Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин

архимандрит Лазар Абашидзе Съдържание (frames)

 

 

13. Какво е "анатема" може ли някой да отмени анатема, наложена от събор?

"Анатема не означава проклятие (а само отлъчване). Този смисъл на анатемата е придаден впоследствие, и то поради недоразумение, поради раздразнение на човешките сърца, поради отдалечаването на някои от Духа Христов, поради неразбирането на смисъла и духа на словата Христови. Не мислете обаче, че присъдата на анатемата ще бъде за анатемосания незначителна. Не. Има тайнствена връзка между благоразположението на хората и милостта Божия към даден човек. Непростен, неразвързан на земята, той ще предстане пред горния свят също непростен, неразвързан, свързан в греха си. "Истина ви казвам - потвърждава това Сам Господ, - каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето" (Мат. 18:18). Ще кажем още, че Господ Иисус Христос е завещал анатемата само за греховете на ума, за греховете против истината, за греховете против Духа Свети, но не за греховете на собствената воля, не за грехопаденията, изкупвани в покаянието, но само за греховете на упорството и ожесточението..." Архиепископ Херсонски Никанор (1, 490). 

"Нито една християнска душа не е вместилище на непогрешимата, всецърковна, вселенска истина. Всяка греши понякога в своите убеждения повече или по-малко. Но ако някой сее лъжата упорито, както самият дявол - бащата на лъжата, сее като човекоубиец, за убийство на душите, ако някой въстане против утвърдената от Христа, от Неговите Апостоли, от цялата Вселенска Църква, от най-възвишените умове на християнското човечество истина, ако някой не приема Царството Божие като кротко и смирено дете, а гордо го отхвърля като жесток враг на истината - такъв върши грях против Духа Светаго! И този грях, ако не се очисти с покаяние, не ще се отпусне на човека нито в този век, нито в бъдния. Такъв грях отново разпъва Сина Божи, и за него вече не се получава друга изкупителна жертва. Такъв грях подрива самите основи на Църквата Божия и тя като живо тяло, защитаващо само себе си, изтръгва вопъл на болка от своето майчино сърце: Анатема!" Архиепископ Херсонски Никанор (1, 490). 

"Ето как трябва да се постъпва със съблазнителите: по заповедта на Самия Христос - ако съгреши против тебе братът ти, ако започне да те съблазнява с неправо учение, с неправи мисли, с развращаващо слово, с погибелен пример - ти постъпи така: ако твоя единоверен брат съгреши против вашето единоверие с мисъл, слово или дело, дръж се с него внимателно, благоразумно и търпеливо, изобличи го насаме само между вас двамата; ако той те послуша - ти си намерил брат свой, запазил си единоверец за себе си, за твоята Църква и за Бога, ако пък не те послуша тебе, за да не изгубиш брата си... вземи със себе си още един или двама свидетели - единоверци, и го изобличи пред тези свидетели, за да подкрепят те словото ти, за да се потвърди словото с устата на двама или трима свидетели; ако пък не послуша и тях и упорства в своето неверие или еретическо мнение - съобщи на Църквата, на нейните настоятели; ако пък твоят брат, твоят единоверец, не послуша и Църквата - тогава нека за тебе бъде като езичник и митар, нека стане чужд за тебе, да престане да се смята твой брат, твой единоверец, член на едната за вас истинска Църква Божия. Ето заповедта на Самия Христос за анатемата. Ето нейното значение и предназначение! Ето произхода й от Самия Христа" (1, 489).

 

 

Срещу кого се провъзгласява анатема?  

"Срещу онези, които отричат Божието битие и Промисъла Божи; които наричат Бога не Дух, а вещество; не приемат равночестието на лицата на Пресветата Троица; отхвърлят необходимостта от изкуплението Христово за хората; срещу хулителите на приснодевството на Божията Майка; срещу невярващите в боговдъхновеността на Свещеното Писание и в благодатта на Всесветия Дух; срещу отричащите задгробния живот, края на света, Страшния съд, вечните награди за праведниците и вечните мъки за грешниците; срещу неприемащите спасителните тайнства на Църквата, непризнаващите Вселенските събори и Вселенските предания." По този начин на анатема подлежат греховете на неверието и богохулството (Вж. "Последование в Неделю Православия.").

"Постановяваме да се пази твърда и до свършека на вековете непоколебима вярата на всички мъже, които са се прославили в Църквата Божия и които са били светила на Вселената, държейки Словото на Живота, а също така и техните Богопредадени съчинения и догмати. Отхвърляме и анатемосваме всички ония, които те са отхвърляли и анатемосвали като врагове на истината... Ако някой не се придържа и не приема гореозначените догми на благочестието и не мисли и не проповядва така, такъв нека бъде анатема!" (VI Вселенски събор, пр. 1).

 

Може ли да бъде отменена клетва или анатема, наложена съборно?

"Клетва или анатема срещу противящи се на Съборната Църква, т. е. срещу кръстещите се с два пръста или в нещо друго противящи се и непокорни, бидейки съборно наложена от Източните патриарси, има Христовата благодат да остава твърда, непоколебима и неотменима до края на вековете. Вие питате: отменил ли е впоследствие някой източен събор наложена анатема или не? Отговарям: възможен ли е бил подобен събор с изключение на някой противен Богу и на Светата Църква, който да се е събрал, за да опровергае истината и да утвърди лъжата? В Христовата Църква такъв злочест събор во веки не ще има. Вие питате още - могат ли някои архиереи без събор и без съгласието и волята на Източните патриарси да отменят подобна клетва? Отговарям: това е невъзможно; защото Бог не е Бог на разрушението, а на мира. Знайте твърдо, че всички архиереи при своето ръкоположение получават една и съща благодат на Светаго Духа и са длъжни като зеницата на окото си да пазят чистотата и непорочността на православната вяра, а така също и всички апостолски предания и правила на Светите Апостоли, Вселенски и поместни събори, и богоносните отци, които съдържа Светата Съборна и Апостолска Църква. От същия Свети Дух те са приели властта да свързват и развързват по този начин, който е установил Светият Дух чрез Светите Апостоли в Светата Църква. Архиереите не са получили от Светия Дух власт да променят апостолските предания и църковните правила, затова нито архиереите, нито Източните патриарси могат да отменят анатемата срещу противниците на Съборната Православна Църква като правилна и наложена съгласно Светия събор, а ако някой се опита да стори това, то би било противно на Бога и Светата Църква. Вие питате още: ако тази анатема не може да отмени никой от архиереите без Източните патриарси, не могат ли Източните патриарси да я отменят? Отговарям: не само някой архиерей без Източните патриарси, но и самите източни патриарси не могат да отменят тази клетва, както казахме вече, защото такава анатема е вечно неотменима..." Преподобни Паисий Величковски (11, 223-224).

 

Из книгата  "Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин" от архимандрит Лазар Абашидзе, Тавор прес, София

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете