Kódování databáze

Databáze je vytvořená s kódováním nastaveným na SQL_ASCII. Toto kódování je definované pouze pro 7bitové znaky. To znamená, že znaky s nastaveným 8. bitem (znaky 127 až 255 mimo standard ASCII) nejsou definované. Následkem toho není server schopen převádět data do jiného kódování.

Pokud v databázi uchováváte jiná data než ASCII, velmi silně vám doporučujeme použít patřičné kódování pokrývající vaši národní sadu znaků. Přinese vám to výhodu v podobě automatické konverze do jiných kódování na klientech v situacích, kdy je to zapotřebí. Pokud budete uchovávat jiná data než ASCII v databázích SQL_ASCII, můžete narazit na podivné znaky při zápisu nebo čtení z databáze, způsobené problémy při konverzi. Budete z toho mít těžkou hlavu při přístupu do databáze z různých klientských programů a ovladačů.

Pro většinu instalací je nejlepší volbou kódování Unicode (UTF8) díky velké flexibilitě.