Urejanje tabele brez primarnega ključa

Ker tabela nima primarnega ključa ali OID-jev, je možen le pregled podatkov. Brez primarnega ključa vstavljanje novih vrstic ali urejanje obstoječih v orodju za urejanje podatkov ni možno.

Da bi lahko urejal podatke pgAdmin III potrebuje primarni ključ na tabeli, kar je tako ali tako dobra praksa pri delu s podatkovnimi bazami. Kot alternativa je pri kreiranju tabele na voljo možnost OID (WITH OIDS). Opozoriti velja, da OID-ji ne zagotavljajo unikatnosti po dolgotrajnejši rabi, zato je njih uporaba namesto primarnih ključev ponavadi rezervna izbira.