VACUUM FULL

VACUUM FULL není doporučováno pro verze PostgreSQL starší než 9.0, vyjma extrémních okolností.

VACUUM FULL by se mělo použít, jen když bylo v tabulce aktualizováno nebo smazáno velké množství dat, aby se uvolnilo místo zpět pro operační systém. V případě, že se čeká brzké využití tohoto místa tabulkou, měl by stačit běžný příkaz VACUUM.

VACUUM FULL nastaví v databázi exkluzivní zámky, aby se zabránilo všem dalším aktivitám v tabulce či tabulkách, u kterých se provádí úklid. Proto dokud úklid poběží, dotkne se to ostatních uživatelů.

Po té, co u tabulky nebo databáze proběhne VACUUM FULL, je rovněž doporučeno reindexovat všechny indexy tabulek.