Salasanojen tallentaminen

VAROITUS: Olet päättänyt tallentaa salasanan. Se tallennetaan selväkielisenä kotihakemistoosi *nix-järjestelmässä, tai käyttäjän profiiliin Windowsissa. Jos et halua näin tapahtuvan, paina Peruuta-nappia.

pgAdmin käyttää PostgreSQL:n "pgpass"-mekanismia salasanojen tallentamiseen. *nix-järjestelmässä salasana tallennetaan ~/.pgpass-tiedostoon, ja Windows-järjestelmässä se tallennetaan %APPDATA%\PostgreSQL\pgpass.conf-tiedostoon (%APPDATA% on "Application Data"-kansio käyttäjäprofiilissasi). Tätä mekanismia käyttää oletusarvoisesti kaikki libpq-kirjastoa käyttävät ohjelmat, kuten komentoriviohjelmat kuten pg_dump ja pg_restore, muut GUI-ohjelmat, sekä jotkin ajurit kuten psqlODBC. Se tarkoittaa että myös nämä ohjelmat voivat ottaa automaattisesti yhteyden tietokantaan käyttäen tallentamaasi salasanaa. Jos et halua näin tapahtuvan, älä käytä Salasanojen tallennus-toimintoa pgAdminissa.