Христос и Закхей. Миниатюра от Киевски Псалтир XII в. Източник: www.pravoslavie.ru.

 

 

 

Неделя на Закхея

Sunday of Zaccheus

 

 

По-долу:

Виж също:

На други езици:

 

 

Апостолско четене

"Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане.
Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.
Поръчвай това и поучавай.
Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.
Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване.
Не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството.
За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко."
(1Тим. 4:9-15)

 

 

 

Евангелско четене

След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него.
И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек,
искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст;
и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.
Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.
И той бързо слезе и Го прие с радост.
И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек.
А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.
Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама,
понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото.
Лука 19:1-10 (зач. 95)
И вшед прохождаше во Иерихон.
И се муж нарицаемий Закхей, и сей бе старей митарем, и той бе богат.
И искаше видети Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом мал бе.
И предитек возлезе на ягодичину, да видит, яко туде хотяше минути.
И яко прииде на место, воззрев Иисус, виде его, и рече к нему: Закхее, потщався слези, днесь бо в дому твоем подобает Ми бити.
И потщався слезе, и прият Его радуяся.
И видевше вси роптаху, глаголюще, яко ко грешну мужу вниде витати.
Став же, Закхей, рече ко Господу: се пол имения моего, Господи, дам нищим, и аще кого чим обидех, возвращу четверицею.
Рече же к нему Иисус: яко днесь спасение дому сему бисть, зане и сей син Авраамль есть.
Прииде бо Син Человечь взискати, и спасти погибшаго.
Лука 19:1-10 (зач. 95)

 

 

 

Закхей - Опростеният грешник

Изглежда, че в древността по-често, отколкото днес, се случвало хора богати и с възможности да предизвикат отрицателно отношение, дори гняв, ако богатството им е неправедно натрупано. Поне така било сред иудеите.

Иудея по времето на Христа била римска провинция. Божият народ, още под силата на Мойсеевия закон и страрозаветните разпоредби, презирал надмощието на езическата империя и очаквал свой цар, свой Спасител. Ето защо всички служители на римската власт били считани за служители на нечестието. Към тях питаели омраза и презрение.

Такива били митарите, сиреч онези, които събирали такси и налози от населението, бирници. Макар и хора състоятелни и на държавна служба, те били считани за грешници, за покварени и недостойни хора.

В Новия Завет думата митар е едва ли не нарицателно за греховност. Да си припомним притчата за митаря и фарисея, където митарят искрено се покаял пред Бога и получил оправдание повече, отколкото заслепения от гордостта си "праведник", изпълнил буквата на Закона формално.

Евангелският разказ на св. Лука говори за едно историческо събитие от земния живот на Господа, където отново става дума за митар, при това не обикновен, а началник на митарите. Затрогващо и вълнуващо звучи тази история и днес, защото освен пример за покаяние, тя разкрива и жаждата на всяка човешка душа да открие Христа, да се докосне до Него и в Него да намери спасение и покой.

В двора на един православен женски манастир в Иерихон и доднес се съхранява сухият дънер на Закхеевата смоковница. Всеки посетител може да я види и в представите си да възстанови на място евангелската история.

На това дърво преди 2000 години се покачил един малък на ръст и смирен по душа човек, за да види Господа. Но духовният му стремеж бил толкова извисен, че доднес тази по детски спонтанна постъпка остава като пример за толкова християни.

Желанието да видиш Христа не започва ли именно от този още дори неосъзнат порив на истинската и спасителна вяра?

Наистина, само с едно спонтанно желание не се изчерпва всичко, но и то не остава незабелязано. защото Христос не подминал малкия човек, а напротив, прозрял духовния му ръст. И не при другите, които се тълпели наоколо, а при него именно се спрял и пожелал да посети дома му.

Хорските упреци не закъснели. Горделивите сърца не се забавили да дадат оценка: "отби се при грешен човек". Подобни упреци във всевъзможни разновидности звучат и днес, отправяни към Църквата, към архиереи и свещеници, към Христовите служители. Високомерни и недобронамерени съдници и днес клатят укорително глава: "Направи компромис", "отстъпи от Закона", "наруши демокрацията", "отби се при грешници!"

Но Спасителят е оставил на Църквата повеля - не да страни, не да се дели от заблудените чеда, не да използва фона на чуждите слабости, за да изпъкне със своята непогрешимост, а напротив да присъства със своята святост и да свидетелства за Божията правда навсякъде.

Да влиза с благодат в домовете на всички, които и да не са се покачили нависоко, поне са надигнали глава от суетата на света в желанието си да видят Бога.

Но да видим по-нататък плодовете на духовния стремеж. Когато Христос посетил дома на Закхей, вместо отговор на упреците на тълпата, че грешен човек е удостоен със свято посещение, митарят познал истинската праведност и я потвърдил с добри дела, с покаяние, с милосърдие и справедливост. И наградата не закъсняла: "Днес стана спасението на тоя дом". Защото няма по отрадна и щедра награда от опрощението на греховете и спасението във вечния живот, както Сам казва Христос: "Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото".

Да се пренесем замалко в нашето ежедневие и да си спомним ропотите на някои, че свещеници и архиереи на Църквата освещавали банки и офиси, че посещавали неправедни и удостоявали с внимание незаслужили. Вярно, не всички малки на ръст и грешни по дела хора имат духовния порив и вярата на някогашния митар Закхей. Но Православната ни църква, следвайки Господния пример, не се гнуси от съгрешилия, а го зове да получи очистване, опрощение и освещение от изворите на Христовата благодат. Защото вярата не е идеология и християнството не е партия, а единствената политика на Църквата е политиката на вечния живот.

Наближава Великият пост. Време за духовно и телесно очистване, време за покаяние и благодат.

И въпреки че дотогава има още време, св. отци са определили днешното евангелско четиво за митаря Закхей като пръв литургически белег на идващия великопостен период. Защото всеки подвиг има смисъл тогава, когато е предшестван от копнеж за Бога.

Ангел Величков

22 февруари 1998 година

 

 

Иисус Христос и Закхей

Проповед върху неделното евангелско четиво - Лука 19:1-10

Закхей от днешната притча, братя, бил главен митар и, както изглежда, бил привикнал да трупа пари и да ограбва. Както показва човешката история, любовта към парите и алчността са голямо изкушение и ако се заплете човек в мрежите им, много трудно се избавя от тях. В този случай важи тъжната истина, която установиха предците ни: "Лукава природа лесно не се променя" [Древногръцка поговорка]. Не е лесно да се обърне една повредена природа! И Старият Завет ни съветва да не отдаваме сърцето си на богатството: "Кога се увеличава богатството, не привързвайте сърце към него" [Пс. 61:11].

Това не са лесни неща и особено в наше време, когато богатството се отъждествява с преуспялост, с някакво достойнство, с щастие! Няма значение кой си, а какво имаш! Тревогата кара хората да придобиват потребителски блага, движимо и недвижимо имущество, акции и капитали. И дума не се отваря за мярка в нашите нужди, за скромност в живота ни, за малко човечност, малко човеколюбие. Мамонът на алчността и неправдата в нашата епоха на благоденствие се намира в апогея си! Богатите да станат още по-богати! Бедните - още по-бедни! Капиталите да сменят собствениците си и едни да станат новобогаташи, а други - новобедняци! Съществува ли, братя, лечение?

Днешният евангелски откъс ни уверява, че познанството с Иисус Христос доведе алчния и несправедлив Закхей до благословен обрат. Характерно е това, което отбелязва светият евангелист: "Закхей искаше да види Иисус Христос". И сърцеведецът Господ го забеляза сред множеството и го увери, че ще го посети в дома му. Огромна чест!

Иисус Христос отива у Закхей и тогава Закхей от грабител се превръща в дарител. Раздава всичките богатства, които бил придобил чрез тежкото облагане на стоките с данъци, и вече богатее от присъствието на Божията благодат. Натрупаните богатства връща на онези, от които ги бил заграбил, и самият той се обогатява вече със съкровището, което никога не се променя, т. е. почитта към Бога и любовта към страдащия събрат.

Трудно е посланието на днешното евангелие, братя, но е истинно и изкупително главно и най-вече за нашето бясно общество, което се върти във вихъра на благоденствието и потреблението.

Онова, което подсказва, кое трябва да е централното в нашите нужди и да определя изборите в нашия живот, е любовта към личността на Богочовека Христос и към най-малкия наш брат. Любов, която все ще намери нещичко от нашето нямане и най-вече: ще осигури нещичко от нашия излишък.

Митрополит Апостол Папаконстантину
Превод Бисерка Велинова
Двери на Православието

 

 

Закхей

За да ни подготви за Великия пост, Православната църква ни съобщава за неговото приближаване един месец преди той наистина да започне. Колко трудно е за човека да разбере, че освен привързаност към житейските многобройни занимания същест-вува и грижа за душата, за нашия вътрешен свят. Ако бяхме малко по-сериозни, щяхме да видим колко важна е всъщност грижата за душата. Тогава щяхме да разберем и бавния загадъчен ритъм на църковния живот. Всички знаем какво значение има храната за живота ни. Някои храни са добри и полезни, други са нездравословни. Случва се често да казваме: "Тази храна е твърде тежка" или: "Внимавай с онази." Така полагаме големи усилия, за да се уверим, че храната, която приемаме, е полезна за нас. Далеч сме от набожното красноречие, когато казваме, че душата също има нужда от храна, че "човек няма да живее само с хляб" (Мат. 4:4). Всеки от нас знае, че има нужда от четене, размисъл, разговор, почивка. Но дори и за тези неща ние се грижим твърде малко. Търсим леко четиво, предпочитаме да бъбрим, вместо да разговаряме, да се забавляваме, вместо да се храним духовно. Не разбираме, че душата ни се раз-болява много по-лесно, отколкото стомахът, и че последиците от една болна душа са много по-опасни. Толкова много време посвещаваме на светските неща и толкова малко на вътрешния живот. Но ето че наближава това време от годината, когато църквата ни призовава да си при-помним за съществуването на вътрешния човек и да се ужасим от факта, че сме го забравили, поради безсмислената суета, в която сме затънали, пилеенето на ценно време, което щедро ни е дадено, и заради небрежието и безредието, в което живеем.

Постът е време за покаяние, а покаянието е преоценка, самовглъбяване, цялостно преобразяване. Покаянието идва, когато с тъга открием своя занемарен, забравен и измърсен "вътрешен" човек. Първото напомняне за поста идва чрез една кратка история от Евангелието за един съвсем непознат човек, "малък на ръст", чиято работа - началник на митарите, го квалифицирала като алчен, жесток и нечестен.

"След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него. И, ето, някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам. Иисус като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: "Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти." И той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: "Отби се при грешен човек." А Закхей застана и рече Господу: "Ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно."

Тогава Иисус рече за него: "Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото." Закхей искал да види Христос. Той копнеел за това толкова силно, че неговото желание привлякло вниманието на Иисус. Желанието е начало на всяко нещо. Както се казва в Евангелието: "Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви." (Мат. 6:21) Всичко в нашия живот започва от желанието, защото това, което желаем, е онова, което обичаме, което ни привлича отвътре, което ни покорява. Знаем, че Закхей обичал парите, и от неговото признание научаваме, че за да ги получи, той безскрупулно мамел другите. Закхей бил богат и обичал богатите, но дълбоко в себе си открил и друго желание, пожелал нещо различно от всичко досега и този копнеж станал преломен момент в живота му.

Тази евангелска история поставя въпрос към всеки един от нас: Какво обичаш? Какво желаеш? Не фалшиво, а дълбоко в сърцето си. Ти не виждаш през твоя град по твоята улица да минава загадъчен учител, заобиколен от тълпа хора. Но дали наистина е така? Дали няма някакъв тайнствен зов, който те съпътства във всеки момент от живота ти, и не чувстваш ли понякога в дълбочината на душата си копнеж за нещо по-различно от това, което изпълва дните ти от сутрин до вечер. Спри за миг, обърни му внимание, вслушай се в сърцето си, чуй своя вътрешен глас и ще откриеш в себе си същото странно и чудно желание, с което се сблъскал и Закхей и без което никой човек не може да живее. Желанието, от което почти всички се страхуваме и което заглушаваме с шума и суетата на външния свят. "Ето, стоя на вратата и чукам", се казва в Новия завет (Откр. 3:20). Чувате ли това тихо почукване? То е първата покана на църквата, на Евангелието и на Христос: пожелай нещо друго, поеми глътка въздух от нещо различно. Чист и ведър полъх ще нахлуе и прогони застоялия въздух на безрадостния ти живот. Но в момента, в който спреш да се вслушваш в онзи зов, всичко старо отново ще се върне.

Копнеж. Душа, поемаща дълбоко глътка въздух. Всичко става - вече е станало - различно, ново, изпълнено със смисъл. Малкият човек, чийто поглед е бил устремен към земните желания, сега престава да бъде малък, защото започва неговата слава. Ето го началото, първата стъпка от външното към вътрешното, стъпка към тайнствената родина, към която всички човешки същества несъзнателно се стремят.

Из "Тържество на вярата" от протопрезвитер Александър Шмеман
Превод от английски Весела Митева
Православен храм "Св. Атанасий", Варна

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Неделя на Закхея. За покаянието

"Син Човечески дойде да подири и да спаси погиналото." (Лк. 19:10)

"Закхей на сирийски значи "праведен", "справедлив". Евангелският Закхей бил грешник, мразен и презиран от своя народ. Той се прехранвал с мръсната професия на бирника, нещо повече - бил началник на митарите и бирниците и хлябът, който ядял горчал от сиромашките сълзи, с които бил напоен. Сърцето му било окаменяло, съвестта, на чийто таен шепот отдавна бил свикнал да не обръща внимание, била сякаш забутана в някой далечен ъгъл на съзнанието, умът му пресмятал колко пари ще паднат оттук или оттам, дори когато се хранел на масата. Всичко това обаче било само по навик - той отдавна не се радвал на своето богатство. Макар че имал блага в изобилие този човек бил нещастен. Той страдал със скръбта на грешника, чувстващ страх и празнота, вършейки своето нечестие, който е обграден от омраза, презрение или лицемерна почит навън, но който се чувства чужденец дори в своя дом. Той чакал нещо да се случи, може би да го застигнат горчивите клетви на бедняците, може би да се обърне върху му собственото му беззаконие (срв. Пс. 93:23). Животът вече му се виждал безмислен. И тогава, докато се носел по водното течение към бездната (срв. Пс. 68:16), чул че Онзи, Който давал очи на слепи, Който бил приятел на блудници и митари като него самия, Който сядал на трапезата на грешници и не се гнусял от тях, Онзи, Който гонел бесове, развързвал грехове и имал думи за вечен живот дошъл в Иерихон. В неговия затънал в грехове Иерихон - град на свещеници, но и град на митари, богат откъм блага, но отчайващо беден откъм истинско богознание и добродетел. Ах, как трепнало тогава измъченото Закхеево сърце, как се изпълнило с копнеж по Непознатия Лекар, как зажадувало за състрадание и утеха! Навярно и той би могъл да зърне светлия лик на този Човек, ако побърза и отиде да Го срещне…

И ето, Закхей е вече там, тълпата е огромна и той ту мярва сред нея така жадуваното Лице, ту Го загубва от поглед. "Измъчиха се очите ми да чакам Бога (мой)" (Пс. 68:4), стене той в сърцето си. Но Закхей трябва, просто трябва на всяка цена да Го види, затова притичва напред, съзира една смоковница и под присмехулни погледи и иронични усмивки се покатерва на нея, пък да става каквото ще. Закхей не се интересува какво ще си помислят хората, не се срамува че постъпва като дете - той, началникът на митарите, и че очите му някак неволно се замрежват от сълзи, които сам не усеща. Онзи Човек се приближава, спира под клоните на смоковницата, вдига поглед нагоре и неочаквано за покатерилия се казва: "Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти" (Лк. 19:5). Невярващ Закхей слиза и приема Човека, а до ушите му достига ропота на тълпата: "отби се при грешен човек" (19:7).

Евангелист Лука не предава какво са си казали Началникът на живота и началникът на митарите, но ние знаем как протича изповедта на душата застанала гола пред своя Създател: "Господи, аз съм грешен човек. Ограбвал съм вдовици, глух съм бил за писъка на сираци и риданията на бедните не са трогвали сърцето ми, аз хвърлях зад гърба си техните вопли и чувах единствено звънът на среброто. Но душата ми, Спасителю мой, е преситена от злото, което вършех, "няма мир в моите кости от греховете ми; защото беззаконията превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха" (Пс. 37:4-5), затова "ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно" (19:8).

Имало някога в древния Иерусалим порти наречени "Иглени уши". През тях минавали и хора и камили, но последните трябвало да коленичат за да се проврат, защото тези порти били доста ниски и тесни. Такъв бил пътят, по който минал и Закхей. Път, който фарисеите не могат и до ден днешен да извървят и който си остава все така тесен. Но друг път няма. Та нали Сам Спасителят е казал, че "ако не станете като деца, няма да влезете в царството небесно" (Мат. 18:3), защото богатите мъчно влизат там (срв. Мк. 10:24). Богатият не само на пари, а и на знания, на дарования, на обществено положение, или дори онзи, който си мисли че е богат на добродетели трудно ще се пребори със своето тщеславие и гордост, самомнение и самохвалство. Той никога няма да падне толкова ниско, че да се покатери на някакво си дърво. Но Закхеевата смоковница е всъщност висока, много висока, тя не може да се измери нито с кипарис, нито с кедър ливански, нито дори с онези гигантски стометрови секвои, защото стигнала неизмеримо по-високо, стигнала до самото Небе.

Когато някой дом, храм или сграда бъдат възобновени обикновено на фасадата се слага паметен надпис: "Обновен в тази и тази година". За обновената душа на Закхея Христос казал: "Днес стана спасение на тоя дом" (Лк. 19:9). Да, днес този човек намери пътя към своя истински, небесен дом, днес той намери своето истинско богатство, днес той се роди за нов живот. Тези, които се мислят за богати ще обеднеят (слав. Пс. 33:11), тези които "пият вода с пълна чаша" (Пс. 72:10), ще ожаднеят, само "ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо" (Пс. 33:11).

Закхей умира мъченически за Името Христово в Рим заедно със св. апостол Петър в 67-ма година. А неговата простичка история неизменно се чете всеки път, когато се освещава нов дом. Тя е евангелското четиво от чинопоследованието в свещеническия Требник. Но този разказ винаги се чете и в предшестващите Великия пост дни, когато скръбната душа отново ще търси Своя Създател и Спасител, за да намери онзи покой и утеха, онази чудна обнова, на която се е радвала и порасналата Закхеева душа. Близо са дните, в които ще запеем : "Душо моя, душо моя, стани, защо спиш! Краят приближава и ще се смутиш. Но стани, за да те пощади Христос Бог, Който е навсякъде и всичко изпълва". Защото нашият Бог затова и дойде на тази грешна земя, за "да подири и да спаси погиналото" (Лк. 19:10). Амин!

Десислава Главева
glaveva [на] abv.bg

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Толкование святителя Григория Паламы на евангельское чтение о Закхее

И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И не только мал был, но и далек был от Иисуса: потому что если бы он приблизился, то хотя и был невысокого роста, все же не лишился бы лицезрения Христа. Я же думаю, что Божественная сила Иисусова неизреченным образом его манила и побуждала следовать: потому что он тяготел (ко Христу), поскольку имел добрый нрав и душу восприимчивую к добродетели, и поэтому горячо желал и стремился увидеть Иисуса, но был не допускаем к этому Божественной силой, как человек предавший себя вещам противоположным Христову образу жизни, именно - мытарству и богатству, что, думаю, и Евангелист в кратких словах дает понять разумевающим, как бы выражая некоторое удивление в отношении его, сказав: вот, некто, именем Закхей, словно держимого в сетях зла представил его - начальник мытарей и человек богатый. Потому что это выражение: вот, некто, говорится в отношении людей достойных упоминания и исключительных. И то, что при этом упоминается имя этого человека, говорит в пользу такого толкования: потому что он не принадлежал к числу таких людей, о которых говорит Давид: не помяну имен их устами моими (Пс. XV, 4). То, что Евангелист свидетельствует, что тот не только был мытарем, но и - начальником мытарей и поэтому человеком богатым, этим он показал, что он был весьма выдающимся человеком в отношении зла. Но поскольку Закхей был низкорослый и далеко находился, так что не мог видеть Иисуса, то забежав вперед, говорится, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.

Посмотри на силу его желания и заключи на этом основании об образе его действия: потому что хотя он не мог пробиться в толпе, он не отступил, - лучше же сказать: отступил и бежал, - но не от своего желания, а от толпы; и, забежав вперед, взлез на смоковницу, выросшую при дороге, чтобы оттуда увидеть Желанного.

И так, он мудро и боголюбиво поступил таким образом, движимый сильным стремлением и опережая по дороге и вздымаясь на крыльях сильного желания, и взлез на дерево. Что же (сделал) Иисус, Премудрость Безначального Отца, говорящий чрез Соломона: любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня (Притч. VIII, 17)? - Упреждает Закхея и видит первый его, и обращается к нему, и возвещает ему, что придет в его дом. Потому что, Иисус, когда пришел на это место, говорит Евангелист, (очевидно, то место, где смоковница, словно некий небесный плод носила на своих ветвях Закхея, по причине его богодухновенного желания), взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

Мне кажется, что Иисуса, скромно шествующего и ничем не выделяющегося из множества (окружающих Его), не легко было и узнать среди толпы для тех, которые Его раньше никогда не видели; но даже и с возвышения трудно было увидеть Его в лицо, поскольку Он привлекал к Себе множество людей (толпившихся вокруг Него).

Посему, Видящий людские сердца и знающий сердечное желание Закхея, взирает на верх и обращается, и по имени зовет его, того, которого Он раньше никогда не видел телесными глазами, - дабы человеколюбиво представить Себя его лицезрению и ласково дать Себя познать ему, и явить, что он не только любящий, но и любимый (Им). Еще же велит ему поспешить идти домой, чтобы и исполнить, и приять результаты своего боголюбия от Дарующего сверхобильно то, что мы просим или имеем в уме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью. Потому что, если прежде чем увидел Христа, он бежал, чтобы увидеть Его и все сделал, чтобы добиться этого, то ужели, после того, как он увидел и лично услышал и к тому же получил такое (милостивое) обещание, он не проявил бы поспешность и тщание? Итак, поелику он увидел, что обещание (данное ему Спасителем) исполнено на деле, то он возрадовался, становясь единым с Любимым и (сам) становясь уже источником великих милостей.

Видящие же, не видя с разумением (происшедшей в нем перемены), начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Но мытарь, соревнуясь с Тем, Кто не только плотию сошел до нас, но, по неизреченному Своему человеколюбию, и наше поношение отъял, став, сказал Господу. Это выражение "стал" является показанием утвержденной воли, решительной и вместе смиренной; итак, став и благодерзновенно заставляя умолкнуть порицающих Его, сказал: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо, и таким образом явив себя справедливым (или: праведным), он этим свел на нет порицание роптавших на Господа и говоривших, что Он зашел к грешному человеку; потому что, воздав вчетверо то, что полагалось обидимым, как это требовал Закон (Исх. 22), он этим уклонился от зла, раздав же половину своего имущества нищим, он этим сотворил благо и во всем явил себя очищенным. Поэтому Господь сказал фарисеям: Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто (Лк XI, 41); теперь же, таковыми его делами всенародно подтвержденный в Своей правоте и представляя на основании сего Свою защиту против ропщущих на Него: ныне, говорит, пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, как ставший ныне верный, как праведный и страннолюбивый, и нищелюбивый, - ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее; напрямик говоря ропщущим на Него: Я вошел отдохнуть у грешника, но (сделал Я это для того), чтобы изменить его и спасти, явив его вместо сребролюбца - боголюбцем, вместо неправедника - праведником, вместо негостеприимного - страннолюбивым, вместо бесчувственного - милостивым, - что видите, уже и произошло. Аминь.

www.ekaterinburg-eparhia.ru

 

 

Прииде Сын человеческий взыскати и спасти погибшаго [1].

Поучение в тридцать вторую неделю. О Закхее

Св. Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867)

Возлюбленные братия! Эти, исполненные милосердия слова, слышанные нами сегодня в Евангелии, сказаны вочеловечившимся Богом о грешнике, которого праведный суд Божий нарек погибшим, который взыскан силою и благодатью искупления, внесен и вписан ею в число спасенных.

Грешник — Закхей был мытарем и старейшиною мытарей. Он имел значительное богатство, как упоминает о том Евангелие, намекая этим на средства, которыми приобретено богатство. Мытарями назывались сборщики податей. Соблазнительны деньги! Блеск золота и серебра очаровывает очи Адамова потомка, зараженные греховностью, и где вращаются деньги, туда редко-редко не вкрадывается злоупотребление. Мытари, по большей части, вдавались в лихоимство. Когда лихоимство обратится в страсть, тогда оно позволяет себе все насилия, все угнетения ближнего. В помощь страсти лихоимства приходит страсть лукавства и лицемерства. Из совокупления их является расположение к придирчивости, привязывающейся, под предлогом неупустительного исполнения законов, ко всем мелочам, изобретающей виновность для невинных, усиливающейся придать таким поведением вид справедливости бесчеловечным притеснениям и жестокостям, совершаемым над ближними. По такому характеру своему мытари служили предметом ужаса для народа, предметом презрения для людей нравственных. Закхей был старейшиною мытарей: злоупотребления его имели больший размер, нежели злоупотребления подчиненных его. Не без причины упомянуто, что он был богат! Обогатился он неправдами; грехом его было лихоимство; душевным недугом его было корыстолюбие и происходящие от корыстолюбия немилосердие, бессострадательность к человечеству. По тяжким согрешениям, по преступному настроению души Закхей назван погибшим. Не легкомысленный, часто ошибочный суд человеческий признал его погибшим — определение изрек о нем Бог. Закхей сделался закоренелым грешником: чтобы накопить богатство злоупотреблениями, нужно продолжительное время и постоянство в образе действования.

Причина греховной жизни Закхея заключается в том, в чем заключается и ныне причина греховной жизни многих: в последовании общепринятому обычаю поведения и в незнании или знании самом поверхностном Закона Божия. Обыкновенно мытари увлекались пороком любостяжания, увлекался им и Закхей. Большинство народонаселения Иудеи, современного Христу, было занято почти единственно своим земным положением, стремилось к вещественному развитию и земному преуспеянию. Тогда Закон Божий изучался наиболее только по букве; богослужение отправлялось наиболее для удовлетворения обрядовому установлению; добродетели совершались поверхностно, холодно, более в видах подействовать на общественное мнение. Этим довольствовался и Закхей. Он жил, как жили все. И ныне часто слышится: "я живу, как живут все". Тщетное оправдание, утешение обманчивое! Иное возвещается и завещается словом Божиим. Внидите, говорит оно, узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящий им. Что узкая врата и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают его [2]. Узкие врата — тщательное, основательное изучение Закона Божия и в Писании и жизнью; тесный путь — деятельность, всецело направленная по евангельским заповедям.

В то время как Закхей проводил жизнь по обычаю враждебного Богу мира и устроил для себя, по мудрованию и выражению мира, положение обеспеченное, не лишенное значения и блеска, а в духовном отношении был погибшим грешником, уже обреченным на вечное томление в темницах ада, в это время Спаситель мира совершал свое странствование по земле, в уделе двенадцати колен израильских. Закхей возгорелся желанием увидеть Господа, доказал искренность желания действиями. Произволение его принято сердцеведцем Господом, и Господь благоволил посетить Закхея в его доме. Объяла радость грешника, когда он увидел пришедшим к себе Господа, и омерзели грешнику грехи его, отторгнулось сердце его от любви к плоду греховной жизни, к тленному богатству. Став пред Господом сердцеведцем, Закхей сказал: Се пол имения моего, Господи, дам нищим: и аще кого ним обидех, возвращу четверицею [3]. В этом обете заключается сознание греха, покаяние и исправление, соединенные с величайшим самоотвержением. Закхей сознается в лихоимстве и решается загладить угнетение ближних обильным вознаграждением; Закхей сознается в корыстолюбии и решается очистить, освятить свое имущество и свое сердце обильным раздаянием милостыни. Покаяние Закхея немедленно приемлется Господом. О том грешнике, который за несколько минут пред сим принадлежал к числу отверженных и погибших, Господь возвещает: Днесь спасение дому сему бысть, зане и сей сын Авраамль есть [4]. Закхей был потомком Авраама по плоти; но по суду Божию только при посредстве добродетели усыновляется Аврааму. Под словом дом можно разуметь душу Закхея, в которую взошло спасение вслед за покаянием, очистившим эту душу от греха; могло это слово Господа отнестись к семейству Закхея, которое, по примеру своего главы, с подобным ему самоотвержением, как это часто бывает, вступило в истинное богопознание и в жительство богоугодное.

Все, увидевшие, что Господь посетил дом Закхея, возроптали, признавая для Господа неприличным, унизительным посещение такого грешника, каким считался по общественному мнению Закхей. Непонятным было и пребывает непонятным для плотских умов таинство искупления, которое с одинаковою силою и удобством врачует все человеческие грехи, и большие и малые, извлекает грешников из всякой погибельной пропасти, как бы ни глубока была пропасть. Для такого изумительного действия оно требует от человека веры в Искупителя и искреннего покаяния. Роптали роптавшие оттого, что не понимали; не понимали оттого, что пред очами их совершалось дело Божие, непостижимое для человеческого разума, не озаренного благодатью. Объясняя непостижимое и открывая необъятную силу искупления, Господь сказал: Прииде сын человеческий взыскати и спасти погибшаго. Бог, принявши на Себя человечество, не взысканный и не призванный человеками, Сам, по Своей неизреченной благости, пришел взыскать и спасти род человеческий, погибший по причине отчуждения и удаления от Бога, пришел взыскать и спасти каждого человека, увлеченного в погибель грехом, лишь бы этот человек не отверг ищущего и желающего спасти его Бога.

Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее врачевание, которое предлагается всемогущим врачом, Богом. Бог-Сын называет Себя Сыном человеческим, потому что Он принял человечество и обращался между человеками, ничем не отличаясь от них по наружности. Это — следствие бесконечной божественной любви, неизреченного божественного смирения. Сын человеческий — скажем по обычаю человеческому — имел право прощать все грехи человекам как принесший Себя, всесовершенного Бога, в искупительную жертву за человечество и уничтоживший все грехи человеков, и малозначительные и многозначащие, необъятным, безмерным значением искупительной цены. Суд Сына человеческого над человеками, как видим в Евангелии, совсем иной, нежели прочих человеков, судящих о ближних из собственной, отринутой Богом и поврежденной грехом праведности. Всех грешников, принявших искупление при посредстве покаяния и веры, Спаситель оправдал, хотя человеки и осуждали; напротив того, всех, отвергших искупление чрез отвержение покаяния и веры, осудил, хотя человеки признавали их праведными, достойными и уважения и наград.

В евангельском зеркале сегодня видели мы грешника, увлеченного страстью любостяжания, работавшего этой страсти неправильными поборами и многообразною обидою ближних; видели этого грешника, осужденного человеками, оправданного Богом за его веру и истинное покаяние. Утешительное, ободрительное зрелище! И доселе Спаситель, по неложному обещанию Своему, пребывает между нами; и доселе Он врачует души, изъязвленные грехами; и доселе не мимоидуще Его Божественное определение: Прииде Сын человеческий взыскати и спасти погибшаго. Аминь.

[1] Лк. 19:10
[2] Мф. 7:13-14
[3] Лк. 19:8
[4] Лк. 19:9

 

 

 

Покаявшийся Закхей. Слово в неделю 32-ю по Пятидесятнице

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Св. Йоан Кронщадски (1829—1908)

Нынешнее Евангелие (Лк. 19,1-10), братья возлюбленные, учит нас примером начальника мытарей Закхея доброй науке подавать милостыню нищим, каяться делом, а не словом только и удовлетворять ближних за обиды, нами им сделан­ные. Оно учит всех: и богатых и небогатых - науке деятельно­го покаяния, науке щедрой и посильной милостыней бедным и воздаянием обиженным приобретать великую и богатую ми­лость и благоволение Господа и вечное спасение души.

Закхей был мытарь, откупщик, или сборщик податей с сво­их сограждан; а податные откупщики часто собирали подати не без греха, и не без большого греха, - выжимали, так сказать, подати с народа нередко всякими притеснениями и неправда­ми, только бы взять вдвое, втрое больше того, что сами плати­ли римским чиновникам, назначавшимся из Рима для сбора, и сколько возможно обогатиться на счет народной нужды. И Закхей по этой причине был очень богат и был нелюбим наро­дом, который и прозвал его грешником. Но грешник этот -дивен Ты, Господи, во всех! - с пришествием Господа в Иери­хон и в дом неправды очнулся, познал безобразие и гибель­ность сребролюбия, наживы, неправды с жестокосердием и искренне покаялся Господу во всех неправдах своих и сделал­ся праведником. Господи! - сказал он, - половину имения мое­го я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.

О, блаженный глас кающегося мытаря, почувствовавшего все блаженство свое от посещения его дома первой Благостью и Источником блаженства разумных тварей! Как переродился вдруг мытарь! Тот, который пред сим знал только искусст­во наживать и богатеть, теперь вдруг узнал добрую науку по­давать и раздавать и тщательно разматывать тот клубок, кото­рый прежде усердно наматывал.

Да послужит это примером нам с вами, братья и сестры! Много и ныне, братья мои, между нами, русскими, хотя не именно между нами, есть мытарей жестоких, льстящихся на легкую наживу и неправедное обогащение, только, крайне жаль, неподобных евангельскому мытарю. Закхей, что непра­ведно нажил, все то и роздал нищим, коих, видно> было нема­ло и в то время, не только в наше, и, кого обидел, тому вчетве­ро возвратил, а наши мытари, скоро наживающие гораздо бо­лее Закхея, обогащаются только сами и не думают неправедно нажитое раздавать бедным или даже - какая дерзость и горды­ня! - смеются над теми, которые подают или раздают бедным, по их мнению не заслуживающим куска хлеба, - видите ли, все тунеядцы да пьяницы эти нищие, все будто бы до одного. Оно, правда, легче всех осуждать - разбирать ведь долго, отличать настоящего нищего от ненастоящего. Положим, что и между нищими не без греха, все люди грешны и между ними есть дей­ствительные пьяницы и тунеядцы. Но скажу я слово этим строгим судьям - не мое, а Господне, что они скажут на него? Каким судом судите, таким будут судить вас, и какою мерою мерите, будут мерить вам (Мф. 7, 1). Вы чисты и праведны пред Богом, столь строго судящие меньшую братию? А вы, сказал бы я им, вечные добросовестные труженики, воздерж-ники, целомудры, нерастленны до глубины сердца, нестяжа­тельны, - ваше богатство нажито праведными трудами, со­весть вас не обличает во лжах, неправдах, во взятках, в празд­ности, в праздной, питающей корысть игре, в зависти, тщесла­вии, соперничестве, во взаимной вражде и неприязни, пирше­ствах, во всякой роскоши и пр.? И вы смеете поднимать бровь и осуждать меньшую братию на голодовку и едва не на голодную смерть? Да разве у бедных железная, из стали слита при­рода, а не подобострастная и слабая, как и у всех нас, что им не позволительно ни пить, ни есть, ни обогреться в теплом углу после коченения на морозе в течение нескольких часов? Нет, наши мытари жестоки, хотя и в христианской, небесной, люб­веобильной вере и родились и воспитались и живут и пользу­ются ее неисчислимыми благами. Да, впрочем, пользуются ли? Евангельский мытарь сияет светлой звездой деятельного по­каяния и милосердия, ему должны подражать мы.

Да умягчит всеблагий и всемогущий Господь сердца наши и сердца всех имущественных и зажиточных людей. В обыкно­вение вошло только бранить нищих, презирать их, называть тунеядцами, а дать им работу и дело никто не потрудится или дать одежду, чтобы можно было работать па морозе, никто не хочет. Да разве бранью и презрением можно помочь горю? Придите к этим нищим с деятельной помощью: оденьте их, на­кормите, дайте им дело - и увидите, что они с радостью будут работать. Или без дальних хлопот дайте материальную по­мощь приходскому попечительству па устройство дома трудо­любия, чтобы оно могло построить его и учредить в нем посто­янные работы, чтобы не даром ели хлеб наши и ватин тунеяд­цы, да позаботьтесь все давать им посильные работы - и не бу­дет тунеядцев. Все они, между прочим, плод и нашего жестоко­сердия, невнимания, нашей гордыни и самоугодия; не они только виноваты в своей праздности, а и общество. Скажите, что бы вы стали делать, попавши в их среду, ставши на их ме­сто? Избави Бог всякого от их участи, и да благодарят Бога счастливцы мира сего за то, что они при всем множестве гре­хов своих вольных и невольных живут в довольстве, роскоши, что все блага льются им рекой, - да, каются они в своей сует­ной жизни, в своих играх и забавах, но пусть не забывают, что, когда им очень тепло, и светло, и сытно, и весело, многим, мно­гим очень и холодно, и голодно, и крайне невесело. Аминь.

www.pravoslavie.ru

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете