Апологетика

"Бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму,
който иска от вас сметка за вашата надежда."
(1 Петр. 3:15)

 

Какво наричаме основно Богословие или апологетика

Апологетиката дава помощ при решаването на религиозния въпрос: 1. Има ли истина в религията? 2. Ако има, в коя именно? При това основното богословие подхожда по два начина >>>

Потъва ли корабът на Православието

+ Американски и Австралийски митрополит Йосиф, ЦВ 1998

Ситуацията в Православната ни църква понастоящем може да се оприличи с обуреваем кораб в развълнувано море. Уплашените пътници мислят, че няма надежда за спасение и излизане на спасително пристанище, независимо че Господ Иисус Христос управлява кораба до крайното местоназначение. Също както апостолите преди 2000 години, когато се намирали на кораба в бурното море, мнозина и днес смятат, че Господ е заспал и не вижда бурята наоколо.

Обществото ни се е пристрастило към гнева, злобата, печалбата, грабенето на всичко, което окото пожелае. Народът е насърчаван да прави, да мисли и да казва каквото желае, да получава каквото желае, да употребява каквото желае. Навред се шири неверие, секуларизъм, упадък на духовния живот, самота, отчаяние и мизерия. Освен това нашето православно свидетелство е конфронтирано от враждебните опити на западни "християни", които използват вакуума и идват да ограбят нашия духовен дом. Ние бихме казали на тези "ревнители", както и на тези, които ги поддържат и насърчават, че е редно първо да изучат Православието не само теоретично, но и на практика, за да разберат какво означава да бъдеш Христов ученик, да свидетелстваш и да проповядваш светото Евангелие в мъченичество. Така че дълг на всеки един от нас е да води непрестанна борба за всяка една душа, за да спасим нашия собствен дом и - нашите души. >>>

 

  "Ако някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне,
нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път,
ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.
" (Иак. 5:19)
 

 

Апологетические ресурсы Интернета

Естественно-научная апологетика :: Секты :: Расколы :: Католицизм :: Протестантизм :: Ислам :: Иудаизм :: Буддизм :: Аборты, биоэтика, православная медицина :: Поиск в интернете :: Вж. също разделa Aпологетика в популярния сайт Православие 2000

Ответы на главнейшие возражения против веры истинной

 

От други сайтове:

Апологетика [pravoslavie.ru]
Апологетика [pravbeseda.org]
Оrthodoxinfo and topics [Оrthodoxinfo.com]

 

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете