Православен молитвослов

 

Акатист към Всемогъщия Бог (когато ни сполети печал)

От св. Тихон Задонски

 

Кондак 1

Воеводо в духовната бран, радосте и веселие на Твоите раби, дето си Ти, там всяка печал изчезва; дето Те няма, там всяка радост е празна!

Погледни на мене окаяния, защото погивам в тази беда, и ме посети с Твоето спасение, понеже зова:

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

Господ Иисус Христос Пантократор. Икона от VI в., манастира "Св. Екатерина" в Синай.

Икос 1

Творче на ангелите и Господи на силите, за да спасиш падналия човек, Ти не си се погнусил от Девическата утроба, а в последствие си претърпял заплюване, плесници и позорна смърт, защото си благ и човеколюбив, Слове Божий!

Това като си помисля, дръзвам да пристъпя към Тебе и със сълзи да Ти се моля:

Господи мой, Господи, Който прие нашите недъзи и понесе нашите болести, изцери болката на сърцето ми!

Господи мой, Господи, Който победи смъртта със Своята смърт, победи козните на лукавия против мене!

Господи мой, Господи, Който със Своя кръст и възкресение подари мир на света, изпрати Своя мир на смутената ми душа!

Господи мой, Господи, ставане на падналите, вдигни ме падналия!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 2

Като гледам многото видове Твое човеколюбие, проявени върху съгрешилите преди мене, дръзнах и аз да вдигна очи из глъбините на сърцето си към Тебе, Който живееш в небесата. Помилвай ме, защото съм немощен, и ме избави от тази горчива печал, за да Ти пея с радост и веселие: Алилуия!

 

Икос 2

Ти си ме сътворил разумно творение, Създателю мой, но аз окаяният самоволно се причислих към несмислените животни и им се уподобих. Затова справедливо си ме поразил с тази скръб.

Това като разбрах, с покаяние прибягнах при Тебе и така Ти се моля:

Господи мой, Господи, Създателю мой, не ми въздавай според моите грехове, но постъпи според Твоята милост!

Господи мой, Господи, Който ме запази в моята младост, запази ме сега от нападащите врагове.

Господи мой, Господи, Който си подкрепа на тялото в старостта, подкрепи ме да не изнемогна тялом и духом!

Господи мой, Господи, Наставниче мой, настави ме по пътя на спасението!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 3

Силний във войните Господи, дойди в помощ на моята изнемогваща душа и ми бъди застъпник от видимите и невидими врагове, защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Ти, Отче на сиротите и Съдия на вдовиците, бъди ми помощник в моята безпомощност, за да Ти пея: Алилуия!

 

Икос 3

Ти имаш небето за престол и земята за подножие, но не ме отхвърляй, макар да съм прах и пепел, когато дръзвам да падна пред Тебе, Всемогъщия, и така да говоря:

Господи мой, Господи, от Когото всички се боят и тръпнат, пощади ме, защото ме връхлетя страх и трепет и ме покри смъртна тъма заради моите грехове!

Господи мой, Господи, Който се обличаш в светлина като в дреха, просвети ме помрачения от житейски печали!

Господи мой, Господи, Който простираш небето като шатра, простри над мене покрова на Твоето застъпничество!

Господи мой, Господи, Който цял свят държиш с могъщото си слово, дар мир на смутената ми душа!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 4

Потопяван от бурята на тоя многометежен свят, простирам ръце към Тебе, Слово Божий; както си спасил потъващия Петър, така и на мене простри крепката си десница и ме избави от тази беда, та с радостно и благодарно сърце да Ти пея: Алилуия!

 

Икос 4

Чух, Господи, гласа Ти пресладък, който говори:

Призови Ме в деня на скръбта си и ще те избавя, и като въздъхнах из глъбината на своето отчаяние, с дръзновение пристъпвам към Тебе и така говоря:

Господи мой, Господи, съгреших против небето и пред Тебе, приеми ме, както прие блудния син!

Господи мой, Господи,, Който оправда митаря повече от фарисея, не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе не ще се оправдае никоя плът!

Господи мой, Господи, Който не искаш смъртта на грешника, но да се обърне той и да бъде жив, спаси ме приближилия се до вратите на смъртта!

Господи мой, Господи, Наставниче на премъдростта, настави ме с Твоята правда!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 5

Чрез изтеклата кръв на Твоя възлюбен божествен Син се примирих с Тебе. Отче небесен, но ето, че пак се върнах към греха като куче на своята бълвотина. Затова справедливо ме наказваш, та да позная, че поругаем не биваш. Но чуй ме, Господи Боже мой, в деня на тази ми печал и ми яви Своята милост и дай ми Твоето спасение, понеже с покаяние зова към Тебе: Алилуия!

 

Икос 5

Като видя Давид пророка Натана да го изобличава за делата му, осъзна се и изповяда своя грях. А аз окаяният повече от него прегреших, но покаен плод не добих. Затова с истинен съд всичко това си ми напратил заради моите грехове, но бъди милостив, понеже така Ти се моля със съкрушена душа:

Господи мой, Господи, Който Моисея подкрепи против Амалика, подкрепи ме свише със сила, за да не падна под тежестта на тази скръб!

Господи мой, Господи, Който милостиво погледна към сълзите на Езекия, погледни с окото на Твоето благоутробие към потока на сълзите ми пред Тебе!

Господи мой, Господи, Който чу въздишката на Манасия, чуй и моята сърдечна въздишка!

Господи мой, Господи, Който поглеждаш към смирените, виж моето смирение и моя труд и яви ми Твоята милост!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята мислост!

 

Кондак 6

Проповедникът на покаянието, Твоят Предтеча, Сине Божий, многократно викаше на съвестта ми да се покая от злите си дела, обаче аз окаяният немарех за това и ето сполетя ме Твоят справедлив гняв. Но Ти, Господи Боже, Създателю мой, преди да ме посетиш, дай ми време да оплача своите зли дела и да ти пея: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 6

Нека ме осияе в моята скръб утешителното Ти слово, Спасителю мой, което си изрекъл: Искайте и ще ви се даде, та с надежда на Твоето неизповедимо човеколюбие веднага да избегна тъмата на отчаянието и да прибягна към Тебе с молитва:

Господи мой, Господи, утешение мое, утеши ме в моята печал!

Господи мой, Господи, застъпниче мой, защити ме от враговете ми!

Господи мой, Господи, памете предвечна, дарувай ми винаги да имам в паметта си Твоите благодеяния и никога да се не отчайвам в Твоята мислост!

Господи мой, Господи, крепосте моя, укрепи ме без смущение да прося помощ от Тебе!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 7

Злочестивият цар Навуходоносор пожела някога да погуби невинните юноши и заповяда да ги хвърлят в огнената пещ, но Ти, Отче небесен, изпрати Своя ангел да изстуди горещия пламък. Изпрати и сега, Господи, утешение на мене, Твоя раб (името), защото макар и да съгреших, обаче от Тебе не отстъпих, нито пък вдигнах ръка към друг бог, но се покланям и пея само на Тебе, единия истински Бог: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 7

Дивно си се прославил с фараона и всичкото му войнство, Боже Израилев, защото си обърнал внимание върху страданието на Твоя народ, чул си неговия вопъл и си го спасил. И сега виж, Господи мой, че минават дните ми в скръб и болка! Чуй молитвата ми и ме спаси, понеже Ти викам така:

Господи мой, Господи, Който обърна внимание върху страданието на Твоя народ, обърни внимание на мене грешния в моето страдание!

Господи мой, Господи, Който изведе Своите избраници из египетската земя, изведи душата ми из тази скръб!

Господи мой, Господи, Който потопи избраните конници и колесници в Червеното море, потопи множеството мои неправди в морето на Твоето милосърдие!

Господи мой, Господи, Който води Израиля в пустинята чрез огнен стълп, покажи ми пътя, по който да вървя!

Господи мой, Господи, радосте моя. дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 8

Чужд направих себе си на Твоята милост, Отче небесен, като се отдалечих от Тебе със злите си дела и като се поробих на тоя суетен свят. Затова именно горя в люта скръб и потъвам в дебрите на отчаянието. Но Ти като милосърден човеколюбец, приеми и спаси ме заблудения, за да Ти пея: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 8

Цял съм окаян поради греховната си нечистота и, потъвайки в бездната на злото, вдигам очи към Тебе, живеещия в небесата, чуй моя плачевен вопъл:

Господи мой, Господи, преблаг Утешителю, дойди и изпълни грешната ми душа с божествено утешение!

Господи мой, Господи, Чието слово утвърждава небесата, утвърди ме в изповядването на Твоето пресвято име!

Господи мой, Господи, Създателю на този видим свят, дай ми Твоя мир!

Господи мой, Господи, Когото носят херувимите и възпяват серафимите, приеми от мене грешния приносимото моление!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 9

Изворе на всяка милост и подателю на мисълта, Утешителю преблаг, научи ме, какво да говоря пред Тебе, защото умът ми потъмня от печалите на този свят и душата ми се смути от мрачните страсти! Изпълни ме с божествено утешение, за да се възрадва сърцето ми и с веселие да Ти пее: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 9

Многознайните оратори, макар и много да говорят, не могат изрече множеството Твои благости и любов към човешкия род, Сине Божий! Прочее, и мене не отхвърляй, Господи Боже мой, който без брой греша, но и със страх пред Тебе стоя и така Ти се моля:

Господи мой, Господи, Пастирю добър, избави ме заблуденото агне от челюстите на душегубния вълк, зинал да ме погълне!

Господи мой, Господи, Който заради нас си бил поруган, убит и на кръст прикован, заради тези Твои страдания запази ме от поруганието на видимите врагове!

Господи мой, Господи, Който безгрешен си бил причислен към беззаконниците, избави ме от ръцете на моите ненавистници!

Господи мой, Господи, Чиято язва всички ни изцери, изцери нараненото ми сърце!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 10

Като пожела да спасиш избрания Израил от египетското насилие, Ти призова Своя раб Моисея из горящата къпина и му рече така: Видях страданието на моя народ в Египет. Погледни и сега, Господи Боже мой, върху моето страдание и нужда, помилвай ме по великата Си милост и изцери болката на сърцето ми, та с благодарност да Ти запея: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 10

Царю небесен. Утешителю, Душе на истината, покажи се милосърден към Своя раб и посети потопената в печал моя душа и ме укрепи заради тази моя към Тебе молитва:

Господи мой, Господи, Който изпълваше със смелост мъчениците пред техните мъчители, дарувай ми смело да застана против греха, света и дявола!

Господи мой, Господи, свят Осветителю на Твоите верни, освети душата ми и я направи достойна да се нарече твой дом!

Господи мой, Господи, Светлино и Подателю на светлина, просвети ме помрачения от тъмата на скръбта!

Господи мой, Господи, Съкровище на благата, не ме лишавай от даровете на Твоята благост!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 11

Преумиленно пение Ти принасям със съкрушено сърце. о преблаг Владико, молещия се не презирай; отврати лице от греховете ми, но не отвръщай лице от Твоя раб, защото скърбя, и скоро ме чуй, като Ти пея: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 11

Истинска светлино Христе Боже, Която просвещава всеки човек, идващ в света, просвети грешната ми душа, помрачена от страстите, със светлината на Твоята благодат, та с благоговение да Ти се моля и така да говоря:

Господи мой, Господи, Който с огън изгаряш недостойните,, не ме погубвай окаяния, не изправил живота си, а дръзнал да застане пред Тебе!

Господи мой, Господи, съгрей ме с животворна топлина, чезнещия в мрака на люта скръб!

Господи мой, Господи, Сияние на Отеческата слава, осияй ме със светлината на Своето застъпничество! Господи мой, Господи, Който правиш ангелите Си ветрове и слугите Си огнен пламък, изпрати Своя ангел да ме покрива и пази от всяко зло!

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да се зарадвам на Твоята милост!

 

Кондак 12

Заради благостта и любовта Си към човешкия род Ти прати от небесата Своя Единороден Син, Който се яви на земята и с човеците поживя, а после безгрешен към беззаконниците бе причислен и с кръвта Си обнови изхабеното от греха наше естество и целия свят научи да пее: АЛИЛУИЯ!

 

Икос 12

Възпявам Твоето неизречено човеколюбие, Христе Боже, задето благоволи да претърпиш кръст и смърт заради нашето спасение. Затова с покайни сълзи прибягвам към Твоето благоутробие и така Ти се моля:

Господи мой, Господи, Агнец Божий, взел греховете на света, вземи от мене тежкото бреме на моите грехове!

Господи мой, Господи, разкъсал Адамовия ръкопис, разкъсай ръкописа на моите безчислени грехове!

Господи мой, Господи, приел покаянието на разбойника, приеми и моето грешно покаяние!

Господи мой, Господи, Възкресение на мъртвите, възкреси душата ми, умъртвена от греховете!

 

Кондак 13

О премилосърден и преблаг Господи Боже мой, Застъпниче на обидените и Надеждо на безнадежните, погледни с окото на Своето благоутробие върху моето страдание и нужда и ме спаси заради Твоята милост, за да ти пея: АЛИЛУИЯ!


(Този КОНДАК се чете 3 пъти и след това - отново ИКОС 1 - "Творче на ангелите..." и кондак 1: "Воеводо в духовната бран..." ).

 

 

Виж също:

Други канони и акатисти

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете