Nástroje serveru

Server postrádá vybavení nástroji.

pgAdmin III využívá některé podpůrné funkce, které nejsou standardně dostupné ve všech verzích PostgreSQL. Tyto funkce dovolují provádět některé věci, které usnadní práci se soubory evidencí a se soubory nastavení.

Pokud instalujete PostgreSQL pro Windows pomocí oficiálního instalátoru, adminpack se nainstaluje a aktivuje automaticky, protože od verze PostgreSQL 8.2 je součástí jako modul třetí strany. Jestli ale máte jakoukoliv jinou variantu, budete si jej muset sami ručně doinstalovat. Postupujte tak, že nakopírujete zdrojový kód adminpack do složky /contrib vašeho připraveného stromu se zdrojovými kódy PostgreSQL. Stáhnout si je můžete na této adrese.

Spusťte následující příkazy (ve kterých v případě potřeby zaměňte admin za admin81):

    # cd $PGSRC/contrib/admin
    # make all
    # make install

Tím se modul sestaví a nainstaluje do stávající instalace PostgreSQL. Aby jej bylo možné používat, musí se ještě nainstalovat do databáze, kterou používáte jako údržbovou databázi pro pgAdmin (normálně to je postgres, ale můžete si přát používat nějakou jinou). K tomuto účelu vyhledejte soubor admin.sql nebo admin81.sql, který se nainstaloval v předchozím kroku (obvykle do /usr/local/pgsql/share/contrib/) a spusťte jej oproti vaší databázi. Musíte to udělat jako superuživatel PostgreSQL:

    $ psql postgres < /usr/local/pgsql/share/contrib/admin.sql

Při vašem příštím připojení k serveru pomocí pgAdmin se zjistí přítomnost nástrojů adminpack a bude k dispozici plná funkcionalita.

Rozšíření serveru o vybavení nástroji není podporované v PostgreSQL 7.3 a 7.4.