Dostop do baze zavrnjen

Strežnik ne dovoli dostopa do baze: strežnik sporoča

Da bi lahko dostopali do podatkovne baze na PostgreSQL strežniku, je potrebno najprej dodeliti vašemu odjemalcu dostop do strežnika (Host Based Authentication). PostgreSQL bo pregledal datoteko pg_hba.conf, če se v njej nahaja vzorec, ki se ujema vašemu omrežnemu naslovu / uporabniškemu imenu / bazi in če je le-ta omogočen, preden se preverijo SQL GRANT seznami dostopov.

Začetne nastavitve v datoteki pg_hba.conf so zelo omejujoče, da bi se izognili varnostnim luknjam, ki jih lahko povzročijo nepregledane, vendar obvezne sistemske nastavitve. Najbrž boste morali dodati vrstico, podobno tej

host all all 192.168.0.0/24 md5

Ta primer dovoli vsem uporabnikom, ki prihajajo iz zasebnega omrežja 192.168.0.0/24 in se identificirajo z MD5 kodiranim geslom, dostop do vseh baz.

Za urejanje pg_hba.conf nastavitvene datoteke lahko uporabite namenski urejevalnik, vgrajen v pgAdmin III. Ko spremenite to datoteko, je potrebno sprožiti osvežitev nastavitev, kar lahko opravite z ukazom pg_ctl ali z zaustavitvijo in ponovnim zagonom strežniškega procesa.