Ident avtentikacija spodletela

Strežnik ne sprejme trenutnega uporabnika: strežnik sporoča

Če se pojavi to sporočilo, je vnos v pg_hba.conf datoteki za kombinacijo vašega naslova, uporabnika ter baze nastavljen na "ident" avtentikacijo. Nekatere distribucije, npr. Debian, imajo to že v privzetih nastavitvah. Za uspešno izvršitev ident avtentikacije je potrebno nekaj dodatnih nastavitev; o tem ti lahko preberete v PostgreSQL dokumentaciji. Za začetnike je morda bolj primerno nastaviti drugačen način preverjanja pristnosti; MD5 kriptirana gesla so dobra izbira, ki se jo lahko določi z vnosom v datoteko pg_hba.conf, denimo:

host all all 192.168.0.0/24 md5

Ta primer dovoli vsem uporabnikom, ki prihajajo iz zasebnega omrežja 192.168.0.0/24 in se identificirajo z MD5 kodiranim geslom, dostop do vseh baz.

Za urejanje pg_hba.conf nastavitvene datoteke lahko uporabite namenski urejevalnik, vgrajen v pgAdmin III. Ko spremenite to datoteko, je potrebno sprožiti osvežitev nastavitev, kar lahko opravite z ukazom pg_ctl ali z zaustavitvijo in ponovnim zagonom strežniškega procesa.