СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 117

Алилуия

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.
2. Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.
3. Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.
4. Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.
5. В утеснението си викнах към Господа, - и Господ ме послуша и на простор ме изведе.
6. Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?
7. Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.
8. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.
9. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.
10. Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих;
11. обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.
12. Обиколиха ме, както пчели обикалят (мед), и угаснаха като огън в тръне: с името Господне аз ги повалих.
13. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.
14. Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.
15. Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа твори сила!
16. Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!
17. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.
18. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.
19. Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.
20. Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.
21. Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.
22. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:
23. това е от Господа, и е дивно в очите ни.
24. Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.
25. О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни!
26. Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.
27. Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника.
28. Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям. (Ще Те славя, защото Ти ме послуша и стана мое спасение.)
29. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Желая да ме информирате за новости на сайта