Dodatne / podporne funkcije na strežniku

Na tem strežniku ni na voljo dodatnih / podpornih funkcij.

pgAdmin III uporablja nekatere podporne funkcije, ki po privzetih nastavitvah niso na voljo v vseh PostgreSQL različicah. Le-te omogočajo nekaj funkcionalnosti, ki olajšajo življenje pri ravnanju z dnevniškimi ter nastavitvenimi datotekami.

Ko nameščate PostgreSQL 8.0 ali novejšega z uporabo Windows namestitvenega vmesnika, pri izbiri komponent označite tudi "admin" možnost.

Pri prevajanju iz izvorne kode lahko ustrezne datoteke najdete v xtra poddirektoriju pgAdmin izvornega drevesa. Za PostgreSQL 8.0, prekopirajte admin direktorij iz postgresql contrib izvornega direktorija, potem sledita se make in make install. Za PostgreSQL 8.1 uporabite admin81 direktorij. Ko je modul nameščen, je potrebno z uporabo admin.sql (admin81.sql za PostgreSQL 8.1) skripta ustvariti ustrezne funkcije v glavni / vzdrževalni podatkovni zbirki. Datoteki admin.sql oz. admin81.sql se običajno nahajata v pgsql share direktoriju (npr. /usr/local/pgsql/share).

Dodatne oziroma podporne funkcije srtežnika niso podprte za PostgreSQL 7.3 in 7.4.