Символ на вярата
Символ веры

mp3 - Ч У Й  Символа на вярата на черковнославянски (mp3). Речитатив. Изп. Хор за източно православно пеенe "Св. Роман Сладкопевец", www.saint-romanus-choir.com

На церковнославянски На съвременен български
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимим же всем и невидимим. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сина Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся биша. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Деви, и вочеловечшася. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
Распятаго же за ни при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 
И воскресшаго в третий ден по Писанием. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И паки грядущаго со славою судити живим и мертвим, Егоже Царствию не будет конца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сином спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
Во едину Святую, Соборную и Апостолскую Церков. В една света, вселенска и апостолска Църква.
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 
Чаю воскресения мертвих, Чакам възкресение на мъртвите.
и жизни будущаго века. Амин. И живот в бъдещия век! Амин.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете