Úprava dat v tabulkách bez primárního klíče

Protože tabulka nemá primární klíč ani OID, můžete si data pouze prohlížet. Nástroj pro úpravu dat není schopen vkládat nové a měnit stávající řádky bez primárního klíče.

Aby mohl upravovat data, potřebuje pgAdmin III u tabulky primární klíč, což je tak jako tak dobrá praxe při návrhu tabulek. Alternativně lze vytvořit tabulku s volbou WITH OIDS. Vezměte ale prosím na vědomí, že oid negarantuje unikátnost po velmi dlouhém čase, takže použití oid jako takového primárního klíče je jen druhotné řešení.