mention the portraits of the Holy Archangels: Mikhail and Gabriel, that are painted above the church entrance and besides in, that contain the old symbolics, known as early as the early Christian period - they are the keepers of the gates to the temple; the Archangel Mikhail with his sword, reminding the unfaithful and the sinful.

Св. Ермолай и св. Пантелеймон. Стенопис от XVI в. в скалната църква "Св. Богородица Пречиста" в Калище (Kalishta), Македония. St. Ermolaj and St. Pantelejmon, fresques. Source: struga.org
St. Ermolaj and St. Pantelejmon, fresques. Source: struga.org
Св. Ермолай и св. Пантелеймон. Стенопис от XVI в. в скалната църква "Св. Богородица Пречиста" в Калище (Kalishta), край Охридското езеро в Македония.

The cave church Nativity of the Virgin was maybe completely fresco-painted as early as the middle ages, a period when the anchorite life was well developed on the shores of the Ohrid Lake, which can be deducted from certain preserved fragments. But, it seems that the lower layer of frescoes was greatly damaged, which imposed the need of complete fresco-decoration of the church. The lack of written sources leads us to a more detailed analysis, especially of the typological characteristics of certain images, and thus we arrive to the conclusion that this fresco-painting of the anonymous Ohrid zograph should be positioned within a broader frame, starting from the first half of the 16th century, the times of the Ohrid Archbishop Prohor, and to the end of that century.


St. Simeon Stolpnik, 16th century, from the church monastery. Св. преподобни Симеон Стълпник (357-460).

The Nativity of Virgin Marry (i.e., its birth), to which the church is dedicated, is celebrated on 8 September, old style, or 21 September, new style.

Reprintet from www.struga.org

 

 

 

Стенописи от скалните църкви край Охридското езеро


Стенопис в пещерната църква "Света Богородица"

 

 

 

Св. Ермолай и св. Пантелеймон. Стенопис от XVI в. в скалната църква "Св. Богородица Пречиста" в Калище (Kalishta), Македония. St. Ermolaj and St. Pantelejmon, fresques. Source: struga.org
Св. Ермолай и св. Пантелеймон. Стенопис от XVI в. в скалната църква "Св. Богородица Пречиста" в Калище (Kalishta), край Охридското езеро в Македония. St. Ermolaj and St. Pantelejmon, fresques. Source: struga.org

 

 

Видението на свмчк. Петър Александрийски. Фреска от XIV в. в скалната църква в с. Калище  край Охридското езеро в Македония. The vision of St. Petar of Alexandria, 14th century, from the church monastery. Source: struga.org
Видението на свмчк. Петър Александрийски. Фреска от XIV в. в скалната църква в с. Калище  край Охридското езеро в Македония. The vision of St. Petar of Alexandria, 14th century, from the church monastery. Source: struga.org

 

 

 

Стенописи от скалната църква в Калище край Струга, Македония. Frescoes from the rock church of Kalishta, near Struga. Source: user Preslav at wikipedia.org
Стенописи от скалната църква в Калище край Струга, Македония. Frescoes from the rock church of Kalishta, near Struga. Source: Preslav at wikipedia.org

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете