Лоно Авраамово. Източник: ubrus.ru.  

 

 

 

 

Лоно Авраамово

Халев 


 

 

 

Името Халев (горещ, храбър) носят няколко души в Стария Завет. Един от тях е Халев от Юдиното коляно, за когото се разказва в Книга Числа 13:6, 13:31, 14:24 и други. Халев и Иисус Навин са били от дванадесетте съгледвачи на Обетованата земя. Четиридесет години по-късно те са  единствените израилтяни от поколението, израсло в робство в Египет, които поради вярата им са пожалени от Бог и въведени в Обетованата земя.
По-подробно описание, виж по-долу.

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

 

С името Халев ("горещ, храбър") в Стария Завет са наречени няколко души.

Един от тях е Халев от Юдиното коляно, описан в Книга Числа (13:7,31; 14:6,24,30,38; 26:65; 32:12; 34:19), Книга Второзаконие 1:36; Книга Иисус Навин (14:6,13,14; 15:13,14,16-18; 21:12), Книга Съдии Израилеви (1:12-15,20; 3:9), Първа книга Царства 25:3; Първа книга Паралипоменон (4:15; 6.56).

Редом с Иисус Навин Халев бил един от дванадесетте съгледвачи (по един от всяко коляно), изпратени в Ханаан от св. пророк Мойсей, за да видят Обетованата земя и да се уверят в местоположението и плодородието й. След 40-дневно пътуване и оглед на Ханаанската земя, съгледвачите се върнали при израилтяните и донесли според заръката доказателствата за нейното плодородие (виж Чис. 13:24). Уведомили народа също, че населението на Ханаанската земя било многочислено и с исполински ръст. Десет от съгледвачите изгубили вяра, че  колкото и страшни и многочислени да са враговете на Израил, Господ Бог е верен да изпълни обещанията Си. Техните разкази довели израилтяните до панически страх, при което забравили всички чудеса, които Господ направил с тях.

Само Халев и Иисус Навин ги уверявали, че плодородната и красива Ханаанска земя ще бъде тяхна, ако следват Божиите указания; ако без страх нападнат жителите на Ханаан, лесно ще завладеят страната, защото Господ Бог е верен на обещанията Си. Обезверените и изплашени израилтяни обаче искали с камъни да ги побият.

Това прогневило Бог и Той произнесъл присъдата Си: с изключение на Халев и Иисус Навин, всеки израилтянин над 20-годишна възраст да умре в пустинята, за да не влезе в Обетованата земя. След това получили Божията повеля отново да се върнат към Черно море.

Божият съд над смутителите на народа не закъснял – всички били поразени от смъртта. Въпреки, че осъзнали греха си към Бог, въпреки забраната на Мойсей и въпреки Божията воля, евреите предприели неуспешно нападение над ханааняните.

Обетованата земя завладели напълно чак 40 годишно обикаляне из пустинята. Халев, тогава вече 80-годишен старец, ръководел навлизането в Юдея и участвал в разделянето й между израилевите колена, като представител на Юдиното коляно. Установил в Хеврон (1Цар. 30:14). След това завоювал с бъдещия си тъст още два укрепени града. За смъртта му нищо не е известно.

Халев бил енергичен, решителен и храбър мъж, който винаги се уповавал на Божията помощ. Сърцето му винаги било изпълнено с надежда в благостта, всемогъществото и праведността на Йехова. За него сам Господ свидетелства с думите: “Моя раб Халев, задето в него беше друг дух, и задето Ми беше напълно покорен, ще въведа в земята, в която той ходи, и неговото потомство ще я наследи” (Числ. 14:24).

Pravoslavieto.com, на основата на Библейская Энциклопедия Архимандрита Никифора, Москва, 1891 година.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете