Ukládání hesel

VAROVÁNÍ: Zvolili jste uložení svého hesla. To bude uloženo v formátu prostého textu ve vaší domovské složce na *nixových systémech nebo ve vašem uživatelském profilu ve Windows. Pokud to neshledáváte příliš šťastným řešením, zmáčkněte raději tlačítko „Zrušit“.

pgAdmin používá pro uchování hesel mechanizmus „pgpass“ z PostgreSQL. Na *nixových systémech se heslo uchovává v ~/.pgpass, zatímco v systémech Windows v %APPDATA%\PostgreSQL\pgpass.conf (kde %APPDATA% je složka „Data aplikací“ ve vašem uživatelském profilu). Tento mechanizmus se používá jako výchozí pro všechny programy, které využívají knihovnu libpq pro přístup k serveru. To jsou mimo jiné aplikace příkazového řádku jako pg_dump a pg_restore, další aplikace s grafickým rozhraním a ovladače jako psqlODBC. To znamená, že všechny tyto aplikace se mohou automaticky připojit k serveru pomocí vašeho uloženého hesla. Pokud vám toto chování nevyhovuje, neměli byste využívat volbu Pamatovat si heslo v aplikaci pgAdmin.