Господ Иисус Христос в Православната иконография
Иисус Христос Вседържител (Пантократор)
Christ Almighty, Ruler of All, Sustainer of the World (Pantocrator, Παντοκράτωρ)

 

Господ Иисус Христос Пантократор. Икона от VI в., манастира "Св. Екатерина" в Синай.
Христос Вседържител (Пантократор).
Най-старото изображение, оцеляло от иконоборческия период
в икона от VI в. в манастира "Св. Екатерина" в Синай, Египет.
Виж също: Други изображения

 

"Аз съм Алфа и Омега, начало и край, - казва Господ,
Който е, Който е бил и Който иде,
Вседържителят"
(Откр. 1:8, срв.  4:8, 11:17, 15:3, 16:7, 16:14, 19:6, 19:15, 21:22).

"Излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема"; "и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери", казва Господ Вседържител"  (2Кор. 6:18).

"Аз съм вечно Съществуващият ... тъй кажи на синовете Израилеви: вечно Съществуващият (Иехова) ме прати при вас" (Изход 3:14).

 

 

Христос Пантократор. Стенопис от манастира Русано на Метеора. Вседържител или Пантократор (гр. παντοκρατωρ, El Shaddai - всевластен) е най-ранният и основен иконографичен образ на Христос в Християнския Изток, който представя Спасителя като Небесен Цар и Съдия. Със средствата на иконописта това особено силно е постигнато чрез характерната несиметричност и изказ на очите Му: погледът на Спасителя е едновременно строг и благ, носталгичен. Това изображение на Спасителя разкрива най-пълноценно и Неговата Божествена и човешка същност.

Иисус Вседържител е изобразяван фронтално, седнал на трон в пълен ръст, до пояса или до гърдите, облечен в наметало без всякакакви външни атрибути на божествено достойнство.

Дясната ръка на Спасителя обикновено е вдигната за благослов. В лявата Си ръка Той държи свитък или Евангелие. Нимб с изрисуван в него кръст ображда лицето на Хрсистос, и в него или край него са разположени буквите IC и XC, представляващи христограмата ICXC (Иисус Христос).

Образът на Христос Вседържител се изобразява на икони, на иконостасите или на стенописи, често в състава на деисусни композиции. Този образ заема традиционно пространството на централния купол на православния храм.

Иконографията на Христос Пантократор в нейния най-характерен вид, е неприсъща за католици и протестанти.

Нейна разновидност, повлияна от западното изкуство, е изображението на Спас в силите (Christ in Majesty), което също по-късните векове е разполагано централно на иконостаса. На него Христос е седнал на трон в обкръжението на ангелския сонм, "Небесните Сили".

Pravoslavieto.com

Иисус Христос Пантократор
Иисус Христос Пантократор

 

 

Иисус Христос Пантократор с ангели и светии

 

Виж също:

 

Още:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете