Server nenaslouchá

Server nepřijímá spojení: připojovací knihovna hlásí

Pokud jste narazili na toto hlášení, zkontrolujte prosím, zda na serveru, který se snažíte kontaktovat, běží na příslušném portu PostgreSQL. Otestujte, jestli je funkční síťové spojení z vašeho klienta na server pomocí příkazu „ping“ nebo nějakého podobného nástroje. Je správně nastavená vaše síť / VPN / tunel SSH / firewall?

Z bezpečnostních důvodů PostgreSQL po nainstalování nenaslouchá na serveru na všech dostupných adresách. Abyste zajistili dostupnost serveru ze sítě, musíte nejprve povolit naslouchání na dalších IP adresách.

V PostgreSQL od verze 8.0 se toto určuje pomocí parametru „listen_addresses“ v souboru postgresql.conf. Tam můžete zadat seznam adres IP, na kterých by měl server naslouchat, nebo jednoduše použít hvězdičku „*“, aby naslouchal na všech dostupných adresách IP. Ve starších verzích (verze 7.3 nebo 7.4) je zapotřebí nastavit parametr „tcpip_socket“ na „true“.

K úpravě souboru postgresql.conf můžete použít editor nastavení, který je součástí pgAdmin III. Aby se nové nastavení projevilo, je nutné po provedení příslušných změn provést restart procesu serveru.

Pokud dostáváte toto hlášení i nadále, přestože jste nastavení po sobě dvakrát zkontrolovali, neznamená to ještě, že se jedná o chybu v PostgreSQL. Pravděpodobnější je problém v síťovém spojení (např. nastavení firewallu). Prověřte prosím důkladně i tato nastavení, než se rozhodnete nahlásit vývojářům chybu v PostgreSQL.