Palvelimen instrumentointi

Palvelimella ei ole instrumentointifunktioita.

pgAdmin III käyttää eräitä apufunktioita jotka eivät kaikissa PostgreSQL versioissa tule valmiiksi asennettuina. Funktiot mahdollistavat toimintoja jotka helpottavat loki- ja asetustiedostojen hallintaa.

Asentaessasi PostgreSQL versio 8.0:n tai uudemman Windows-installerilla, sinun tarvitsee vain valita "admin"- tai "adminpack"-moduli.

Kääntäessäsi lähdekoodista, tarvittavat tiedostot löytyvät pgAdminin lähdekoodipaketin xtra-hakemistosta. Jos käytät PostgreSQL:n versiota 8.0, kopioi admin-alihakemisto PostgreSQL:n contrib-hakemistosta, ja aja "make" ja "make install". Jos käytät PostgreSQL:n versiota 8.1, käytä admin81-hakemistoa admin-hakemiston sijaan.

PostgreSQL versiossa 8.2 ja uudemmissa instrumentointifunktiot tulevat asennuspaketin mukana "adminpack" contrib-modulissa.

Kun moduli on asennettu, instrumentointifunktiot tulee luoda huoltotietokantaan käyttäen admin.sql-skriptiä (admin81.sql PostgreSQL 8.1 versiota varten) joka on yleensä pgsql share-hakemisossa (esim. /usr/local/pgsql/share).

Laajennettu palvelimen instrumentointi ei ole tuettu versioissa 7.3 ja 7.4.