Православен молитвослов

 

Акатист на Св. Николай Мирликийски Чудотворец

 

Кондак 1

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Дивни чудотворче и изряден Христов угодниче, тебе, извора на многоценно миро от милост Божия за цял свят и неизчерпаемо море от чудеса, с любов възхваляме. А ти, имайки пред Бога дързновение, пази ни отвсякакви беди, за да ти казваме: Радвай се, велики чудотворче Николае.

Статия първа, Икос 1

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Създателят на всички твари показа на тебе, земния по естество, в ангелски образ. Защото като прозря доброплодната хубост на душата ти, научи всички да те славим тьй: Радвай се, защото си чист още от майчина утроба; радвай се, защото до край си остана осветен. Радвай се, ти който учуди родителите си с раждането си; радвай се ти, който прояви духовна мощ веднага след рождението си. Радвай се, градино от обетованата земя; радвай се, цвете от божествено насаждение. Радвай се, лозо от добродетелния Христов виноград; радвай се дърво от чудоточния Иисусов рай. Радвай се, крине, поникнал в рая; радвай се, миро на Христовото благоухание. Радвай се ти, който отпъждаш риданието; радвай се, защото ти носиш радостта. Радвай се, велики чудотворче Николае.

икона на св. Николай Чудотворец
          Св. Николай Мирликийски

 

Кондак 2

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Като виждаме да се лее от тебе миро, духом и тялом се о просвещаваме и разбираме, чети си чуден живоносен мироточец. Защото с чудесата си, изливащи се по Божия благодат като водни струи, ти напояваш тези, които с вяра пеят Богу: Алилуия.

 

Икос 2

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Вразумявайки упорития разум с догмата за св. Троица, ти бе в Никея със св. отци борец за изповеданието на православаната вяра. Ти изповяда, че Син Божи е равен, съприсносъщен и съпрестолен на Отца и изобличи безумния Ария. Заради това вярващите се научиха да ти пеят: Радвай се, велики стълпе на благочестието; радвай се, граде, прибежище за вярващите. Радвай се твърда крепост на православието; радвай се скъпа носилко и похвало на Св. Троица. Радвай се, проповедниче, че Син Божи е равночестен на Отца; радвай се ти, който прогони разбеснелия се Арий от събранието на светиите. Радвай се, отче, славна красота на отците; радвай се, премъдра хубост на всички богомьдри. Радвай се, изворе на огнени слова; радвай се, добри наставниче на стадото си. Радвай се ти, който утвърди вярата; радвай се ти, който срина ереста. Радвай се, велики чудотворче, Николае.

 

Кондак 3

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. С дадената ти свише сила ти изтриваш всяка сълза от лицето на люто страдащите, ти храниш гладните, ти си най-сигурният водач на тези, които кръстосват морските бездни, ти лекуваш недъгавите и във всичко си помощник на всички, които пеят Богу: Алилуия.

Акатист на св. Николай в кн. Акафистник, изд. Киев, 1677 год.

Икос 3

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Тебе заслужено трябваше да се пее небесна, а не земна песен. Защото кой човек може да изкаже величието на твоята светост? Но, покорени от любовта ни кьм тебе, ние те славим тъй: Радвай се, образецо на агънцата и пастирите Христови; радвай се, свето чистилище на нравите. Радвай се, велико вместилище надобродетелите; радвай се, честно и чистожилище насветостта. Радвай се, всесветли и вселюбими светилнико; радвай се, златозарна и непорочна светлино. Радвай се, достойни събеседниче на ангелите; радвай се, добри наставниче на човеците. Радвай се, правило на благочестивата вяра; радвай се, образецо на духовната кротост. Радвай се, защото чрез тебе се избавяме от телесните страдания; радвай се, защото чрез тебе се пълни душата ни с духовни сладости. Радвай се, велики чудотворче, Николае.

 

Кондак 4

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Буря от недоумение смущава ума ми: как достойно да възпея чудесата ти? Тях никой, ако поиска да ги изкаже дори с много езици, не може да ги изброи. Но Богу, Който тъй дивно се прослави в тебе, ние пеем дързновено: Алилуия.

 

Икос 4

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Близки и далечни чуха за великите ти чудеса, че ти имаш обичай, като по въздух, с леки благодатни криле да изпреварваш и бързо да избавяш изпадналите в беди, които тъй те славят: Радвай се избавление от печали; Радвай се дар на благодатта; Радвай се, прогонителю на неочакваните злини; радвай се, насадителю на желаните блага. Радвай се, бърз утешителю на изпадналите в беди; радвай се, строг наказвачо на оскърбителите. Радвай се, от Бога разкрита дьлбина на чудесата; радвай се, от Бога написани скрижали на Христовия закон. Радвай се, мощно издигане на падащите; радвай се, опоро на правостоящите. Радвай се, защото чрез тебе става ясна всяка измама; радвай се, защото чрез тебе се сбъдва всяка истина. Радвай се, велики чудотворче, Николае.

 

Кондак 5

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Някога на плаващите по морето и изложени на неминуема смърт, щом се обърнаха към тебе за помощ, ти се яви и застана пред тях като боготечна звезда да им сочиш пътя. Ти прогони нахално летящите бесове, които искаха да потопят кораба и научи спасените чрез тебе вярващи да запеят Богу: Алилуия.

 

Икос 5

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Девойките, принудени от сиромашия да встьпят в нечист брак, видяха великото ти милосърдие към бедните, когато ти нощем подхвърли тайно на престарелия им баща три кесии със злато, спасявайки него и дъщерите му от греховно падение. Заради това от всички слушаш: Радвай се, превелико съкровище на милостта; радвай се, подслоне на грижата за хората; радвай се, храна и отдих на прибягващите към тебе; радвай се несвършващ се хляб за гладните. Радвай се, от Бога дадено богатство на бедножиущите на земята; радвай се, скоро съвземане наубогите. Радвай се, бързо чуване молбите на бедните; радвай се, приятна грижа за скърбящите. Радвай се, непорочни невестителю на трите девойки; радвай се, усърдни пазителю на чистотата. Радвай се, надеждо на обезнадеждените; радвай се, насладо на целия свят. Радвай се, велики чудотворецо Николае.

 

Кондак 6

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Цял святте признава за бърз защитник в беди. Защото много пъти мигновено подпомагаш пътуващите по земята и плуващите по море и пазиш от злини всички, които пеят Богу: Алилуия.

 

Икос 6

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти изгря като животворна светлина за воеводите, които се обърнаха към тебе с молба, когато несправедпиво бяха осъдени на смърт и явявайки се насъне на царя, ти си го заплашил и си му заповядал да ги пусне невредими. Заради това и ние заедно с тях ти пеем с благодарност: Радвай се, помощниче на усърдно призоваващи те; радавй се, избавителю от несправедливо убиване. Радвай се, наш пазителю от лъжливи клевети; радвай се, разрушителю на несправедливите решения. Радвай се ти, който разкьсваш лъжата като паяжина; радвай се ти, който славно издигаш истината. Радвай сети, който сваляш оковите от невинните; радвай се, съживителю на мъртьвците. Радвай се, проявителю на правдата; радвай се помрачителю на неправдата. Радвай се, защото ти избави от меч невинните; радвай се, защото чрез тебе те се насладиха на светлината. Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Кондак 7

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти наистина се яви таинствено благовонно миро и прогони богохулното еретическо злосмрадие. Пасейки мирейците, ти нзпълни целия свят с твоето благодатно миро. Прогони, прочее, от нас, богомерзкото греховно злосмрадие, та да ти пеем благоприятно Богу: Алилуия.

 

Икос 7

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти си новият Ной, наставник на спасителния ковчег. Направляван от тебе, той разгонва бурята на всички злини и носи божествена тишина на онези, които те славят тъй: Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, явно спасение на потъващите. Радвай се, добри кормчио за плаващите посред бездните; радвай се укротителю на морските вълнения. Радвай се, водачо през вихрите; радвай се ти, който съгряваш измръзналите. Радвай се, сияние, което разпръсква мрака на скърбите; радвай се, светило, което осветява всички земни краища. Радвай се, избавителю на човеците от бездната на греха; радвай се ти, който хвърли сатаната в адската бездна. Радвай се, защото чрез тебе дързновено призоваваме бездната на Божието милосърдие; радвай се, защото чрез тебе се избавихме от потопа на гнева и се примирихме с Бога. Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Кондак 8

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Твоят свещен храм смайва с чудесата си всички, които прибягват кьм тебе. Защото и малката молба, отправена в него кьм Бога, ни носи изцерение от всички недъзи, стига само на тебе да възложим упованието си кьм Бога, казвайки с вяра: Алилуия.

 

Икос 8

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Наистина, ти на всички си помощник и си събрал заедно всички, прибягващи кьм тебе като кьм освободител, пазител и добър лекар на всички земни, които подтикваш да те хваляттьй: Радвай се, изворе на изцеренията; радвай се, помощнико на люто страдащите. Радвай се, заря за блуждаещите в греховната нощ; радвай се, неботочна роса за тези в зноя на трудовете. Радвай се подкрепо на нуждаещите се; радвай се ти, който изобилно даряваш просящите. Радвай се ти, който често изпреварваш просбите към тебе; радвай се ти, който възобновяваш силите в преклонна възраст. Радвай се, изобличителю на мнозина отклонили се от истинския път; радвай се, верни служителю на Божиите тайни. Радвай се, защото с тебе стъпкваме завистта; радвай се, защото ти си образец за добронравен живот. Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Кондак 9

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Отстрани от нас всякакви болки. Като разтвориш благодатните лекарства, наслади душите ни и развесели сърцата на всички, които усърдно прибягват при тебе за помощ и пеят Богу: Алилуия.

 

Икос 9

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти посрами всемъдрите витии на нечестивите; ти наддума хулителя Ария, който разделяше Божеството, и Савелия, който разбъркваше догмата за Св. Троица, а нас закрепи в православието. Заради това те славим тъй: Радвай се щите, запазващ благочестието; радвай се, меч за посичане злочестието. Радвай се, учителю на божествените повели; радвай се, погубвачо на богопротивните учения. Радвай се, от Бога построена стьлбо, по която се възкачваме кьм небето; радвай се, от Бога поставен покрив за подслон на мнозина. Радвай се ти, който направи с думите си немъдрите мъдри; радвай се ти, който раздвижи ленивите с прекрасните си качества. Радвай се, неугасима светлост на Божиите заповеди: радвай се, пресветли лъче на Господните оправдавания. Радвай се, защото в твоето учение се разбиват еретическите глави; радвай се, защото с тебе се славят вярващите. Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Кондак 10

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. За да спасиш душата, ти истински покори плътта си на духа. Защото първом с мълчание и в борбата с помислите, ти прибави кьм делото богомислие, а чрез богомислието придоби съвършен разум, с който дързновено си беседвал с Бога и с ангелите, всякога казвайки: Алилуия.

 

Икос 10

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти си стена за тези, които хвалят чудесата ти и търсят твоето застьпничество. Затова пази от нищета, от напаст, от различни недъзи и нужди и нас, бедните в добродетелта, които с любов те славимтъй: Радвайсе, избавителюотвечнотоубожество; радвай се, дарителю на нетленното богатство. Радвай се, несвършваща се храна на гладуващите за правдата; радвай се, неизчерпаемо питие на жадуващите за истински живот. Радвай се ти, който пазиш от метеж и война; радвай се, освободителю от плен и окови. Радвай се, преславни застьпнико в бедите; радвай се, превелики защитнико в напастите. Радвай се ти, който мнозина си изтръгнал от гибел; радвай се ти, който безброй души запази невредими. Радвай се ти, чрез когото грешниците избягват страшната смърт; радвай се ти, чрез когото разкаялите се получават вечен живот. Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Кондак 11

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Повече от всички ти възпя с ум, със слово и дело Пресвета Троица и разясни много грижливо Божиите повели, наставлявайки ни с вяра, надежда и любов да пеем едному Богу в Троица: Алилуия.

 

Икос 11

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Ти си неугасващ светозарен лъч затези, които бродят в мрака на живота. Ти беседваш с невеществените светли ангели за несъздадената троична светлина и просвещаваш вярващите души, които ти пеят тъй: Радвай се, озарение на божествената сетлина; радвай се, зорнице на незахождащото слънце. Радвай се, свещ запалена с божествен пламък; радвай се ти, който угаси бесовския пламък на нечистието. Радвай се, светла проповед на правата вяра; радвай се доброзрачно сияние на евангелската светлина; радай се, мълнио, обгаряща ересите; радвай се.гръме, застрашаващ съблазнителите. Радвай се ти, който ни научи на истинския разум; радвай се, изявителю на тайнствения ум. Радвай се, защото чрез тебе се погази поклонението на творението; радвай се, защото чрез тебе се научихме- да се покланяме на Твореца в Света Троица. Радвай се, велики чудотворецо Николае.

 

Кондак 12

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. Като знаем дадената ти от Бога благодат, с радост празнуваме паметта ти и с цялата си душа прибягваме кьм чудното ти застъпничество. Но като не можем да изброим преславните ти деяния, по-многобройни от морския пясък и небесните звезди, обхваща ни недоумение и ние пеем Богу: Алилуия.

 

Икос 12

Светителю отче Николае, моли Бога за нас. С песни възхваляваме чудесата ти. В тебе Бог в Св. Троица чудно се прослави. Но макар, че ти принасяме от душа, свети чудотворецо, безбройни песни и псалми, нищо не може да се сравни с дара на чудесата ти, пред които с удивление ти пеем тьй: Радвай се, служителю на Царя на царете и Господаря на господарите; радвай се, съжителю на небесните Му служители. Радвай се, помоще на верните Богу народи; радвай се, издигане на християнския род. Радвай се, едноименико на победата; радвай се, достойни венцоносецо. Радвай се, огледало на всички добродетели; радвай се, здрава опора на всички прибягващи кьм тебе. Радвай се, едничко наше упование след Бога и св. Богородица; радвай се, здраве на телата и спасение на душите ни. Радвай се, защото чрез тебе се освобождаваме от вечна смърт; радвай се, защото чрез тебе се удостоихме с безкраен живот. Радвай се, велики чудотворецо Николае.

 

Кондак 13

0, пресвети и пречудни отче Николае, утехо на всички скръбни, приеми този наш молитвен дар и измоли, чрез твоето благоприятно ходатайство, Господа, да ни избави от геената, та заедно с тебе да Му пеем: Алилуия, Алилуия, Алилуия.

 

Този кондак се чете три пъти. После се повтаря първия икос и първия  кондак.

© "Акатистник", П., 1998 г., с благословението на Негово светейшество Българския патриарх Максим и Светия Синод на Българската православна църква

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете