Úprava pohledů, uložených procedur a funkcí

Když upravujete kód pro pohled, uloženou proceduru nebo funkci, může vám být malé textové pole v dialogovém okně vlastností objektu nepohodlné. Možná shledáte jako lepší možnost použit skriptování pgAdminu s následnou úpravou objektu v dotazovacím nástroji. Získáte tím výhody editoru dotazovacího nástroje, jako je automatické dokončování, vyhledávání a nahrazování a větší pracovní prostor.

Pokud chcete použít skriptování, klikněte pravým tlačítkem ve stromu objektů na objekt, který chcete upravit a zvolte položku Skript CREATE. Případně se tato položka může nacházet v podnabídce Skripty. Ke stejnému výsledku dojdete rovněž výběrem objektu a následnou volbou Skript CREATE v podnabídce Skripty nabídky Nástroje.

Upravte definici objektu podle svých potřeb a s použitím tlačítka Provést dotaz změny aplikujte. Nezapomeňte, že změna názvu pohledu nebo funkce a záhlaví funkce nebo procedury může způsobit vytvoření nového objektu místo změny stávajícího. Přínosem tohoto jevu je snadné vytváření nových objektů podobných těm stávajícím. Aby se nové objekty zobrazily ve stromu objektů, je někdy nutné jej nechat aktualizovat.

Tento postup můžete provádět se všemi typy operací na různých objektech. Pro úpravy pohledů, uložených procedur a funkcí je ale nejvhodnější syntaxe PostgreSQL v podobě CREATE OR REPLACE.