СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 32

(Псалом Давидов)

Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.
2. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир;
3. пейте Му нова песен; пейте Му стройно, с възклицание,
4. защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.
5. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.
6. Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му - цялото им воинство.
7. Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове.
8. Нека се бои от Господа цяла земя; да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,
9. защото Той рече - и всичко стана; Той заповяда - и всичко се яви.
10. Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите (унищожава кроежите на князете).
11. А решението на Господа пребъдва навеки; мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.
12. Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Си е Той избрал за наследие!
13. От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки;
14. от престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята:
15. на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.
16. Не се спасява цар с много войска; голямата сила не ще защити исполина.
17. Ненадежден е конят за спасяване, с голямата си сила не ще избави.
18. Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му,
19. че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.
20. Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита;
21. за Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето име се уповаваме.
22. Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Желая да ме информирате за новости на сайта